LIETERESURSSI TÄNÄÄN JA HUOMENNA

Avoin seminaari

Paikka: Aalto-yliopisto, TUAS-talo, Maarintie 8, Espoo

Ajankohta: 28.11. klo 16 – 20

Järjestäjä: Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos

Yleistä

Puhdistamolietteiden tulevaisuus vaikuttaa liikkuvalta maalilta, johon osuminen on alan asiantuntijoillekin hankalaa. Tämän seminaarin tavoite on tehdä selkoa lietteen käsittely- ja loppusijoitusvaihtoehtojen sekä ravinteiden talteenoton tekniikoiden ja lainsäädännön nykytilanteesta sekä tulevaisuudennäkymistä. Tämä seminaari kokoaa yhteen alan asiantuntijoita, kuten tutkijoita, käyttäjiä ja alalla toimivia yrityksiä jakamaan kokemuksiaan ja keskustelemaan.

Ohjelma

 •  Tilannekuva: Saijariina Toivikko, VVY
  • lietteitä koskeva lainsäädäntö
  • VVY:n selvitys lietteen loppusijoituskohteista Suomessa
  • tilanne muualla EU:ssa
 • Ravinteiden talteenoton yleiskatsaus: Ari Kangas, ympäristöministeriö
 • Carbon Action -hanke: Nicholas Wardi, Baltic Sea Action Group
 • Kahvitauko
 • Kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä: Juha Pirkkamaa, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
 • Puhdistamolietteen termiset käsittelymenetelmät ja niiden soveltuvuus Suomeen: Rauni Karjala, Pöyry
  • kommenttipuheenvuorot: Risto Saarinen (Susteen), Aino Kainulainen (HSY)
 • Prosessitoimittajien tekniikkaesittelyt
  • Endev Oy
  • Outotec Oy
  • Veolia Water Technologies Finland
  • Gasum Oy

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii prof. Riku Vahala (Aalto-yliopisto) Luentojen jälkeen jatketaan keskustelua iltapalan ääressä. Seminaari on maksuton.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu 14.11. mennessä tästä linkistä.

Tervetuloa seminaariin!

Jätevesijaoksen puolesta

Mikko Ojanen,
puheenjohtaja