Aihearkisto: Hydrologian jaosto

KANSALLINEN MALLINNUSSEMINAARI – NATIONAL MODELLING SEMINAR 11.12.2018

KANSALLINEN MALLINNUSSEMINAARI 11.12.2018

Kaupungit ja maaseutu – hule- ja luonnonvesien hallinta

Kaupunkien ja maaseutujen rakennetut ympäristöt tarvitsevat tehokasta vesienhallintaa. Uudet ratkaisut ja laskennalliset menetelmät tarjoavat työkaluja ja mahdollisuuksia kestävien, kustannustehokkaiden ja luonnonmukaisten ratkaisujen löytämiseen luonnon- ja hulevesissä. Muuttuvat olosuhteet haastavat perinteisten vesienhallintamenetelmien toimivuuden ja uusia ratkaisuja tarvitaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Erityisesti kaupunkiympäristössä uusien menetelmien soveltamista hidastavat monet asiat, kuten epätarkat lähtöaineistot, mittausaineistojen puute, vajavaiset käyttökokemukset, mallinnusstandardien puute hulevesisuunnittelussa ja epävarmuus tulevaisuuden ilmaston vaikutuksista.

Kansallinen mallinnusseminaari on perinteeksi muodostunut tapahtuma, joka kokoaa yhteen vesialan käytännön, hallinnon ja tutkimuksen asiantuntijoita keskustelemaan ajankohtaisista teemoista ja tulevaisuuden näkymistä (http://mallinnusseminaari.fi/). Toivotamme kaikki ympäristön mallintamisen, seurannan, suunnittelun ja kunnostuksen parissa työskentelevät tervetulleeksi Viikkiin kuuntelemaan ja esittelemään teemaan liittyvää viimeisintä tutkimustietoa, käytännön kokemuksia, esimerkkejä ja kehitystarpeita!

Tänä vuonna tilaisuus järjestetään Suomen Ympäristökeskuksen uusissa tiloissa Viikissä. Tilaisuuden järjestämiseen osallistuvat Suomen Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto ja Hulevesijaosto.

 

Aika: 11.12.2018 klo 9.00–16.00

Paikka: Suomen ympäristökeskus, Viikki, Helsinki

Järjestäjä: Suomen ympäristökeskus ja Vesiyhdistys

Kohderyhmä: Ilmakehä-, geoinformatiikka-, kaupunki-, metsä-, ympäristö- ja vesitutkimuksissa matemaattisten mallien parissa työskentelevät suunnittelijat, opiskelijat, tutkijat ja asiantuntijat

 

Abstraktit ja ilmoittautuminen:

 • Abstraktien toimittaminen (englanniksi) 5.11.2018 silander@ymparisto.fi
 • Ilmoittaudu 19.11.2018 mennessä oheisesta linkistä: ilmoittautumislinkki
 • Tilaisuus on maksuton ja englanninkielinen

 

Lisätietoja: http://www.vesiyhdistys.fi/ tai jari.silander@ymparisto.fi (Hydrologian jaosto) ja nora.sillanpää@aalto.fi (Hulevesijaosto)

 


NATIONAL MODELLING SEMINAR 11.12.2018

Urban and rural landscapes – management of stormwater runoff and natural waters

Urban and rural landscapes require efficient water management. Novel solutions and computational methods offer tools and opportunities for sustainable, cost efficient and nature-based solutions. However, changing conditions challenge function of traditional water protection methods and new solutions are urgently needed in both national and international scales. Especially, within urban landscapes, application of new methods is hindered by many challenges including inaccurate data sources, lack of measurements and common standards, together with uncertainty due to influences of climate change.

National modelling seminar is a traditional annual seminar, joining water researchers from the fields of practical water management, research and governance together to discuss from topical themes and future directions (http://mallinnusseminaari.fi/). We welcome everyone working with environmental modelling, monitoring and restoration to participate to this seminar in Viikki!

 

Time: 11th December 2018 at 9.00–16.00

Location: Finnish Environment Institute, Viikki, Helsinki

Organizer: Finnish Environment Institute, Water Association Finland

Target group: Doctoral students, researchers and experts working with mathematical modelling in atmospheric, geoinformatics, forestry, environment and water related studies.

 

Call for abstract and registration:

 • Abstract (in English) should be submitted by 11 November 2018 to silander@ymparisto.fi
 • Registration is possible until 19 November using following link: registration link
 • The event is free of charge and in English

 

Further information: http://www.vesiyhdistys.fi/ or jari.silander@ymparisto.fi and nora.sillanpää@aalto.fi

Welcome to NHC2018 13-15 August 2018 in Bergen – call for abstracts

Welcome to NHC2018 13-15 August 2018 in Bergen – call for abstracts

On behalf of the Organising Committee, we invite you to attend the 30th Nordic Hydrological Conference to be held in Bergen, Norway. The main topic will be “Hydrology and water resources management in a changing world“.

Please, visit our web-site: http://nhc2018.org/ for more information. Deadline for the abstract submission is 1st of March, and details on the abstract submission are given here: http://nhc2018.org/abstract/

The following sub-topics are identified for this conference:

 • Advanced methods and technology in hydrological modelling
 • Land atmosphere interactions in high latitude and cold regions
 • Surface water, groundwater and blue-green solutions in urban areas
 • Small catchment hydrology and flash floods
 • Water consumption and environmental impacts
 • The role of hydropower in climate change mitigation and adaptation
 • Climate services – bridge the gap from science to management

Kansallinen mallinnusseminaari – uudet mallit & parempia päätöksiä

100-vuotias Suomi tarvitsee tehokkuutta ja parempia päätöksiä nyt enemmän kuin koskaan. Uudet teknologiat, laskennallisten menetelmien kehittyminen sekä avoin data tarjoavat uusia työkaluja ja mahdollisuuksia ympäristön seurantaan ja päätöksenteon tueksi. Juhlavuoden kunniaksi seminaarin teemaksi on valikoitunut ”Mallit päätöksenteon tukena”. Toivotamme kaikki ympäristön mallintamisen, seurannan ja kunnostuksen parissa työskentelevät tervetulleeksi Ouluun lokakuussa 2017 kuuntelemaan ja esittelemään teemaan liittyvää viimeisintä tutkimustietoa!

Jo yli kymmenen vuoden ajan vuosittain järjestettävä kansallinen mallinnusseminaari (http://mallinnusseminaari.fi/) on koonnut yhteen vesialan käytännön, hallinnon ja tutkimuksen asiantuntijoita keskustelemaan ajankohtaisista teemoista ja tulevaisuuden näkymistä. Vuonna 2017 Suomen Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto (http://www.vesiyhdistys.fi/hydrologian-jaosto/) on mukana seminaarin järjestelyssä ja osanotosta odotetaan aiempia vuosia suurempaa. Antoisan seminaaripäivän päätteeksi luvassa on yhteisillallinen rennommissa merkeissä!

 

Aika: 31.10.2017 klo 9.00–16.00

Paikka: Tellus Innovation Areena, Oulun yliopisto

Järjestäjä: Hydrologian jaosto ja Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä, Oulun yliopisto

Kohderyhmä: Ilmakehä-, geoinformatiikka-, metsä-, ympäristö-ja vesitutkimuksissa matemaattisten mallien parissa työskentelevät tohtoriopiskelijat, tutkijat ja asiantuntijat

Seminaarin ohjelma on nähtävissä osoitteeessa: http://mallinnusseminaari.fi/

Seminaarin tieteellinen komitea:
 • Prof. Leena Finér, Luonnonvarakeskus
 • Dos. Timo Huttula, Suomen ympäristökeskus
 • Prof. Bjørn Kløve, Oulun yliopisto
 • Prof. Harri Koivusalo, Aalto-yliopisto
 • TkT Jari Silander, Suomen ympäristökeskus

Lisätietoja: hannu.marttila@oulu.fi

 

Kansallinen mallinnusseminaari – uudet mallit & parempia päätöksiä

100-vuotias Suomi tarvitsee tehokkuutta ja parempia päätöksiä nyt enemmän kuin koskaan. Uudet teknologiat, laskennallisten menetelmien kehittyminen sekä avoin data tarjoavat uusia työkaluja ja mahdollisuuksia ympäristön seurantaan ja päätöksenteon tueksi. Juhlavuoden kunniaksi seminaarin teemaksi on valikoitunut ”Mallit päätöksenteon tukena”. Toivotamme kaikki ympäristön mallintamisen, seurannan ja kunnostuksen parissa työskentelevät tervetulleeksi Ouluun lokakuussa 2017 kuuntelemaan ja esittelemään teemaan liittyvää viimeisintä tutkimustietoa!

Jo yli kymmenen vuoden ajan vuosittain järjestettävä kansallinen mallinnusseminaari (http://mallinnusseminaari.fi/) on koonnut yhteen vesialan käytännön, hallinnon ja tutkimuksen asiantuntijoita keskustelemaan ajankohtaisista teemoista ja tulevaisuuden näkymistä. Vuonna 2017 Suomen Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto (http://www.vesiyhdistys.fi/hydrologian-jaosto/) on mukana seminaarin järjestelyssä ja osanotosta odotetaan aiempia vuosia suurempaa. Antoisan seminaaripäivän päätteeksi luvassa on yhteisillallinen rennommissa merkeissä!

 

Aika: 31.10.2017 klo 9.00–16.00

Paikka: Tellus Innovation Areena, Oulun yliopisto

Järjestäjä: Hydrologian jaosto ja Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä, Oulun yliopisto

Kohderyhmä: Ilmakehä-, geoinformatiikka-, metsä-, ympäristö-ja vesitutkimuksissa matemaattisten mallien parissa työskentelevät tohtoriopiskelijat, tutkijat ja asiantuntijat

 

Abstraktit ja ilmoittautuminen:

Seminaarin tieteellinen komitea:
 • Prof. Leena Finér, Luonnonvarakeskus
 • Dos. Timo Huttula, Suomen ympäristökeskus
 • Prof. Bjørn Kløve, Oulun yliopisto
 • Prof. Harri Koivusalo, Aalto-yliopisto
 • TkT Jari Silander, Suomen ympäristökeskus

Lisätietoja: hannu.marttila@oulu.fi

 

***************************

NATIONAL MODELLING SEMINAR – NEW MODELS & BETTER DECISION

100-year old Finland needs efficiency and better decisions now more than ever. New technologies, development of computational methods and open data offer new tools and possibilities for environmental monitoring and to support decision making. The theme of the seminar this year is “Models for supporting decision making”. We welcome everyone working with environmental modelling, monitoring and restoration to participate to this seminar in Oulu! Joint dinner will be organized after seminar.

Time: 31 October 2017 at 9.00–16.00

Place: Tellus Innovation Arena, University of Oulu

Organizer: Hydrology division and Water Resources and Environmental Engineering Research Unit

Target group: Doctoral students, researchers and experts working with mathematical modelling in atmospheric, geoinformatics, forestry, environment and water related studies.

 

Abstracts and registration:

Scientific Committee:
 • Prof. Leena Finér, Natural Resources Institute Finland
 • Dos. Timo Huttula, Finnish Environment Institute
 • Prof. Bjørn Kløve, University of Oulu
 • Prof. Harri Koivusalo, Aalto University
 • TkT Jari Silander, Finnish Environment Institute

Further information: hannu.marttila@oulu.fi