Aihearkisto: Jätevesijaosto

LIETERESURSSI TÄNÄÄN JA HUOMENNA

Avoin seminaari

Paikka: Aalto-yliopisto, TUAS-talo, Maarintie 8, Espoo

Ajankohta: 28.11. klo 16 – 20

Järjestäjä: Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos

Yleistä

Puhdistamolietteiden tulevaisuus vaikuttaa liikkuvalta maalilta, johon osuminen on alan asiantuntijoillekin hankalaa. Tämän seminaarin tavoite on tehdä selkoa lietteen käsittely- ja loppusijoitusvaihtoehtojen sekä ravinteiden talteenoton tekniikoiden ja lainsäädännön nykytilanteesta sekä tulevaisuudennäkymistä. Tämä seminaari kokoaa yhteen alan asiantuntijoita, kuten tutkijoita, käyttäjiä ja alalla toimivia yrityksiä jakamaan kokemuksiaan ja keskustelemaan.

Ohjelma

 •  Tilannekuva: Saijariina Toivikko, VVY
  • lietteitä koskeva lainsäädäntö
  • VVY:n selvitys lietteen loppusijoituskohteista Suomessa
  • tilanne muualla EU:ssa
 • Ravinteiden talteenoton yleiskatsaus: Ari Kangas, ympäristöministeriö
 • Lietetuotteiden laatujärjestelmä: Juha Pirkkamaa, Suomen biokierto ja biokaasu ry
 • Kahvitauko
 • Puhdistamolietteen termiset käsittelymenetelmät ja niiden soveltuvuus Suomeen: Rauni Karjala, Pöyry
  • kommenttipuheenvuorot: Risto Saarinen (Susteen), Aino Kainulainen (HSY)
 • Prosessitoimittajien tekniikkaesittelyt
  • Endev Oy
  • Outotec Oy
  • Veolia Water Technologies Finland Oy
  • Gasum Oy
 • Carbon Action -hanke: Nicholas Wardi, Baltic Sea Action Group

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii prof. Riku Vahala (Aalto-yliopisto) Luentojen jälkeen jatketaan keskustelua iltapalan ääressä. Seminaari on maksuton.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu 14.11. mennessä tästä linkistä.

Tervetuloa seminaariin!

Jätevesijaoksen puolesta

Mikko Ojanen,
puheenjohtaja

Jätevedet ja hygienia -iltaseminaarin 14.1.2010 esitykset

Uimavesidirektiivin toimeenpano Suomessa, pdf
Johtaja Jari Keinänen
Sosiaali- ja terveysministeriö

Havaintoja taudinaiheuttajien kulkeutumisessa ja esiintymisessä – case Vantaanjoki, pdf
Toiminnanjohtaja Kirsti Lahti
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy:n toimet jätevesien hygienian parantamiseksi, pdf
Toimitusjohtaja Petri Tuominen
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy

Jätevesien hygienisoinnin menetelmät, pdf
Toimialajohtaja Ari Niemelä
FCG Finnish Consulting Group Oy

Polion seuranta Suomessa perustuu jätevesinäytteiden analysointiin, pdf
Laboratorionjohtaja Merja Roivainen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos