Aihearkisto: Yleinen

Pohjoinen vesiosaaminen – verkostoitumistapahtuma 12.12.2018 Oulussa

Tule mukaan esittelemään pohjoista vesiosaamista, verkostoitumaan ja oppimaan lisää mahdollisuuksista hyödyntää erityisosaamistasi. Yhteistyöllä kehitämme ratkaisuja puhtaampien vesien puolesta.

Muuttuvat ympäristölliset ja ilmastolliset olosuhteet haastavat perinteisen vesiosaamisen. Uusia ratkaisuja tarvitaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, jotta luonnonvarojemme käyttö olisi kestävällä pohjalla. Pohjoinen vesiosaaminen Suomessa ja Oulun seudulla on vahvaa perustuen hyvään koulutukseen, osaamiseen ja uusimpiin teknologisiin ratkaisuihin.

Pohjoinen vesiosaaminen -tapahtuma kokoaa yhteen alan yritykset, asiantuntijat ja opiskelijat verkostoitumaan, kuuntelemaan ja esittelemään vesiosaamisen uusimpia mahdollisuuksia.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Ilmoittaudu 5.12.2018 mennessä tästä linkistä:

https://link.webropolsurveys.com/S/D8429709442D29C4

Tilaisuuteen on myös mahdollista saada puheenvuoro ja/tai esittelypaikka yrityksellesi tai instituutiollesi. Varaa puheenvuoro ja esittelypaikkasi ottamalla yhteyttä Tuula Selkälään: tuula.selkala(at)oulu.fi, puh. 050 3027 664. Puheenvuorot täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ohjelma: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/55333

Vesiyhdistyksen sääntömuutos

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt vuosikokouksessa käsitellyt sääntömuutokset, joissa mm. hallituksen jäsenyyden yhtäjaksoinen maksimikesto on 4 vuotta ja varajäsenyys poistuu. Muutosten tarkoituksena on ennen kaikkea pyrkimys saada hallituksen kokoonpanon suuremman vaihtuvuuden kautta paremmin käyttöön jäsenistön osaamista ja voimavaroja. Rotaation varmistamiseksi perustettavan kolmijäsenisen vaalitoimikunnan tehtävänä on ehdokasasettelussa valvoa alueellisen, ammatillisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.

Tutustu Vesiyhdistyksen sääntöihin.

Mihin vesihuolto on menossa?

Raaka-aineresurssien rajallisuus, ilmaston muuttuminen ja tiedonhallinnan kehittyminen koskettavat yhä enemmän vesihuoltoa. Energian ja ravinteiden kierrätyksen kehitystyö on ollut KEHÄ-hankkeen ydintä. Seminaarissa esitellään KEHÄn tuloksia ja pohditaan vesihuollon tulevaisuuden näkymiä alan kärkihenkilöiden keskustelussa.

Aika ja paikka: keskiviikko 31.10.2018 Raatihuone, Hämeenlinna (Raatihuoneenkatu 15)
Ilmoittautuminen 18.10.2018 mennessä: eija.raimovaara(at)hamk.fi, ilmoitathan mahdollisesta erityisruokavaliosta

Ohjelma: Kehä_tulosseminaari_31102018_ohjelma

KANSALLINEN MALLINNUSSEMINAARI – NATIONAL MODELLING SEMINAR 11.12.2018

KANSALLINEN MALLINNUSSEMINAARI 11.12.2018

Kaupungit ja maaseutu – hule- ja luonnonvesien hallinta

Kaupunkien ja maaseutujen rakennetut ympäristöt tarvitsevat tehokasta vesienhallintaa. Uudet ratkaisut ja laskennalliset menetelmät tarjoavat työkaluja ja mahdollisuuksia kestävien, kustannustehokkaiden ja luonnonmukaisten ratkaisujen löytämiseen luonnon- ja hulevesissä. Muuttuvat olosuhteet haastavat perinteisten vesienhallintamenetelmien toimivuuden ja uusia ratkaisuja tarvitaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Erityisesti kaupunkiympäristössä uusien menetelmien soveltamista hidastavat monet asiat, kuten epätarkat lähtöaineistot, mittausaineistojen puute, vajavaiset käyttökokemukset, mallinnusstandardien puute hulevesisuunnittelussa ja epävarmuus tulevaisuuden ilmaston vaikutuksista.

Kansallinen mallinnusseminaari on perinteeksi muodostunut tapahtuma, joka kokoaa yhteen vesialan käytännön, hallinnon ja tutkimuksen asiantuntijoita keskustelemaan ajankohtaisista teemoista ja tulevaisuuden näkymistä (http://mallinnusseminaari.fi/). Toivotamme kaikki ympäristön mallintamisen, seurannan, suunnittelun ja kunnostuksen parissa työskentelevät tervetulleeksi Viikkiin kuuntelemaan ja esittelemään teemaan liittyvää viimeisintä tutkimustietoa, käytännön kokemuksia, esimerkkejä ja kehitystarpeita!

Tänä vuonna tilaisuus järjestetään Suomen Ympäristökeskuksen uusissa tiloissa Viikissä. Tilaisuuden järjestämiseen osallistuvat Suomen Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto ja Hulevesijaosto.

 

Aika: 11.12.2018 klo 9.00–16.00

Paikka: Suomen ympäristökeskus, Viikki, Helsinki

Järjestäjä: Suomen ympäristökeskus ja Vesiyhdistys

Kohderyhmä: Ilmakehä-, geoinformatiikka-, kaupunki-, metsä-, ympäristö- ja vesitutkimuksissa matemaattisten mallien parissa työskentelevät suunnittelijat, opiskelijat, tutkijat ja asiantuntijat

 

Abstraktit ja ilmoittautuminen:

 • Abstraktien toimittaminen (englanniksi) 5.11.2018 silander@ymparisto.fi
 • Ilmoittaudu 19.11.2018 mennessä oheisesta linkistä: ilmoittautumislinkki
 • Tilaisuus on maksuton ja englanninkielinen

 

Lisätietoja: http://www.vesiyhdistys.fi/ tai jari.silander@ymparisto.fi (Hydrologian jaosto) ja nora.sillanpää@aalto.fi (Hulevesijaosto)

 


NATIONAL MODELLING SEMINAR 11.12.2018

Urban and rural landscapes – management of stormwater runoff and natural waters

Urban and rural landscapes require efficient water management. Novel solutions and computational methods offer tools and opportunities for sustainable, cost efficient and nature-based solutions. However, changing conditions challenge function of traditional water protection methods and new solutions are urgently needed in both national and international scales. Especially, within urban landscapes, application of new methods is hindered by many challenges including inaccurate data sources, lack of measurements and common standards, together with uncertainty due to influences of climate change.

National modelling seminar is a traditional annual seminar, joining water researchers from the fields of practical water management, research and governance together to discuss from topical themes and future directions (http://mallinnusseminaari.fi/). We welcome everyone working with environmental modelling, monitoring and restoration to participate to this seminar in Viikki!

 

Time: 11th December 2018 at 9.00–16.00

Location: Finnish Environment Institute, Viikki, Helsinki

Organizer: Finnish Environment Institute, Water Association Finland

Target group: Doctoral students, researchers and experts working with mathematical modelling in atmospheric, geoinformatics, forestry, environment and water related studies.

 

Call for abstract and registration:

 • Abstract (in English) should be submitted by 11 November 2018 to silander@ymparisto.fi
 • Registration is possible until 19 November using following link: registration link
 • The event is free of charge and in English

 

Further information: http://www.vesiyhdistys.fi/ or jari.silander@ymparisto.fi and nora.sillanpää@aalto.fi

Tutustuminen Helsinki-Vantaan lentoasema-alueen hulevesitutkimukseen sekä hulevesijaoston ensimmäinen tapaaminen 20.9.2018

Tapahtuma on peruttu sairastapauksen vuoksi. Pahoittelemme peruutuksesta mahdollisesti aiheutunutta vaivaa.

Hulevesijaoston ensimmäisen tapaamisen ohjelma on julkaistu – tilaisuus järjestetään Aalto-yliopiston Vesitekniikka-rakennuksen luentosalissa

Esitykset klo 15-16:

 • Nora Sillanpää, Aalto-yliopisto, Vesiyhdistyksen hulevesijaosto: Tervetuloa tilaisuuteen
 • Tuija Hänninen, Finavia Oyj: Hulevesien hallinta Helsinki-Vantaan lentoasemalla
 • Perttu Hyöty, Sitowise Oy: Suunnitellut hulevesien hallintaratkaisut Kylmäojan, Kirkonkylänojan ja Veromiehenkylänpuron valuma-alueilla Helsinki-Vantaan lentoasemalla
 • Giovanni Chaurand, Nora Sillanpää, Aalto-yliopisto: Helsinki-Vantaan hulevesien suodatustutkimuksen esittely

Vesilaboratorio klo 16-17

 • Tutustuminen koelaboratorioon
 • Giovanni Chaurand, Nora Sillanpää, Aalto-yliopisto: Suodatuskokeiden alustavia tutkimustuloksia

Tilaisuus jatkuu hulevesijaoston ensimmäisen tapaamisen merkeissä. Kutsumme kaikki hulevesistä kiinnostuneet mukaan!

Ilmoittautuminen verkkolomakkeella viimeistään keskiviikkona 5.9.:  https://www.webropolsurveys.com/S/E0ADD0272924AA32.par

EWA Green Capital Event: Water in Smart Cities

20-21 September 2018, Nijmegen (the Netherlands), under the moto of the Green Capital of Europe

Conference Venue: De Lindenberg, Ridderstraat 23 Nijmegen, the Netherlands
Organized by the European Water Association.

The fate of water and climate change and their consequences in cities is of major concern for all EWA members! The City of Nijmegen is a good example on a well-functioning city, which can be seen through an excursion through the wonderful Awardee of the Green Capital of Europe 2018!

Ohjelma ja lisätietoa: Water in Smart Cities_2018

FWF hakee toimitusjohtajaa

Suomen vesifoorumi ry hakee uutta toimitusjohtajaa edistämään suomalaisen vesiosaamisen  kansainvälistymistä. Tehtävään haetaan myyntihenkistä vesialan ammattilaista, jolla on kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta. Hakuaikaa on 17.8. asti. Lue tarkempi ilmoitus tästä: FWF_Toimitusjohtaja.

VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin 19.4.2018 Suomen ympäristökeskuksen Mechelininkadun tiloissa Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Leena Saviranta. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 11§:ssä mainitut asiat sekä ehdotuksia muutoksiksi yhdistyksen sääntöihin. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa kauden 2018–2019 Riku Vahala ja Hallituksen jäseninä jatkavat kauden 2018 Veli-Pekka Vuorilehto, Annina Takala, Nasti Korhonen ja Hannu Marttila. Kaudelle 2018–2019 yhdistyksen hallitukseen valittiin Saijariina Toivikko, Pirkko Öhberg ja Erkki Santala. Varajäseniksi kaudelle 2018 valittiin Sanna Vienonen, Nora Sillanpää ja Ville Keskisarja. Jäsenmaksuiksi päätettiin:

 • henkilöjäsen 60 euroa (ilman Vesitalous-lehteä 40 euroa)
 • opiskelijajäsen 10 euroa
 • yhteisöjäsen 300 euroa.

Maksut Suomen Vesiyhdistys ry:n tilille FI95 8000 1601 3156 00. Eräpäivä jäsenmaksuilla on 20.5.2018. Erillisiä paperisia jäsenmaksulomakkeita ei lähetetä henkilö- ja opiskelijajäsenille. Verkkopankissa maksaessasi voit käyttää vanhaa viitenumeroasi tai lisätä viesti-kenttään ”Jäsenmaksu 2018” sekä nimi, ketä maksu koskee (esim. jos työnantaja maksaa).

VIRTAUSTEKNIIKKA R2018

Virtaustekniikka R2018 on ilmestynyt.

Nimike:         Virtaustekniikka, Vedensiirtojärjestelmien toiminnallinen suunnittelu nykyaikaisin menetelmin –pohjalta tehty korjattu ja uudistettu painos.

Tekijä:           Martti Pulli

Ilmestynyt:    Helmikuu 2018

Hinta:            46,50 € (sis. alv 10 %)

Kirjan esittely: Virtaustekniikka_ESITE_r2018

Vuoden 2018 kirjallisuuspalkinto prof. Mika Sillanpäälle

Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinto 2018 myönnettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston vihreän kemian laboratorion johtajalle, kemian professori Mika Sillanpäälle.

LUT kemiantekniikan johtaja, professori Mika Sillanpää, teknillinen tiedekunta. Valokuvaaja Teemu Leinonen

Professori Sillanpää valmistui Teknillisestä korkeakoulusta kemian diplomi-insinööriksi vuonna 1992 ja tekniikan tohtoriksi 1997. Vuonna 2013 hän suoritti lisäksi Aalto-yliopistossa MBA-tutkinnon.

Hänellä on yli 500 kansainvälisesti referoitua tieteellistä artikkelia, julkaisuja yhteensä yli 700 ja viittauksia julkaisuihin noin 18 000. Hän on ohjannut lähes 40 väitöskirjaa. Lisäksi hän on toiminut arvioijana yli 240 akateemisessa lehdessä. Palkittava on noussut vuoden alussa maailman viitatuimpien noin 3300 tutkijan joukkoon ja on viimeisimmällä Highly Cited Researchers -listalla ainoa kemian alan tutkija Suomesta. Hän on näin ollen Suomen viitatuin tutkija kemian ja kemiantekniikan alalla tällä hetkellä.

Tutkimuksessaan hän pyrkii osaltaan ratkaisemaan puhtaan veden saannin ja riittävyyden ongelmaa paikoissa, joissa se on uhan alla. Tällä hetkellä hänen tutkimuksensa suuntautuu yhä enemmän kiertotalouden suuntaan. Hän pyrkii tutkimusryhmineen ratkomaan, miten vedenkäsittelystä voitaisiin muodostaa voittoa tuottava prosessi kuluerän sijaan. Hänen tutkimuksensa selvittävät energian, veden ja ravinteiden sekä arvoaineiden talteenottoa ja jatkojalostusmahdollisuuksia.