Aihearkisto: Yleinen

Hulevesijaoston aloitustapaaminen 20.9.2018

Hulevesijaoston ensimmäinen tapaaminen ja tutustuminen lentokenttäalueen hulevesitutkimukseen 20.9.2018

Oletko kiinnostunut Vesiyhdistyksen uuden hulevesijaoston toiminnasta? Tahtoisitko tutustua Aalto-yliopiston vesilaboratoriossa käynnissä olevaan lentokenttähulevesien suodatustutkimukseen? Mikäli vastaus on kyllä(!) jompaan kumpaan tai molempiin, merkitse jo nyt kalenteriisi torstai 20.9.2018!

Vesiyhdistykseen alkuvuodesta perustettu hulevesijaosto kutsuu kaikki hulevesistä ja hulevesijaoston toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet aloitustapaamiseen torstaina 20. syyskuuta. Aalto-yliopiston tutkijat esittelevät vesilaboratoriossa käynnissä olevia lentoaseman hulevesien suodatuskokeita klo 15-17 (osoite Tietotie 1 E, Espoo). Tilaisuus sisältää esityksiä Helsingin lentokenttäalueen hulevesien hallinnasta ja tutustumisen vesilaboratorioon rakennettuihin suodatuskokeisiin.

Hulevesijaoston aloitustapaaminen järjestetään klo 17-18 Aalto-yliopiston tiloissa Otaniemessä. Tule mukaan ja vaikuta jaoston tulevaan toimintaan!

Pyydämme teitä ilmoittautumaan tapahtumaan 3. syyskuuta mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/E0ADD0272924AA32.par. Ilmoittautua voi jompaan kumpaan tilaisuuteen tai molempiin. Jaosto kutsuu kaikki Vesiyhdistyksen jäsenet mukaan hulevesijaoston toimintaan. Voitte ilmoittautua jaoston sähköpostilistalle ilmoittamalla tästä sihteerille (maija.taka@aalto.fi).

 

Lisätietoja: http://www.vesiyhdistys.fi/hulevesijaosto/, Nora Sillanpää  (pj. nora.sillanpaa@aalto.fi), Maija Taka (siht., maija.taka@aalto.fi)

 


Lentokenttäalueen hulevesien suodatuskokeita toteuttavat yhteistyössä Finavia, Aalto-yliopisto ja Sitowise Oy. Tutkimus on osa Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean -ratkaisut – projektia (Hule S&C), jonka toteuttajina toimivat Lahden, Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit, Finavia, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto. Lentokentän hulevesien suodatuskokeita ovat tukeneet Leca Finland Oy, RPK Hiili Oy ja Seepsula Oy. Hule S&C-hankkeen muita yhteistyökumppaneita ovat Luonnonvarakeskus LUKE, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Sensmet Oy, Optoseven Oy, WSP Finland Oy, Ruskon Betoni Oy, Rudus Oy, Fortum Waste Solutions Oy ja Bluet Oy. Uudenmaan liitto tukee hanketta Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) – rahoituksella. Hanke toteutetaan 1.1.2018–28.2.2019.

FWF hakee toimitusjohtajaa

Suomen vesifoorumi ry hakee uutta toimitusjohtajaa edistämään suomalaisen vesiosaamisen  kansainvälistymistä. Tehtävään haetaan myyntihenkistä vesialan ammattilaista, jolla on kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta. Hakuaikaa on 17.8. asti. Lue tarkempi ilmoitus tästä: FWF_Toimitusjohtaja.

VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin 19.4.2018 Suomen ympäristökeskuksen Mechelininkadun tiloissa Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Leena Saviranta. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 11§:ssä mainitut asiat sekä ehdotuksia muutoksiksi yhdistyksen sääntöihin. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa kauden 2018–2019 Riku Vahala ja Hallituksen jäseninä jatkavat kauden 2018 Veli-Pekka Vuorilehto, Annina Takala, Nasti Korhonen ja Hannu Marttila. Kaudelle 2018–2019 yhdistyksen hallitukseen valittiin Saijariina Toivikko, Pirkko Öhberg ja Erkki Santala. Varajäseniksi kaudelle 2018 valittiin Sanna Vienonen, Nora Sillanpää ja Ville Keskisarja. Jäsenmaksuiksi päätettiin:

  • henkilöjäsen 60 euroa (ilman Vesitalous-lehteä 40 euroa)
  • opiskelijajäsen 10 euroa
  • yhteisöjäsen 300 euroa.

Maksut Suomen Vesiyhdistys ry:n tilille FI95 8000 1601 3156 00. Eräpäivä jäsenmaksuilla on 20.5.2018. Erillisiä paperisia jäsenmaksulomakkeita ei lähetetä henkilö- ja opiskelijajäsenille. Verkkopankissa maksaessasi voit käyttää vanhaa viitenumeroasi tai lisätä viesti-kenttään ”Jäsenmaksu 2018” sekä nimi, ketä maksu koskee (esim. jos työnantaja maksaa).

VIRTAUSTEKNIIKKA R2018

Virtaustekniikka R2018 on ilmestynyt.

Nimike:         Virtaustekniikka, Vedensiirtojärjestelmien toiminnallinen suunnittelu nykyaikaisin menetelmin –pohjalta tehty korjattu ja uudistettu painos.

Tekijä:           Martti Pulli

Ilmestynyt:    Helmikuu 2018

Hinta:            46,50 € (sis. alv 10 %)

Kirjan esittely: Virtaustekniikka_ESITE_r2018

Vuoden 2018 kirjallisuuspalkinto prof. Mika Sillanpäälle

Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinto 2018 myönnettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston vihreän kemian laboratorion johtajalle, kemian professori Mika Sillanpäälle.

LUT kemiantekniikan johtaja, professori Mika Sillanpää, teknillinen tiedekunta. Valokuvaaja Teemu Leinonen

Professori Sillanpää valmistui Teknillisestä korkeakoulusta kemian diplomi-insinööriksi vuonna 1992 ja tekniikan tohtoriksi 1997. Vuonna 2013 hän suoritti lisäksi Aalto-yliopistossa MBA-tutkinnon.

Hänellä on yli 500 kansainvälisesti referoitua tieteellistä artikkelia, julkaisuja yhteensä yli 700 ja viittauksia julkaisuihin noin 18 000. Hän on ohjannut lähes 40 väitöskirjaa. Lisäksi hän on toiminut arvioijana yli 240 akateemisessa lehdessä. Palkittava on noussut vuoden alussa maailman viitatuimpien noin 3300 tutkijan joukkoon ja on viimeisimmällä Highly Cited Researchers -listalla ainoa kemian alan tutkija Suomesta. Hän on näin ollen Suomen viitatuin tutkija kemian ja kemiantekniikan alalla tällä hetkellä.

Tutkimuksessaan hän pyrkii osaltaan ratkaisemaan puhtaan veden saannin ja riittävyyden ongelmaa paikoissa, joissa se on uhan alla. Tällä hetkellä hänen tutkimuksensa suuntautuu yhä enemmän kiertotalouden suuntaan. Hän pyrkii tutkimusryhmineen ratkomaan, miten vedenkäsittelystä voitaisiin muodostaa voittoa tuottava prosessi kuluerän sijaan. Hänen tutkimuksensa selvittävät energian, veden ja ravinteiden sekä arvoaineiden talteenottoa ja jatkojalostusmahdollisuuksia.

Kutsu Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidetään torstaina 19.4.2018 klo 17:00 alkaen Suomen ympäristökeskuksessa (Mechelininkatu 34a, Helsinki, 1. krs kokoustila Muuttohaukka). Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:ssä mainitut asiat sekä ehdotus muutoksista yhdistyksen sääntöihin.

Tarjolla kahvia ja voileipiä, tervetuloa vuosikokoukseen!

Maailman Vesipäivän 22.3.2018 seminaarin esitykset

Maaperä, vesi ja meri
Saara Kankaanrinta, Baltic Sea Action Group

Vesivarojen arvo Suomessa
Turo Hjerppe, Suomen ympäristökeskus

Suomen arktisten vesien tila
Sari Mitikka, Suomen ympäristökeskus

Kaupunkipuron tarina
Markus Tapaninen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Hulevesien hallinnalla kestäviä kaupunkiympäristöjä?
Nora Sillanpää, Aalto-yliopisto

Metallipitoisten vesien puhdistaminen luonnonmateriaaleilla
Tiina Leiviskä, Oulun yliopisto

Kaivosten vesienhallinta ja pohjoisten olosuhteiden erityispiirteet
Piia Juholin, Pöyry Finland Oy

Bioprosessit kaivosvesien puhdistuksessa
Jaakko Puhakka, Tampereen teknillinen yliopisto

Kosteikot kaivosvesien puhdistuksessa
Anna-Kaisa Ronkanen / Katharina Kujala, Oulun yliopisto

Chemical treatment of acid mine drainage
Anna Gulkova, Aalto-yliopisto

Ecomondo – The Green Technologies Expo messut Riminillä 6.-9.11.2018

Välimeren alueen tärkein Cleantech -tapahtuma, joka järjestetään joka vuosi marraskuussa Italian Riminillä. Mukana ovat kaikki biotalouden osa-alueet ja kaikkiaan näyttelypinta-alaa on yli 110 000 neliötä ja näytteilleasettajia n. 1 200. Messujen aikana järjestetään satoja seminaareja, kokouksia yms. tapahtumia.

Lisätietoa messuista: https://en.ecomondo.comhttps://en.keyenergy.it, ECOMONDO ESITTELYVIDEO

Vesiyhdistykseen on perustettu vuoden alusta uusi hajavesihuoltojaosto

Jaoston toiminta-alue on yhteisten verkostojen ulkopuolinen vesihuolto. Tavoitteena on edistää kiinteistökohtaisen vedenhankinnan, vedenkäytön ja jätevesien käsittelyn menetelmien, ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämistä, suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa terveys ja ympäristö huomioon ottaen.

Toiminnassa keskitytään yksittäisiä kotitalouksia, loma-asuntoja sekä pieniä taloryhmiä yms. palveleviin juomavesikaivoihin, jäteveden käsittelyjärjestelmiin sekä energiakaivoihin. Toiminta perustuu laajaan alan asiantuntijaverkostoon, joka hankkii tietoa ja keskustelee aihepiiristä monipuolisesti, mutta ei toimi yksittäisten yritysten etujen tai toimintamallien ajamiseksi.

Ensimmäisiä teemoja, joihin jaosto keskittyy, ovat viestintäkampanja kaivoista ja hajavesihuollosta laajemmin sekä koulutustapahtumien ja Ruotsiin suuntautuvan ekskursion suunnittelu.

Tervetuloa mukaan innostuneeseen porukkaan kehittämään hajavesihuoltoa!
Toimintaan voi osallistua myös etäyhteyksillä, ja jaostolla on lisäksi Watsapp-ryhmä.

Jaoston puheenjohtaja, FM Sanna Vienonen, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kuusamo ja Posio puhtaan veden puolesta

Puhdas vesi – KITKAJOKI – Kitkajärvi  –kirja kokoaa tietoa luonnonsuojelun historiasta keskittyen vesiluontoon, sen puhtauteen ja kauneuteen.  Kirja on kuulunut Suomi 100-juhlavuoden ohjelmaan. Se kertoo artikkelein ja kuvin Kitkajärven ja Kitkajoen vesistöalueen ainutlaatuisuudesta. Artikkelit kirjoittaneilla henkilöillä on läheinen suhde vesistöihin. Teoksessa esitellään tutkimustyötä, suojeluhistoriaa, luonnon henkistä hyvinvointia, kulttuuria yli rajojen Venäjän Karjalan puolelle, taidetta, puhdasta ruokaa, kalastusta sekä harvinaista järvitaimenta. Kuvat kertovat vuodenaikojan vaihtelusta, valoista ja varjoista.

Kirjan esittely virtuaalisesti  http://www.kitkajoki.fi/category/kirja/

 

Aiheesta on tehty dokumenttielokuva Kitkajoki-rakas joki, joka esitettiin tammikuun alussa Yle1 –kanavalla. Katsojamäärä oli viikon aikana 630.000 ja tammikuussa  yhteensä 946.000 katsojaa. Elokuvan ohjaaja ja kuvaaja on Tauno Kohonen ja siinä keskitytään hänen kuvauspaikkoihin  Kitkajoen varrella. Elokuvassa siteerataan edesmenneen kirjailijan, runoilijan ja luontofilosofin Reino Rinteen ajatuksia. Elokuva on Yle Areenassa 29.6.2018 asti.  Elokuva sai kultaa Saksassa WorldMediaFestivaaleilla kesällä 2017, ja sen kuvat saivat Magic Eye -erikoispalkinnon.

Elokuvan esittely (alku 7 min) http://www.kitkajoki.fi/category/elokuva/

Koko elokuva on esitettävissä / katsottavissa Yle Areenassa https://areena.yle.fi/1-3121891