Esittely

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä ja levittää tietoa hydrologian, limnologian, vesiekologian, kalatalouden, vesihuollon, vesirakentamisen, vesiensuojelun, vesienkäytön ja vesilainsäädännön aloilla. Suomen Vesiyhdistys r.y. perustettiin vuonna 1969 (tuolloin nimellä Vesiyhdistys r.y.) edistämään yhteistyötä vesialan eri osa-alueiden kesken sekä vahvistamaan yhteyksiä alan kansainvälisiin järjestöihin. Keskeisiä toimintamuotoja ovat koulutus- ja keskustelutilaisuudet sekä julkaisutoiminta. Ammatillinen toiminta tapahtuu suureksi osaksi jaostoissa, joita on tällä hetkellä 7: Historia-, Jätevesi-, Talousvesi-, Pohjavesi- (sis. Pohjois-Savon alajaoston), Hydrologian, Vesihuolto- sekä Young Water Professionals (YWP) jaosto. Jaostojen tehtävänä on seurata oman alansa kehitystä Suomessa ja ulkomailla, edistää viranomaisten ja muiden alalla toimivien yhteistoimintaa, tehostaa tiedonvälitystä, tehdä aloitteita ja valmistella alaansa kuuluvia yhdistyksen valtakunnallisia ja maakunnallisia vesipäiviä sekä muita tilaisuuksia. Valtakunnallista vesipäivää vietetään vuosittain maailman vesipäivänä 22.3. Suomen Vesiyhdistys r.y. on valtakunnallinen järjestö. Vuoden 2015 lopussa siinä oli 489 henkilöjäsentä ja 18 yhteisöjäsentä. Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan jäsenistöä Vesitalous-lehden Ajankohtaista Vesiyhdistykseltä -palstalla, sähköisillä jäsentiedotteilla ja www-sivuilla.Yhteystietojen muuttuessa muista ilmoittaa uusi sähköpostiosoite jaoston sihteerille. Käsittelemme jäsentietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille, ks. Rekisteriseloste_SVY ja Vesiyhdistyksen sähköpostilistan rekisteriseloste.