Hajavesihuoltojaosto

På svenska

Hajavesihuoltojaoston toiminta-alue on yhteisten verkostojen ulkopuolinen vesihuolto. Tavoitteena on edistää kiinteistökohtaisen vedenhankinnan, vedenkäytön ja jätevesien käsittelyn menetelmien, ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämistä, suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa terveys ja ympäristö huomioon ottaen.

Toiminnassa keskitytään yksittäisiä kotitalouksia, loma-asuntoja sekä pieniä taloryhmiä yms. palveleviin juomavesikaivoihin, jäteveden käsittelyjärjestelmiin sekä energiakaivoihin. Toiminta perustuu laajaan alan asiantuntijaverkostoon, joka hankkii tietoa ja keskustelee aihepiiristä monipuolisesti, mutta ei toimi yksittäisten yritysten etujen tai toimintamallien ajamiseksi.

Jaosto on aloittanut toimintansa tammikuussa 2018. Tervetuloa mukaan innostuneeseen porukkaan kehittämään hajavesihuoltoa!  Toimintaan voi osallistua myös etäyhteyksillä ja jaostolla on lisäksi Watsapp-ryhmä.

Jaoston puheenjohtaja, TkT Vuokko Laukka, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ajankohtaista

otsikkokuva, 222 kb jpg

Lähde mukaan mielenkiintoiselle kesäretkelle hajavesihuollon pariin saaristoon! Suomen Vesiyhdistyksen Hajavesihuoltojaosto järjestää retken Saaristokeskus Korpoströmiin 26.-27.8.2022. Ensimmäisen päivän ohjelmassa on kiinnostavia alustuksia ja keskustelua haja-asutusalueen ja erityisesti saariston vesihuollosta. Toisena päivänä tutustumme paikalliseen jätevedenpuhdistamoon sekä retkeilemme vesibussilla saaristomeren kansallispuistossa. Lisäksi tietenkin nautimme kesästä ja rennosta yhdessä olosta. Varustaudu vaihteleviin sääolosuhteisiin!

Retki on omakustanteinen: oma tai kimppakyyti Saaristokeskus Korpoströmiin, ruoat ja majoittuminen yhden tai kahden hengen huoneissa. Tarkemmat hinnat löytyvät ohjelman yhteydestä.

Sitovat ilmoittautumiset 10.8.2022 mennessä Vuokko Laukalle: vuokko.laukka(at)gmail.com

Ilmoittaudu nopeasti, sillä majoitustilaa Korpoströmissä on rajoitetusti!

Kerro ilmoittautuessasi:

  • osallistutko yhden vai molempien päivien ohjelmaan
  • majoitutko yhden vai kahden hengen huoneessa ja onko toivetta huonekaverista
  • osallistuuko lounaaseen ja/tai päivälliseen
  • ruoka-aine allergiat tai erityisruokavaliot

Korppoossa on myös muita majoituspalveluita, jos haluat lähteä saaristoon, vaikka perheen kera:  https://www.visitkorppoo.com/majoitus

Retki on tarkoitettu kaikille Suomen vesiyhdistyksen jäsenille.

Retken ohjelma (pdf)

Jaoston menneet tapahtumat

Hajavesihuoltojaoston järjestämät menneet tapahtumat ja tapahtumien materiaalit ovat omalla sivulla.


Glesbygdens VA-sektion

Glesbygdens VA-sektion befattar sig med VA-frågor utanför gemensamma VA-nät. Målet är att befrämja utveckling, procedurer, planering, byggning och underhåll av anläggningar, användning av vatten samt behandlingsmetoder av avloppsvatten i enskilda fastigheter. Detta även med tanke på miljö och hälsa.

Verksamheten fokuseras på dricksvattenbrunnar, avloppsvattensystem och energibrunnar för enskilda hushåll, semesterbostäder och små husgrupper. Verksamheten grundar sig på ett omfattande expertnätverk som samlar information och diskuterar ämnesområdet mångsidigt, men som inte befrämjar enskilda privatföretags intressen eller verksamhetsmodeller.

Sektionen har startat sin verksamhet i januari 2018. De första aktiviteterna sektionen koncentrerar sig på är informationsverksamhet gällande brunnar och avloppsvattenservice i ett bredare perspektiv samt planering av skolning och en exkursion till Sverige.

Välkommen till en entusiastisk grupp för att utveckla VA-tjänster i glesbygden!
Man kan även delta via nätet och sektionen har en WhatsApp-grupp.