Hajavesihuoltojaosto

Hajavesihuoltojaoston toiminta-alue on yhteisten verkostojen ulkopuolinen vesihuolto. Tavoitteena on edistää kiinteistökohtaisen vedenhankinnan, vedenkäytön ja jätevesien käsittelyn menetelmien, ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämistä, suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa terveys ja ympäristö huomioon ottaen.

Jaosto keskittyy yksittäisiä kotitalouksia, loma-asuntoja sekä pieniä taloryhmiä yms. palveleviin juomavesikaivoihin, jäteveden käsittelyjärjestelmiin sekä energiakaivoihin. Toiminta perustuu laajaan alan asiantuntijaverkostoon, joka hankkii tietoa ja keskustelee aihepiiristä monipuolisesti, mutta ei toimi yksittäisten yritysten etujen tai toimintamallien ajamiseksi.

Jaosto on aloittanut toimintansa tammikuussa 2018. Toinen kokous, jossa suunnitellaan jaoston toimintaa vuosille 2018-2019, pidetään Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä 13.3.2018 klo 15-17. Ilmoittaudu mukaan lähettämällä viesti jaoston puheenjohtajalle.

Tervetuloa mukaan innostuneeseen porukkaan kehittämään hajavesihuoltoa!

Jaoston puheenjohtaja, FM Sanna Vienonen, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Ajankohtaista