Hajavesihuoltojaosto

På svenska

Hajavesihuoltojaoston toiminta-alue on yhteisten verkostojen ulkopuolinen vesihuolto. Tavoitteena on edistää kiinteistökohtaisen vedenhankinnan, vedenkäytön ja jätevesien käsittelyn menetelmien, ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämistä, suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa terveys ja ympäristö huomioon ottaen.

Toiminnassa keskitytään yksittäisiä kotitalouksia, loma-asuntoja sekä pieniä taloryhmiä yms. palveleviin juomavesikaivoihin, jäteveden käsittelyjärjestelmiin sekä energiakaivoihin. Toiminta perustuu laajaan alan asiantuntijaverkostoon, joka hankkii tietoa ja keskustelee aihepiiristä monipuolisesti, mutta ei toimi yksittäisten yritysten etujen tai toimintamallien ajamiseksi.

Jaosto on aloittanut toimintansa tammikuussa 2018. Ensimmäisiä teemoja, joihin jaosto keskittyy, ovat hajavesihuoltoseminaari ja ekskursio Ruotsiin sekä viestintäkampanja kaivoista ja hajavesihuollosta laajemmin.

Tervetuloa mukaan innostuneeseen porukkaan kehittämään hajavesihuoltoa!
Toimintaan voi osallistua myös etäyhteyksillä ja jaostolla on lisäksi Watsapp-ryhmä.

Jaoston puheenjohtaja, FM Sanna Vienonen, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ajankohtaista

Tulevia tapahtumia

  • 29.-30.8. ja 3.-4.10.2019 Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijakoulu, HAMK, Forssa
  • 3.-6.9.2019 Hajavesihuoltojaoston tutustumismatka Ruotsiin. Matkaa sponsoroivat Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Suomen kaivonporausurakoitsijat ry, FANN Ympäristötekniikka Oy, Raita Environment Oy, Jita Oy.
  • 17.9.2019 Seminaari  Haja-asutuksen jätevedet kuntoon – määräaika umpeutuu”, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry. , Pyhäjärvi-instituutti, Satafood kehittämisyhdistys ry ja Valonia. Säkylässä.
  • 2.10.2019 ”Lammin päivät”, Ympäristöviranhaltijat ry, Lammi
  • 22.10.2019 KVVY:n oman hajajätevesineuvonnan loppuseminaari, KVVY,Tampere
  • 30.10.2019 Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä kunnille, Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki
  • 9.12.2019 Hajavesihuoltojaoston seminaari Säätytalolla Helsingissä. Ilmoittautuminen 2.12. mennessä: sanna.vienonen (at) hotmail.com. Mukaan mahtuu 70 henkilöä,  osallistuminen maksuton. Seminaaria sponsoroivat Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Suomen kaivonporausurakoitsijat ry, FANN Ympäristötekniikka Oy, Raita Environment Oy, Jita Oy. Seminaariohjelma.pdf

Glesbygdens VA-sektion

Glesbygdens VA-sektion befattar sig med VA-frågor utanför gemensamma VA-nät. Målet är att befrämja utveckling, procedurer, planering, byggning och underhåll av anläggningar, användning av vatten samt behandlingsmetoder av avloppsvatten i enskilda fastigheter. Detta även med tanke på miljö och hälsa.

Verksamheten fokuseras på dricksvattenbrunnar, avloppsvattensystem och energibrunnar för enskilda hushåll, semesterbostäder och små husgrupper. Verksamheten grundar sig på ett omfattande expertnätverk som samlar information och diskuterar ämnesområdet mångsidigt, men som inte befrämjar enskilda privatföretags intressen eller verksamhetsmodeller.

Sektionen har startat sin verksamhet i januari 2018. De första aktiviteterna sektionen koncentrerar sig på är informationsverksamhet gällande brunnar och avloppsvattenservice i ett bredare perspektiv samt planering av skolning och en exkursion till Sverige.

Välkommen till en entusiastisk grupp för att utveckla VA-tjänster i glesbygden!
Man kan även delta via nätet och sektionen har en WhatsApp-grupp.

Ordförande för sektionen är fil.mag Sanna Vienonen, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Aktuellt

  • Den senaste uppdateringen om grundvattenläget finns på Finlands miljöcentrals (SYKE) sida (på finska) och är uppdaterad den 30.8.2019.
  • 3.-6.9.2019 Utflykt till Sverige, organiserad av Glesbygdens VA-sektion
  • 9.12.2019 Seminarium, organiserad av Glesbygdens VA-sektion