Historiajaosto

Historiajaostolla ei ole nyt käynnissä uusia hankkeita. Vesien vuoksi -suomalaisen vesiensuojelun vaiheita -kirja on edelleen tilattavissa suoraan Vesiyhdistykseltä (tilauslomake) tai ostettavissa Tiedekirjakaupasta (Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki).

Lue lisää kirjasta SYKEn vesikirjeestä ja uutisesta.

Teoksen ovat toimittaneet lukuisien haastattelujen pohjalta Eeva-Liisa Hallanaro, Sanna Vienonen ja Erkki Santala.

Mikäli yhdistyksen jäsenillä on ideoita uusiksi historiahankkeiksi, niistä voi ilmoittaa jaoston puheenjohtajalle Erkki Santalalle (etunimi.sukunimi@kolumbus.fi) tai yhdistyksen sihteerille.