Limnologian jaosto

Limnologian jaosto perustettiin helmikuussa 2019 jatkamaan Suomen limnologisen yhdistyksen toimintaa. Limnologian jaoston tavoitteena on edistää Suomen limnologista tutkimusta. Jaosto pyrkii edistämään vesialan ammattilaisten ja opiskelijoiden verkostoitumista toimimalla alan asiantuntijoiden yhdyssiteenä ja tiedon lähteenä.

Jaoston toiminta kattaa mm. vaihtuvateemaisten limnologipäivien, symposioiden ja keskustelutilaisuuksien järjestämisen. Joka kolmas vuosi järjestettävillä limnologipäivillä on suuri merkitys tutkimustiedon vaihdolle, sekä pitemmällä aikavälillä tutkijoiden ja tutkimusryhmien verkostoitumiselle ja korkeatasoisen vesiekosysteemien tutkimuksen ylläpitämiselle. Seuraavat limnologipäivät järjestetään 3.-4.11.2022 Kuopiossa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston tutkimusyhteisöjen kanssa.

Limnologian jaosto on avoin kaikille limnologiasta kiinnostuneille – tervetuloa mukaan toimintaan!

Limnologian jaoston Facebook-sivustoa seuraamalla saa ajankohtaista tietoa jaoston toiminnasta. Jaoston jäsenyys edellyttää Suomen Vesiyhdistys ry:n jäsenyyttä. Jäseneksi voi liittyä täältä. Tiedotusta hoidetaan myös jaoston sähköpostilistalla, jolle pääsee ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa jaoston sihteerille sly.sihteeri(at)gmail.com.

Limnologian jaoston työvaliokunnassa toimivat Antton Keto (puheenjohtaja), Kari-Matti Vuori (varapuheenjohtaja), Laura Härkönen (sihteeri), Noora Hellén, Petrina Köngäs sekä Anne Liljendahl. Uusia jäseniä otetaan ilolla vastaan myös työvaliokunnan toimintaan!

______________________________________________________________________________

Ajankohtaista limnologian jaostossa

Limnologipäivät goes Kuopio on 3-4 November 2022!

in English below

Limnologian jaosto järjestää vesistöjen tummumisen syihin ja seurauksiin keskittyneen teemasession osana Itä-Suomen yliopiston tutkimusyhteisöjen järjestämää 2nd International Conference for Sustainable Resource Society: Seizing a sustainable future -konferenssia. Tilaisuuden kieli on englanti.

Koko konferenssi keskittyy kestävyysmurrokseen, muuttuvaan ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Limnologien teemasessiossa käsitellään syvemmin vesistöjen hiilikiertoa ja sen vaikutuksia vesiekosysteemeissä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan! Abstraktihaku (31.8.2022 saakka) ja ilmoittautuminen tapahtumaan (14.10.2022) on avattu!

***

The limnological division of Water Association Finland will be holding a session delving into the causes and consequences of surface water browning as part of the 2nd International Conference for Sustainable Resource Society: Seizing a sustainable future. The event will be organized by a consortium of University of Eastern Finland Research Communities.

The whole conference focuses on the challenges of sustainability transition in society, environmental change and sustainable use of natural resources. During the limnological session, the carbon cycle of surface waters and its implications for aquatic ecosystems are further discussed. 

Warm welcome to the event! Abstract submission and registration are open until 31 August and 14 October, respectively.