Jätevedet ja hygienia -iltaseminaarin 14.1.2010 esitykset

Uimavesidirektiivin toimeenpano Suomessa, pdf
Johtaja Jari Keinänen
Sosiaali- ja terveysministeriö

Havaintoja taudinaiheuttajien kulkeutumisessa ja esiintymisessä – case Vantaanjoki, pdf
Toiminnanjohtaja Kirsti Lahti
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy:n toimet jätevesien hygienian parantamiseksi, pdf
Toimitusjohtaja Petri Tuominen
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy

Jätevesien hygienisoinnin menetelmät, pdf
Toimialajohtaja Ari Niemelä
FCG Finnish Consulting Group Oy

Polion seuranta Suomessa perustuu jätevesinäytteiden analysointiin, pdf
Laboratorionjohtaja Merja Roivainen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos