Call for Papers – kutsu luennoimaan

Vesihuolto 2017 -päivät 10.-11.5.2017 Jyväskylän Paviljongissa

Valtakunnalliset Vesihuolto 2017 – päivät kokoavat vesihuoltoalan ammattilaiset kuulemaan tutkimusten ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä käytännön kokemuksia Jyväskylään.

Etsimme nyt päiville ajankohtaisia aiheita! Ilmoita halukkuutesi 15-30 min mittaisen esityksen pitämiseen 15.11.2016 mennessä. Ilmoitus tehdään Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilla osoitteessa http://www.vvy.fi/vesihuolto2017

Esityksiä toivotaan erityisesti teemoista:
1. Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen
2. Verkostojen hallinnan kehittäminen: kuntotietojen kartoittamisen työkalut, saneerausmenetelmät, vuoto- ja hulevesien hallinta
3. Lietteiden hyötykäytön ja ravinteiden kierrätyksen edistäminen sekä puhdistamolietteiden tuotteistaminen
4. Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet

Lisätietoja: apulaisjohtaja Mika Rontu (09) 8689 0114, mika.rontu(a)vvy.fi ja tiedottaja Eeva Hörkkö (09) 8689 0123, eeva.horkko(a)vvy.fi

Vesitalous-lehdessä 3/2017 julkaistaan esitelmistä artikkeleita. Ilmoita esitelmäehdotuksen yhteydessä, mikäli olet kiinnostunut kirjoittamaan lehteen.