HS: ”Suomen vesistöt pilaantuivat vauhdilla 1950-luvun jälkeen. Rantavedet olivat uimakelvottomia ja kalat laajoilla alueilla syömäkelvottomia.”

Helsingin Sanomat julkaisi kattavan artikkelin suomalaisesta vesiensuojelusta. Artikkelin lähteenä on hyödynnetty Vesien vuoksi -teosta.