KANSALLINEN MALLINNUSSEMINAARI – NATIONAL MODELLING SEMINAR 11.12.2018

KANSALLINEN MALLINNUSSEMINAARI 11.12.2018

Kaupungit ja maaseutu – hule- ja luonnonvesien hallinta

Kaupunkien ja maaseutujen rakennetut ympäristöt tarvitsevat tehokasta vesienhallintaa. Uudet ratkaisut ja laskennalliset menetelmät tarjoavat työkaluja ja mahdollisuuksia kestävien, kustannustehokkaiden ja luonnonmukaisten ratkaisujen löytämiseen luonnon- ja hulevesissä. Muuttuvat olosuhteet haastavat perinteisten vesienhallintamenetelmien toimivuuden ja uusia ratkaisuja tarvitaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Erityisesti kaupunkiympäristössä uusien menetelmien soveltamista hidastavat monet asiat, kuten epätarkat lähtöaineistot, mittausaineistojen puute, vajavaiset käyttökokemukset, mallinnusstandardien puute hulevesisuunnittelussa ja epävarmuus tulevaisuuden ilmaston vaikutuksista.

Kansallinen mallinnusseminaari on perinteeksi muodostunut tapahtuma, joka kokoaa yhteen vesialan käytännön, hallinnon ja tutkimuksen asiantuntijoita keskustelemaan ajankohtaisista teemoista ja tulevaisuuden näkymistä (http://mallinnusseminaari.fi/). Toivotamme kaikki ympäristön mallintamisen, seurannan, suunnittelun ja kunnostuksen parissa työskentelevät tervetulleeksi Viikkiin kuuntelemaan ja esittelemään teemaan liittyvää viimeisintä tutkimustietoa, käytännön kokemuksia, esimerkkejä ja kehitystarpeita!

Tänä vuonna tilaisuus järjestetään Suomen Ympäristökeskuksen uusissa tiloissa Viikissä. Tilaisuuden järjestämiseen osallistuvat Suomen Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto ja Hulevesijaosto


Urban and rural landscapes – management of stormwater runoff and natural waters

Urban and rural landscapes require efficient water management. Novel solutions and computational methods offer tools and opportunities for sustainable, cost efficient and nature-based solutions. However, changing conditions challenge function of traditional water protection methods and new solutions are urgently needed in both national and international scales. Especially, within urban landscapes, application of new methods is hindered by many challenges including inaccurate data sources, lack of measurements and common standards, together with uncertainty due to influences of climate change.

National modelling seminar is a traditional annual seminar, joining water researchers from the fields of practical water management, research and governance together to discuss from topical themes and future directions (http://mallinnusseminaari.fi/). We welcome everyone working with environmental modelling, monitoring and restoration to participate to this seminar in Viikki!

Time: 11th December 2018 at 9.30–16.00

Location: Finnish Environment Institute, SYKE-LUKE conference center, A building, Seminar room A4.

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Organizer: Finnish Environment Institute, Water Association Finland, Aalto University, University of Oulu

The event is free of charge and in English.

 

Program

9:30-10:00                Morning coffee and registration

10:00-10:20               Forewords Hannu Marttila and Nora Sillanpää

                                     

Session I – Management of urban stormwaters

10:20-10:40               Key note – Laura Wendling – Reactive transport modelling to understand processes, potential risks and long-term performance

10:40-11:00               Ambika Khadka – Towards natural water balance in urban areas: Modelling stormwater management designs

11:00-11:20               Camilla Tuomela – Modelling of decentralized stormwater management scenarios for the treatment of urban runoff pollutant loads

11:20-11:40               Eero Assmuth – Impact of biochar on treatment performance of roadside sand filters – field monitoring and geochemical modelling

11:40-12:00               General discussion – New challenges and needs with urban stormwater management

12:00-13:00               Lunch (own cost)

 

Session II – Modelling tools in urban and rural landscapes

13:00-13:20               Tero Niemi – GisToSWMM5 – An Automated Approach for SWMM Model Generation in Urban Areas

13:20-13:40               Chapagain Yogesh – Simulating controlled drainage and subsurface irrigation in acid sulfate soil

13:40-14:00               Mikko Huokuna – The use of 2D surface flow model to produce pluvial flood maps

14:00-14:20               Coffee

 

14:20-14:40               Key note – Teemu Kokkonen – Spatial description of urban landscape in hydrological modelling

14:40-15:00               Ulla Sihvola and Anna Klobut, Hydraulic network modelling in alliance projects

15:00-15:20               Jari Koskiaho – SWAT nutrient calibration and validation with a 6-year data set of continuous data in Vantaanjoki catchment in southern Finland

15:20-                         General discussion – Future direction with modelling tools in research and practical planning

 

 

Further information: https://www.vesiyhdistys.fi/ or jari.silander@ymparisto.fi and nora.sillanpaa@aalto.fi