Limnologipäivät goes Kuopio on 3-4 November 2022!

in English below

Limnologian jaosto järjestää vesistöjen tummumisen syihin ja seurauksiin keskittyneen teemasession osana Itä-Suomen yliopiston tutkimusyhteisöjen järjestämää 2nd International Conference for Sustainable Resource Society: Seizing a sustainable future -konferenssia. Tilaisuuden kieli on englanti.

Koko konferenssi käsittelee kestävyysmurrosta, muuttuvaa ympäristöä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Limnologien ja RC Waterin yhteisessä teemasessiossa 3.11. pureudutaan syvemmin vesistöjen hiilikiertoon ja sen vaikutuksiin vesiekosysteemeissä. Tavoitteena on tarjota kattava poikkileikkaus siitä, mitä tällä hetkellä tiedämme vesistöjen tummumisesta.

Lämpimästi tervetuloa mukaan! Abstraktihaku (31.8.2022 saakka) ja ilmoittautuminen tapahtumaan (14.10.2022) on avattu!

***

The Limnological Division of Water Association Finland will be holding a joint session with RC Water delving into the causes and consequences of surface water browning as part of the 2nd International Conference for Sustainable Resource Society: Seizing a sustainable future. The event will be organized by a consortium of University of Eastern Finland Research Communities.

The whole conference focuses on the challenges of sustainability transition in society, environmental change and sustainable use of natural resources. During the limnological session on 3 November, the carbon cycle in surface waters and its implications for aquatic ecosystems are further discussed. We aim at receiving a comprehensive overview of the emerging issues related to surface water browning.

Warm welcome to the event! Abstract submission and registration are open until 31 August and 14 October, respectively.