Kirjoittajan arkistot:Annina

Ketään ei jätetä!

Suomen vesiyhdistys järjesti yhteistyössä Käymäläseura Huussin kanssa Maailman vesipäivän seminaarin perjantaina 22.3. Säätytalossa, Helsingissä. YK:n asettama vuoden 2019 Maailman vesipäivän teema oli ”Ketään ei jätetä” (Leaving no one behind). Teemalla korostettiin kansainvälisesti sovittujen Kestävän kehityksen tavoitteiden periaatetta, jonka mukaisesti turvallinen vesi ja sanitaatio kuuluvat kaikille.

Tilaisuuden ensimmäinen osio pidettiin englanniksi ja puheenjohtajana toimi Vesiyhdistyksen puheenjohtaja Riku Vahala. Alkuun kuultiin videotervehdys Kansainvälisen vesiyhdistyksen (International Water Association) puheenjohtajalta Diane D’Árrasilta. Hän onnitteli 50-vuotiasta Suomen vesiyhdistystä ja totesi, että näin pitkä historia osoittaa yhdistyksen toiminnan korkean laadun ja vahvan yhteisöllisyyden.

Euroopan Vesiyhdistyksen (European Water Association, EWA) pääsihteeri Johannes Lohaus esitteli ajankohtaisia vesikysymyksiä Euroopassa ja EWA:n roolia niissä (ks. esitysmateriaalit). Esityksensä pääteeksi Johannes Lohaus paljasti, että yhdistyksen entinen puheenjohtaja Pertti Seuna on nimetty Euroopan Vesiyhdistyksen kunniajäseneksi. Perusteluissa Lohaus kiitti Seunan aktiivisuutta järjestön toiminnan kehittämisessä ja roolia vesivarojen kestävän käytön ja hallinnan edistämiseksi Euroopassa. Vuonna 2017 Seuna nimettiin myös Suomen Vesiyhdistyksen kunniajäseneksi ja hän onkin ainoa tuplakunniajäsen.

EWA:n pääsihteeri Johannes Lohaus ja Suomen Vesiyhdistyksen puheenjohtaja Riku Vahala onnittelemassa Euroopan ja Suomen Vesiyhdistyksen kunniajäsentä Pertti Seunaa. (kuva: Sari Huuhtanen)

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko lähetti myös videotervehdyksen tilaisuuteen. Puheessaan ministeri korosti puhtaan veden olevan perusoikeus kaikille.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen nosti omassa puheenvuorossaan esiin erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, jotka kohtaavat syrjintää myös tavoitellessaan kestäviä vesihuoltopalveluita.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio (kuva: Johannes Lohaus)

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio ja Ulkoministeriön alivaltiosihteeri Elina Kalkku avasivat omissa esityksissään, miten vesi on hallinnonaloja leikkaava teema. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttääkin yhteistyötä ja dialogia.

 

Heta Kosonen kertoi esityksessään haasteista ja ratkaisuista siihen, miten pakolaisille ja muille kodeistaan paenneille voidaan pystyä takaamaan turvalliset ja kestävät vesihuoltopalvelut (ks. esitysmateriaalit ja Hetan haastattelu Ylen Aamu-tv:ssä).

Suomen korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi totesi suomalaisten olevan maailman onnellisin kansa ja muutenkin kaikilla mittareilla mitattuna hyvinvoinnin kärjessä, joten meillä on varaa auttaa niitä, jotka ovat haavoittuvassa asemassa (ks. esitysmateriaalit).

Johanna Kallio esitteli tuloksia Suomen ympäristökeskuksen selvityksestä, jossa kartoitettiin vesihuollon sosiaalista haavoittuvuutta Suomessa (ks. esitysmateriaalit).

Aura Liski kertoi haavoittuvimmista ryhmistä Nepalissa ja työstä edistää vesihuoltopalveluita kaikille (ks. esitysmateriaalit). Hän muistuttaa siitä, että vaikka käymälöitä rakennettaisiin, ei se takaa, että niitä käytetään.

Mika Jalavan esityksessä siirryttiin hieman eri teemaan ja puhuttiin ruoantuotannon vedenkulutuksesta. Mutta kuten aiemmissa esityksissä on käynyt ilmi, vesi ja ruoka liittyvät kiinteästi toisiinsa. Ihminen juo vain muutaman litran vettä päivässä, mutta ”syö” tuhansia litroja (Ks. esitysmateriaalit).

Vanessa Riki ja Veera Vehkasalo esittelivät Crisis and Environment -projektia, jossa käsitellään  sotien ja konfliktien ympäristövaikutuksia yhdistämällä tieteen, taiteen ja journalismin osaamista. He muistuttivat, että ympäristövaikutukset eivät ole pakolaisten tai siirtolaisten syytä, vaan sodan seurausta.

Viimeisessä esityksessä Päivi Hurttia kertoi Suomen punaisen ristin työstä Syyrian konfliktin keskellä. Syyriassa sotaa on käyty kaupungeissa, mikä tarkoittaa, että myös vesihuoltoinfrastruktuuri on pitkälti tuhottu (ks. esitysmateriaalit).

 

Tiukan asian päätteeksi siirryttiin iltatilaisuuteen, jossa julkistettiin kirjallisuuspalkinnon saajaksi Eeva-Liisa Hallanaro ja juhlittiin 50-vuotiasta Vesiyhdistystä.

(kuva: Johannes Lohaus)

Suomen Vesiyhdistys kiittää kaikkia maailman vesipäivän seminaariin osallistuneita, tilaisuuden puhujia sekä yhteistyökumppaneita Käymäläseura Huussi ry, Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Tampereen yliopisto. Tilaisuuden järjestämistä tuki Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Päivän esitysmateriaalit:

Heta Kosonen: Water for the displaced – local and global responses to refugee crises
Kari Kuusiniemi: Oikeus veteen, pakolaisuus ja KHO
Johanna Kallio: Vesihuollon sosiaalinen haavoittuvuus Suomessa
Aura Liski: Vesi ja vessat kuuluvat kaikille – case Nepal
Mika Jalava: Voiko lihaa tuottamalla vähentää vedenkulutusta?
Päivi Hurttia: Konfliktin keskellä

Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinto 2019

Suomen Vesiyhdistys jakoi vuoden 2019 kirjallisuuspalkinnon tietokirjailija, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, limnologi Eeva-Liisa Hallanarolle. Palkinto jaettiin maailman vesipäivän seminaarissa Säätytalossa 22.3.2019.

Riku Vahala ja Eeva-Liisa Hallanaro

Vesiyhdistys on jakanut kirjallisuuspalkinnon vuodesta 1989 alkaen ja tänä vuonna se jaettiin 31. kerran. Jakoperusteiden mukaan palkinto voidaan myöntää tieteellisestä julkaisusta tai tuotannosta, mutta myös kansanomaisemmasta vesialan julkaisutuotannosta.

Vesi liittyy kaikkeen ympärillämme. Jos ei olisi vettä, ei olisi elämää. Vesiyhdistyksen jäsenille asia on itsestään selvää, mutta kaikillehan se ei ole yhtä selvää. Vesiin ja muuhun ympäristöön liittyvän tiedon levittäminen onkin tullut yhä tärkeämmäksi. Tieteelliset tutkimukset lisäävät tietoutta vesien ja muun ympäristön tilasta ja siihen vaikuttamisesta, niin meillä Suomessa kuin koko maailmassa. Mutta yleisen tietoisuuden lisäämiseen tarvitaan tutkijoiden lisäksi asiantuntevia tiedon jalostajia.

Eeva-Liisa Hallanaro edustaa kirjallisen tiedon jalostajia. Hän valmistui limnologiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1979. Sen jälkeen hän työskenteli muun muassa vesialan yrityksissä, järjestöissä ja Suomen Akatemiassa. Ympäristöministeriössä hän osallistui 1980-luvulla kansainvälisen ympäristöyhteistyön, ympäristöpolitiikan ja kestävän kehityksen selontekojen valmisteluun. 1990-luvun alussa hän kehitti kirjoittajavalmiuksiaan ja ryhtyi päätoimiseksi tietokirjailijaksi.

Tietokirjailijana hän on kirjoittanut ja toimittanut yksin ja yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa lukuisia tietokirjoja, jotka kertovat etenkin vesistöjen, merien ja muun ympäristön tilasta, suojelusta ja tulevaisuudesta. Myös maaperän ominaisuudet sekä metsien salainen elämä tulevat lukijalle tutuiksi hänen kirjojensa kautta. Lisäksi hän on suomentanut laajoja ympäristötieteellisiä teoksia. Hänen saamistaan aiemmista huomionosoituksista mainittakoon tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto vuonna 1992, Biodiversiteettiteko-kunniapalkinto vuonna 2002, kolme WWF:n Vuoden luontokirja -palkintoa sekä Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto vuonna 2017. Kaksi hänen viimeisimmäksi toimittaneista kirjoista on vesiaiheisia: 1) Vesien vuoksi ja 2) Meren aarteet – löytöretki Suomen vedenalaisen meriluontoon

Maailman vesipäivän seminaari 22.3.2019

WATER FOR ALL – LEAVING NO ONE BEHIND

Aika: 22.3.2019 alkaen klo 13.00
Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki

(see information in English)

Vesi on edellytys kestävälle kehitykselle, hyvinvoinnille ja vakaalle yhteiskunnalle. YK:n vuoden 2019 Maailman vesipäivän teemana on ”Ketään ei jätetä” (Leaving no one behind). Teema korostaa kansainvälisesti sovittujen Kestävän kehityksen tavoitteiden periaatetta, jonka mukaisesti turvallinen vesi ja sanitaatio kuuluvat kaikille. Suomen Vesiyhdistyksen seminaarissa kartoitetaan, mitä tämä tarkoittaa erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten vähemmistöjen ja pakolaisten näkökulmasta ja mitä Suomessa asialle voidaan tehdä. Aihetta tarkastellaan niin kansallisten kuin kansainvälistenkin esimerkkien kautta.

ALUSTAVA Ohjelma/ DRAFT programme

13:00 OPENING
Chair: Riku Vahala, Water Association Finland

Diane D’Árras, President, International Water Association (video)
Johannes Lohaus, Secretary General, European Water Association
Kimmo Tiilikainen, Minister of the Environment, Energy and Housing
Annika Saarikko, Minister of Family Affairs and Social Services (video)
Jaana Husu-Kallio, Permanent Secretary of Ministry of Agriculture and Forestry
Elina Kalkku, Under-Secretary of State at the Ministry for Foreign Affairs

LEAVING NO ONE BEHIND

Water for the displaced – local and global responses to refugee crises
Heta Kosonen, University of Washington

COFFEE/ KAHVI

Puheenjohtaja: Sari Huuhtanen, Käymäläseura Huussi ry

Oikeus veteen, pakolaisuus ja KHO
Kari Kuusiniemi, Presidentti, Suomen korkein hallinto-oikeus

Vesihuollon sosiaalinen haavoittuvuus Suomessa
Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus

Vesi ja vessat kuuluvat kaikille – case Nepal
Aura Liski, FCG International Oy

Voiko lihaa tuottamalla vähentää vedenkulutusta?
Mika Jalava, Aalto-yliopisto

Syyrian kriisin ja pakolaistilanteen ympäristövaikutukset – kuvakollaasi
Vanessa Riki, Veera Vehkasalo, Nina Jaatinen ja Heli Pekkonen

Konfliktin keskellä
Päivi Hurttia, Punainen Risti

KESKUSTELU JA TILAISUUDEN PÄÄTÖS

17:00 ILTATILAISUUS
 Iltatilaisuudessa julkistetaan vuoden 2019 Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinnon saaja ja on mahdollisuus onnitella 50-vuotiasta Vesiyhdistystä.

 

Osallistumismaksu:100 € (Opiskelijat 50 €) 19.3. mennessä Suomen Vesiyhdistys ry:n tilille FI95 8000 1601 3156 00. Suomen Vesiyhdistys ja Käymäläseura Huussi ry:n jäsenet voivat osallistua maksutta.
Ilmoittautuminen: 15.3. mennessä ilmoittautumislomakkeella tai yhdistyksen sihteerille sähköpostitse jari.koskiaho(at)ymparisto.fi tai puhelimitse 029-5251312.

Suomen Vesiyhdistys ry. yhteistyökumppaneina ovat tänä vuonna Aalto-yliopisto, Käymäläseura Huussi ry, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Tampereen yliopisto. Tilaisuutta tukee Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Vesihuoltojaoston juhlaseminaarin esitykset

Suomen Vesiyhdistyksen vesihuoltojaosto juhlisti 10-vuotista taivaltaan 1.11. Aalto-yliopistolla järjestetetyssä seminaarissa, jonka teemana oli vesihuollon rakennemuutos.

Vesihuoltojaoston puheenjohtaja Nasti Korhonen avaa juhlaseminaarin

Tiia Lampola kertomassa vesihuollon huomioimisesta suurissa rakennushankkeissa

Yleisö kuuntelee tiukkaa asiaa vesihuollon rakennemuutoksesta

Riku Vahala

Paul Silfverberg

Seminaarin esitysmateriaalit:

Antti Belinskij

Tuulia Innala

Antti Rantakangas

Osmo Seppälä

Osallistujat kuuntelemassa onnittelupuhetta 10-vuotiaalle vesihuoltojaostolle

Jaoston työvaliokunta kiittää seminaarin puhujia, osallistujia ja tilaisuuden tukijoita.

Vesihuoltojaoston juhlaseminaarin tukijat

Vesiyhdistyksen sääntömuutos

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt vuosikokouksessa käsitellyt sääntömuutokset, joissa mm. hallituksen jäsenyyden yhtäjaksoinen maksimikesto on 4 vuotta ja varajäsenyys poistuu. Muutosten tarkoituksena on ennen kaikkea pyrkimys saada hallituksen kokoonpanon suuremman vaihtuvuuden kautta paremmin käyttöön jäsenistön osaamista ja voimavaroja. Rotaation varmistamiseksi perustettavan kolmijäsenisen vaalitoimikunnan tehtävänä on ehdokasasettelussa valvoa alueellisen, ammatillisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.

Tutustu Vesiyhdistyksen sääntöihin.

Vesihuoltojaoston 10-vuotisjuhlaseminaari 1.11.2018

Aika: Torstai 1.11.2018
Paikka: Makerspace, Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskus, Otaniementie 9, Espoo

14–15  Vesihuoltojaoston vuosikokous

Ohjelma

15.00 Seminaarin avaus, vesihuoltojaoston puheenjohtaja Nasti Korhonen
Asiantuntija Tiia Lampola, WSP: Vesihuollon huomioiminen suurissa rakennushankkeissa case Länsi-Metro  

kahvitauko

16.00– Vesihuollon rakennemuutos
Prof. Riku Vahala, Aalto yliopisto: Vesihuollon tila ja rakennemuutos -hankkeen tulokset
DI Paul Silfverberg, Planpoint: Vesihuollon kehittämisen suuntaviivat 2020-luvulle

Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

  • Prof. Antti Belinskij, Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristökeskus
  • Erityisasiantuntija Tuulia Innala, Suomen Kuntaliitto ry
  • Kansanedustaja Antti Rantakangas, Eduskunta
  • Toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys
  • Toimitusjohtaja Joni Vihanta, Kannuksen Vesiosuuskunta

Seminaari päättyy noin kello 18, jonka jälkeen juhlimme 10-vuotiasta vesihuoltojaostoa viinitarjoilun ja purtavan ääressä.

Ilmoittaudu mukaan täältä viimeistään 23.10.2018.

Seminaarin järjestämistä tukevat

VESI – KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA – ON TERVEELLISTÄ

 

Pohjavesijaoston retki Laitilaan 11.9.2018

Pohjavesijaosto järjestää syysretken Varsinais-Suomeen 11.9.2018. Pääkohteena on Laitilan Wirvoitusjuomatehdas ja panimo. Pääsemme nauttimaan lounaan Panimoravintola Kukossa, jonka ruokalista on laitilalaislähtöisen keittiömestarin Aki Wahlmanin käsialaa.

Ohjelmaluonnos
8:00 Lähtö Helsinki, Rautatientori, tilausajobussien pysäkki. Muut pysähdyspaikat
Espoon Ikea ja Salo. Helsinki-Laitila – välillä lyhyt kahvipysähdys.
11:00–13:00 Laitila, tutustuminen Laitilan Wirvoitusjuomatehtaaseen ja lounas
panimoravintola Kukossa
15:00–16:30 Kiikalannummi, Salo
16:30–18:00 Paluumatka Kiikala-Helsinki, välillä lyhyt kahvipysähdys
Kahvit ja lounas omalla kustannuksella. Oppaina retkellä toimivat Maria Mäkinen, Jussi Ahonen ja Jaana Mäki-Torkko.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot, Jaana Mäki-Torkko (etunimi.sukunimi@ramboll.fi) 31.8.2018 mennessä.

Pohjavesijaoston teemailtapäivä 6.9.2018

Suomen Vesiyhdistyksen pohjavesijaosto järjestää 6.9.2018 Pasilan virastotalolla teemailtapäivän otsikolla Luonnonsuojelu ja pohjavedenotto.

Aika:  6.9.2018, klo 12:30 – 16:15
Paikka:  Pasilan virstotalo, Opastinsilta 12.

12:30–12:35 Teemailtapäivän avaus
Pohjavesijaoston puheenjohtaja Jussi Ahonen, Suomen Vesiyhdistys ry.

12:35–12:45 ELY-keskuksen tervehdys
Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus

12:45–13:10 Pohjavesien suojelukeinot ympäristöjärjestön näkökulmasta
Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

13:10–13:35 Viinivaaran vedenottohanke
Jouni Lähdemäki, Oulun Vesi

13:35-14:00 Natura-asioiden vaikutukset vedenoton lupakäsittelyyn
Riitta Rämä, Naturata Oy

14:00–14:35 Kahvitauko

14:35–15:00 Pohjavesivaikutusten arvioiminen
Jaana Mäki-Torkko, Ramboll Finland Oy

15:00–15:25 Kiikalan ja Karvian pohjavedenottokohteet
Maria Mäkinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

15:25–15:50 Uusi pohjavesialueluokitus ja E-luokka
Sanna Tiaskorpi, Pöyry Finland Oy

15:50 – 16:15 Esimerkkitapaus pohjavesialueen rajaus- ja luokitusmuutoksesta
Annukka Galkin, Pirkanmaan ELY-keskus

Loppukeskustelu

Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot, Jaana Mäki-Torkko (etunimi.sukunimi@ramboll.fi) 31.8.2018 mennessä.

Tervetuloa!

Tallinnan vesihuoltoon tutustumassa

Innokas 16 hengen excursioryhmämme suuntasi suoraan satamasta Tallinnan Veden vedenpuhdistamolle Ülemiste-järven rantaan. Chief Operations Officer Aleksandr Timofejev kertoi meille aluksi Tallinnan Veden historiaa. Ülemisten vesilaitos perustettiin vuonna 1927, joten se juhli 90-vuotista taivaltaan viime vuonna. Ülemiste on kuitenkin toiminut Tallinnan kaupungin raakavesilähteenä paljon ennen tätä, noin 1300-luvulta lähtien. Nykyään raakavettä otetaan myös pohjavesikaivoista, mutta kuitenkin lähes 90 % raakavedestä otetaan Ülemiste-järvestä. Kokonaisuudessaan vesilaitos tuottaa talousvettä noin 60 000 kuutiota päivässä. Kokonaisuudessaan vedenkulutus on pienentynyt noin neljännekseen siitä mitä se oli Neuvostoliiton aikaan.

Ülemiste-järvi on Tallinnan Veden pääasiallinen raakavesilähde

Ülemiste-järvi raakavesilähteenä on melko haasteellinen. Järvi on matala, pohja mutainen ja leväkukinnot aiheuttavat ongelmia. Riskienhallinnan osalta päänvaivaa aiheuttaa myös järven sijainti tieliikenteen pääväylien ja lentokentän välissä.

Virossa vesilaitokset maksavat veroa vedenotosta. Pohjavedelle vero on noin 2,5-kertainen pintaveteen verrattuna.

Tallinnan Vesi tuottaa vesihuoltopalvelut noin kolmasosalle Viron väestöstä eli noin 460 000 kuluttajalle. Suoria asiakkaita vesilaitoksella on 22 000.

Vastuu hulevesistä on nykyisin Tallinnan kaupungilla, joka ostaa niiden hallintaan liittyvät palvelut vesilaitokselta.

Chief Operations Officer Aleksandr Timofejev

Työntekijöitä laitoksella on 315, joiden keski-ikä on 46 vuotta.

Vuonna 1997 vesilaitoksen toiminta muutettiin osakeyhtiömuotoon ja perustettiin AS Tallinna Vesi, jonka osakkeet olivat kaikki Tallinnan kaupungin omistuksessa. Vuonna 2001, suurin osa osakkeista myytiin brittiläiselle United Utilitiesille. Vuonna 2005 Tallinnan Vesi listautui Tallinnan pörssiin. Tällä hetkellä isoimmat osakkeenomistajat ovat United Utilities (35,3 %) ja Tallinnan kaupunki (34,7 %). Osakkeista 30 % on hajaomistuksessa.

Vaikka vesilaitos on yksityistetty, vaikutti sääntely kuitenkin olevan melko tiukkaa. Tallinnan Vesi perustikin vuonna 2010 tytäryhtiö OÜ Watercomin, joka tuottaa sääntelyn ulkopuolella olevia palveluita, esimerkiksi verkoston kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyviä palveluita niin emoyhtiölle kuin ulkopuolisillekin. Ainoa toiminnan osa, jonka vesilaitos ostaa ulkopuolelta, on turvallisuuspalvelut.

Vanha puuputki

Tallinnan Vesi on panostanut verkoston saneeraukseen ja kunnossapitoon. Vuotoprosentti onkin saatu laskemaan 35 prosentista (v. 2010) 14 prosenttiin (v. 2017). Vuotoprosentin tippumiseen vaikutti merkittävästi vanhojen huonokuntoisten venttiilien vaihto uusiin. Lisäksi jätevesiviemäriverkostoa huuhdellaan 150–180 km vuodessa. Vesilaitokset joutuvat Virossa maksamaan saasteveroa jätevedestä myös silloin kun puhdistusvaatimukset täytetään. Jokaisella tarkkailtavalla pitoisuudella on oma hintansa. Vuotovesimäärän pieneneminen on siten myös taloudellisesti hyvin tärkeää Tallinnan Vedelle, sillä jätevedenpuhdistusprosessi ei ole tähän mennessä toiminut tarpeeksi hyvin rankkasateiden aikaan. Vuonna 2016 Tallinnan Vesi joutui maksamaan yhteensä noin 1 miljardia euroa sakkoa.

Aleksandr Timofejev korosti vesihuollon yhteiskunnallista merkitystä, viestintää ja asiakaspalvelua. Tallinnan Vesi onkin onnistunut vaikuttamaan ihmisten asenteisiin hanaveden suhteen. Vesilaitos on esimerkiksi tehnyt tiedotuskampanjan, jossa kuuluisat baarimikot kehittivät hanaveteen pohjautuvat drinkit. Mainosjulisteissa näiden drinkkien kanssa poseeraavat Viron tunnetuimpia julkkiksia. Vuonna 2010 tallinnalaisista 54 % ilmoitti juovansa hanavettä ja vuonna 2017 tämä luku oli noussut 73 prosenttiin.

Julisteita Tallinnan Veden Kraanivesi on joogivesi -kampanjasta (Hanavesi on juomavettä)

Tallinnan Veden johtokunta käsittelee kaikki asiakkailta tulevat valitukset. Vesilaitos maksaa automaattisen 20 euron korvauksen asiakkaalle, jos asiakaslupaus on petetty. Esimerkiksi jos asiakas ei ole saanut tietoa vesikatkosta, on asiakaslupaus petetty. 2000-luvun alusta lähtien vedenjakelun keskeytysten ja viemärin tukkeutumien määrää on saatu pienennettyä huomattavasti. Tallinnan Vesi on ottanut käyttöön tekstiviestitiedotteet, mutta tämän lisäksi heillä on kehitteillä sovellus, jonka kautta saisi tietoa vesikatkoista ja poikkeustilanteista myös muualla kuin omassa kiinteistössä kuten työpaikalla tai lapsen päiväkodissa.

Tallinnan Veden yleisesittelyn jälkeen pääsimme tutustumaan vedenpuhdistamon toimintaan ja teimme kierroksen puhdistamolla. Pääsimme muun muassa tutustumaan veden otsonointiin, joka on ollut laitoksella käytössä vuodesta 1997.

Vesiyhdistyksen pj Riku Vahala seurassaan vesihuoltojaoston pj Nasti Korhonen ja Doris Kalve tutustumassa otsonin valmistukseen

Merkittäväksi tulevaisuuden haasteeksi Tallinnan Vedelle Timofejev nimesi jätteen syntymisen ehkäisy ja kierrättämisen lisäämisen. Tästä hyvänä esimerkkinä on lietteen hyötykäyttö energian ja ravinteiden osalta.

Aleksandr Timofejev esittelemässä valvomon toimintaa

Laitoskierrokselta jatkoimme tutustumaan Viron vesilaitosyhdistyksen eli EVELin toimintaan. Meitä isännöi lähes koko EVELin väki: toimitusjohtaja Vahur Tarkmees, oikeudellinen neuvonantaja Pille Aarma ja viestintäpäällikkö Irina Vahtra. EVEL:llä on 72 jäsentä, joista 46 on vesilaitoksia.

EVELin toimitusjohtaja Vahur Tarkmees, oikeudellinen neuvonantaja Pille Aarma ja viestintäpäällikkö Irina Vahtra

Keskustelimme Viron ja Suomen vesihuoltokentän yhtäläisyyksistä. Molemmissa maissa yhdeksi keskeiseksi haasteeksi nähdään suuri määrä pieniä vesilaitoksia. Virossa toimii 150 vesilaitosta, joista suuri osa on hyvin pieniä ja joilla on haasteita osaamisen kanssa. Hajautunut rakenne on neuvostoaikojen jäänne, jolloin jokaisen kunnan piti huolehtia vesihuollosta itsenäisesti. Jätehuollon puolella vanha rakenne muuttui, kun kaatopaikkoja koskeva direktiivi ohjasi sektoria tiivistymään, mutta vesihuollon puolella ei ole ollut vastaavaa lainsäädännöllistä ohjausta. Tallinnan Vettä lukuun ottamatta kaikki vesilaitokset ovat 100 % kuntien omistamia.

EVEL on juuri teettänyt selvityksen, jossa tarkasteltiin vesilaitosten yhdistämistä taloudellisesta näkökulmasta. Jos Viron vesihuoltokenttää tarkastellaan ainoastaan taloudellisesti, vesilaitoksia tulisi olla vain yksi. Vierailun isäntiemme mukaan kokonaisuuden kannalta parempi vaihtoehto olisi kuitenkin kymmenenkunta vesilaitosta. Vesihuolto voitaisiin järjestää maakuntakohtaisesti.

Toiseksi merkittäväksi haasteeksi vesihuoltokentällä EVELiläiset nimesivät jätevesipuolen kasvavat vastuut. Vesilaitokset ovat erityisen tyytymättömiä siihen, että hallinnossa painotetaan piipunpääratkaisuja saastumisen ehkäisyn sijaan. Vesilaitokset joutuvat maksamaan korkeaa saasteveroa, jos niiden lupaehdot päästöjen osalta ylittyvät, mutta niillä ei juuri ole mahdollisuuksia pyrkiä vaikuttamaan asiakkaidensa viemäriin päästämän jäteveden laatuun.

Tallinna Vesi

Tutustuttuamme Tallinan Veteen ja EVELiin excuporukamme suuntasi porukalla syömään. Ravintolassa ja laivamatkoilla olikin hyvin aikaa muistella 10 vuotta täyttävän vesihuoltojaoston historiaa ja suunnitella tulevaa.

Iloinen excuporukka

Kokonaisuudessaan excursio oli erittäin kiinnostava. Viron vesihuoltokenttä on monessa mielessä hyvin samankaltainen kuin Suomen, joten voimme oppia paljon toistemme kokemuksista. Vesihuoltojaosto haluaakin kiittää Tallinnan Vettä ja Aleksandr Timofejevia sekä EVELiä ja Vahur Tarkmeesta, Pille Aarmaa ja Irina Vahtraa erittäin lämpimästä vastaanotosta & asiantuntevasta opastuksesta Viron ja Tallinnan vesihuoltoon. Lisäksi kiitämme Maa- ja vesitekniikan tuki ry:tä matkan taloudellisesta tukemisesta.

Scientific writing & publishing workshop 2018: Call for abstracts

Aalto University and Young Water Professionals (YWP) Finland in collaboration with International Water Association (IWA) are organizing a scientific writing and publishing workshop for doctoral students in the field of water research. The workshop, free of cost, will be arranged at Aalto University, Finland from 21st to 24th August 2018 and it welcomes all doctoral students from Nordic and Baltic countries.

In this 4 day workshop the professionals will teach the importance of the readership (why publish, what is the message of the paper), the publication process itself, and share the editor’s perspectives to manuscripts and publishing. Additionally, you will get guidance on manuscript writing and research presentation and communication. The workshop is facilitated by Professor Gustaf Olsson.

A maximum of 24 students will be chosen based on the applications. Please apply by sending a one-page abstract about your research (topic and state of the work, manuscript to work with in the workshop) to (waterwriting2018@list.aalto.fi) no later than on 3rd May. Title your email as “WORKSHOP ABSTRACT”. The selected students will be informed by 11th May. Kindly notice, that all the selected students are required to bring an unfinished manuscript – even an early draft is suitable. Students will get individual instruction on their manuscript, aiming to make it to a publishable scientific paper.

For more information, please contact waterwriting2018@list.aalto.fi.