Kirjoittajan arkistot:MikkoO

LIETERESURSSI TÄNÄÄN JA HUOMENNA

Avoin seminaari

Paikka: Aalto-yliopisto, TUAS-talo, Maarintie 8, Espoo

Ajankohta: 28.11. klo 16 – 20

Järjestäjä: Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos

Yleistä

Puhdistamolietteiden tulevaisuus vaikuttaa liikkuvalta maalilta, johon osuminen on alan asiantuntijoillekin hankalaa. Tämän seminaarin tavoite on tehdä selkoa lietteen käsittely- ja loppusijoitusvaihtoehtojen sekä ravinteiden talteenoton tekniikoiden ja lainsäädännön nykytilanteesta sekä tulevaisuudennäkymistä. Tämä seminaari kokoaa yhteen alan asiantuntijoita, kuten tutkijoita, käyttäjiä ja alalla toimivia yrityksiä jakamaan kokemuksiaan ja keskustelemaan.

Ohjelma

(esitelmät voi ladata otsikoita klikkaamalla)

Ari Kangas, Ympäristöministeriö esityksestä ”Ravinteiden talteenoton yleiskatsaus” on jälkikäteen pyydetty tausta-aineistoa. Ne löytyvät tästä:

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi prof. Riku Vahala (Aalto-yliopisto)

Kiitos hyvästä seminaarista!

Jätevesijaoksen puolesta

Mikko Ojanen,
puheenjohtaja

Jätevedet ja hygienia -iltaseminaarin 14.1.2010 esitykset

Uimavesidirektiivin toimeenpano Suomessa, pdf
Johtaja Jari Keinänen
Sosiaali- ja terveysministeriö

Havaintoja taudinaiheuttajien kulkeutumisessa ja esiintymisessä – case Vantaanjoki, pdf
Toiminnanjohtaja Kirsti Lahti
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy:n toimet jätevesien hygienian parantamiseksi, pdf
Toimitusjohtaja Petri Tuominen
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy

Jätevesien hygienisoinnin menetelmät, pdf
Toimialajohtaja Ari Niemelä
FCG Finnish Consulting Group Oy

Polion seuranta Suomessa perustuu jätevesinäytteiden analysointiin, pdf
Laboratorionjohtaja Merja Roivainen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos