HULEVESISEMINAARI

Hulevesi 2021 Lahdessa 24.9.2021 – hakuaikaa jatkettu!

Suomen Vesiyhdistyksen Hulevesijaosto järjestää Hulevesi 2021 – seminaarin Lahdessa 24.9.2021. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin, merkitsethän päivän kuitenkin jo kalenteriisi!

Kutsumme hulevesien parissa työskentelevät asiantuntijat tilaisuuteen esittelemään ajankohtaisia hulevesien hallintaa edistäviä hankkeita, tutkimusta, suunnitelmia ja käytännön kokemuksia.

Esitelmäkutsu on avattu! Lähetä oma esitysehdotuksesi tällä verkkolomakkeella viimeistään 9.4.2021!

——-

HULEVESI2020-SEMINAARI JÄRJESTETTIIN VERKOSSA 23.9.2020

Hulevesiseminaari kokosi yhteen hulevesikysymysten parissa työskentelevät asiantuntijat yli sektorirajojen. Tapahtuman tarkoituksena oli edistää tiedon jalkauttamista käytäntöön, kokemusten jakamista, vuoropuhelua sekä verkostoitumista. Seminaaripäivä tarjosi yli 20 esitystystä suunnitteluun, hallintaan, mallinnukseen ja vedenlaatuun liittyen.

Lämmin kiitos esittäjille, yleisölle ja tapahtumaa tukeneille Onninen Oy:lle ja Oy ViaCon Ab:lle. Seminaarilla oli lähes 350 osallistujaa!

I Suunnittelu ja käytännöt 1 (pj Nora Sillanpää, Sitowise Oy)

II Haitta-aineet (pj Paula Kuusisto-Hjort, Espoon kaupunki)

III Suunnittelu ja käytännöt 2 (pj Juhani Järveläinen, Lahden kaupunki)

IV Rankkasateet, tulvat ja mallinnus (pj. Thomas Banafa, Banafa Consulting Oy)

V Hulevesien hallinta ja mallinnus (pj. Hannes Björninen, Fluidit Oy)

VI Monialainen ja -tavoitteinen hulevesien hallinnan suunnittelu (pj. Valtteri Lankiniemi, Helsingin kaupunki)