Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2018

Maailman Vesipäivän 22.3.2018 seminaarin esitykset

Maaperä, vesi ja meri
Saara Kankaanrinta, Baltic Sea Action Group

Vesivarojen arvo Suomessa
Turo Hjerppe, Suomen ympäristökeskus

Suomen arktisten vesien tila
Sari Mitikka, Suomen ympäristökeskus

Kaupunkipuron tarina
Markus Tapaninen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Hulevesien hallinnalla kestäviä kaupunkiympäristöjä?
Nora Sillanpää, Aalto-yliopisto

Metallipitoisten vesien puhdistaminen luonnonmateriaaleilla
Tiina Leiviskä, Oulun yliopisto

Kaivosten vesienhallinta ja pohjoisten olosuhteiden erityispiirteet
Piia Juholin, Pöyry Finland Oy

Bioprosessit kaivosvesien puhdistuksessa
Jaakko Puhakka, Tampereen teknillinen yliopisto

Kosteikot kaivosvesien puhdistuksessa
Anna-Kaisa Ronkanen / Katharina Kujala, Oulun yliopisto

Chemical treatment of acid mine drainage
Anna Gulkova, Aalto-yliopisto

Ecomondo – The Green Technologies Expo messut Riminillä 6.-9.11.2018

Välimeren alueen tärkein Cleantech -tapahtuma, joka järjestetään joka vuosi marraskuussa Italian Riminillä. Mukana ovat kaikki biotalouden osa-alueet ja kaikkiaan näyttelypinta-alaa on yli 110 000 neliötä ja näytteilleasettajia n. 1 200. Messujen aikana järjestetään satoja seminaareja, kokouksia yms. tapahtumia.

Lisätietoa messuista: https://en.ecomondo.comhttps://en.keyenergy.it, ECOMONDO ESITTELYVIDEO

Vesiyhdistykseen on perustettu vuoden alusta uusi hajavesihuoltojaosto

Jaoston toiminta-alue on yhteisten verkostojen ulkopuolinen vesihuolto. Tavoitteena on edistää kiinteistökohtaisen vedenhankinnan, vedenkäytön ja jätevesien käsittelyn menetelmien, ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämistä, suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa terveys ja ympäristö huomioon ottaen.

Toiminnassa keskitytään yksittäisiä kotitalouksia, loma-asuntoja sekä pieniä taloryhmiä yms. palveleviin juomavesikaivoihin, jäteveden käsittelyjärjestelmiin sekä energiakaivoihin. Toiminta perustuu laajaan alan asiantuntijaverkostoon, joka hankkii tietoa ja keskustelee aihepiiristä monipuolisesti, mutta ei toimi yksittäisten yritysten etujen tai toimintamallien ajamiseksi.

Ensimmäisiä teemoja, joihin jaosto keskittyy, ovat viestintäkampanja kaivoista ja hajavesihuollosta laajemmin sekä koulutustapahtumien ja Ruotsiin suuntautuvan ekskursion suunnittelu.

Tervetuloa mukaan innostuneeseen porukkaan kehittämään hajavesihuoltoa!
Toimintaan voi osallistua myös etäyhteyksillä, ja jaostolla on lisäksi Watsapp-ryhmä.

Jaoston puheenjohtaja, FM Sanna Vienonen, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kuusamo ja Posio puhtaan veden puolesta

Puhdas vesi – KITKAJOKI – Kitkajärvi  –kirja kokoaa tietoa luonnonsuojelun historiasta keskittyen vesiluontoon, sen puhtauteen ja kauneuteen.  Kirja on kuulunut Suomi 100-juhlavuoden ohjelmaan. Se kertoo artikkelein ja kuvin Kitkajärven ja Kitkajoen vesistöalueen ainutlaatuisuudesta. Artikkelit kirjoittaneilla henkilöillä on läheinen suhde vesistöihin. Teoksessa esitellään tutkimustyötä, suojeluhistoriaa, luonnon henkistä hyvinvointia, kulttuuria yli rajojen Venäjän Karjalan puolelle, taidetta, puhdasta ruokaa, kalastusta sekä harvinaista järvitaimenta. Kuvat kertovat vuodenaikojan vaihtelusta, valoista ja varjoista.

Kirjan esittely virtuaalisesti  http://www.kitkajoki.fi/category/kirja/

 

Aiheesta on tehty dokumenttielokuva Kitkajoki-rakas joki, joka esitettiin tammikuun alussa Yle1 –kanavalla. Katsojamäärä oli viikon aikana 630.000 ja tammikuussa  yhteensä 946.000 katsojaa. Elokuvan ohjaaja ja kuvaaja on Tauno Kohonen ja siinä keskitytään hänen kuvauspaikkoihin  Kitkajoen varrella. Elokuvassa siteerataan edesmenneen kirjailijan, runoilijan ja luontofilosofin Reino Rinteen ajatuksia. Elokuva on Yle Areenassa 29.6.2018 asti.  Elokuva sai kultaa Saksassa WorldMediaFestivaaleilla kesällä 2017, ja sen kuvat saivat Magic Eye -erikoispalkinnon.

Elokuvan esittely (alku 7 min) http://www.kitkajoki.fi/category/elokuva/

Koko elokuva on esitettävissä / katsottavissa Yle Areenassa https://areena.yle.fi/1-3121891