Vuoden 2024 kirjallisuuspalkinto

Suomen Vesiyhdistys on jakanut kirjallisuuspalkinnon vuodesta 1989 alkaen. Jakoperusteiden mukaan palkinto voidaan myöntää tieteellisestä tai kansanomaisemmasta julkaisuista tai tuotannosta.

Järjestyksessään 36. kirjallisuuspalkinto myönnettiin Maailman vesipäivänä 22.3.2024 apulaisprofessori Hannu Marttilalle. Hän toimii Oulun yliopistossa Hydrologia ja vedenlaatu -tutkimusryhmän vetäjänä. Prof. Marttila on julkaissut merkittävän määrän kansainvälisesti arvostetuissa tieteellisissä lehdissä. Hän on julkaissut tutkimusryhmänsä kanssa erityisesti pohjoisten alueiden hydrologian ja vedenlaadun monitorointiin, mallintamiseen sekä ympäristön muutoksiin liittyviä tutkimuksia. Tutkimusryhmän veden isotooppeihin, suoympäristöihin ja vedenlaatuun liittyvä tutkimus on mahdollistanut myös ekologisen näkökulman liittämisen hydrologiseen tutkimukseen, joten yhteiskunnalliset vaikutukset myös vesien suojelun näkökulmasta ovat olleet keskeinen aihe.

Apulaisprofessori Hannu Marttila (kuva: Oulun yliopisto)

Prof. Marttila on tutkimustensa ja hydrologian alaan liittyvän aktiivisuutensa ansiosta ollut myös erinomainen yhdistävä tekijä, niin suomalaisten, kuin pohjoismaistenkin tutkijoiden välillä. 

Palkinnon myöntämiseen vaikutti tieteellisten kirjallisten ansioiden lisäksi myös se, että Prof. Marttila on toiminut aktiivisesti mukana Suomen Vesiyhdistyksen hydrologian jaostossa ja on jaoston välityksellä edistänyt alan tiedon välitystä ja ymmärrystä hydrologiasta.