Jätevesi

Tällä sivulla

Lainsäädäntö

Jätevesisäädökset ovat muuttuneet 3.4.2017

Yhteenveto nykyisistä vaatimuksista löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Yhteenveto velvoitteista löytyy esitteestä, joka vielä vaatisi täydennyksiä sekä erityisesti uudesta ympäristöoppaasta.

Asian ydin löytyy YSL:n kappaleessa 16.

Linkit eri säädöksiin:

Käsittelymenetelmät ja niiden valinta

Jätevesijärjestelmän valinta kannattaa aloittaa selvittämällä, mitä jätevesilaitteita ja -rakenteita talosta ja tontilta nyt löytyy. Sitten selvitetään, mitä kiinteistön jätevesien käsittelyltä vaaditaan. Seuraavaksi ratkaistaan, millä teknisillä vaihtoehdoilla vaatimukset ovat saavutettavissa ja mitkä niistä ovat käytännössä mahdollisia.

Lopulliseen toteutustapaan vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät:
  • Onko kysymyksessä ympärivuotinen asunto, osa-aikainen vapaa-ajan asunto vai esimerkiksi kesällä tyhjillään oleva koulu.
  • Mitkä ovat vesihuoltolaitoksen suunnitelmat toiminta-alueen suhteen
  • Mitkä ovat kiinteistön jätevesien puhdistusvaatimukset
  • Millainen vesijärjestelmä kiinteistöllä on
  • Millaista käymäläratkaisua ollaan ajateltu
  • Voiko naapurien kanssa tehdä yhteistyötä
  • Onko niin sanottu kyläpuhdistamo mahdollinen
  • Miten ratkaisuun vaikuttaa tontin muoto ja maaperä, etäisyys vesistöstä, vaikutukset pohjaveteen sekä tontin sijoittuminen muihin tontteihin nähden.

Lue lisää käsittelymenetelmistä.

Linkkejä

Kotimaisia

Ulkomaisia

Hajaputsari ry:n julkaisuja

Koulutusta järjestäviä organisaatioita