Historia

Vesiyhdistys ry:n puheenjohtajat

Kaitera, Pentti 1969-1971
Savisaari, Runo 1972-1973
Seppänen, Paavo 1974-1975
Poikolainen, Marja-Liisa 1976
Hooli, Jussi 1977-1978
Leskelä, Heino 1979-1984
Mustonen, Seppo 1985-1990
Wartiovaara, Jyrki 1991-1992
Nyroos, Hannele 1993-1994
Seuna, Pertti 1995-2004
Kiuru, Heikki 2005-2007
Kovanen, Tapio 2008-2013
Vahala, Riku 2014-2019
Takala, Annina 2020-

Vesiyhdistys ry:n johtokunnan jäsenet

Aaltonen, Raija, jäsen 1994-1997
Anttila, Risto, jäsen 1973-1974
Aulio, Leena, jäsen 1976-1977
Fred, Tommi, jäsen 1999-
Haapala, Kirsti, varapuheenjohtaja 1978, varajäsen 1979-1980
Harjula, Henrik, jäsen 1975-1977
Hatva, Tuomo, jäsen 1991-1998
Haume, Esko, varajäsen 1987-1995
Heinonen, Pertti, jäsen 1973-1974
Hirn, Jorma, jäsen 1982-1987, varajäsen 1978
Hooli, Jussi, puheenjohtaja 1977-1978
Hosia, Laila, jäsen 1988-1989, varajäsen 1981-1982 ja 1984-1987
Hukka, Jarmo, varajäsen 1997-1999
Huuskonen, Seppo, jäsen 1973-1974
Hyytiäinen, Mauno, jäsen 1976-1981
Jokinen, Ossi, varapuheenjohtaja 1985-1988, jäsen 1982-1984, varajäsen 1981
Jumppanen, Kyösti, varajäsen 1984-1986
Jäppínen, Maija, jäsen 1990-1995
Kairesalo, Timo, jäsen 1991-1994
Kaitera, Pentti, puheenjohtaja 1969-1971
Kauppi, Lea, jäsen 1987-1988
Kavonius, Aarno, varapuheenjohtaja 1976-1977, jäsen 1974-1975
Kiuru, Heikki, puheenjohtaja 2005-2007, varapuheenjohtaja 2008-
Keinänen, Jari, varajäsen 1999-
Kerminen, Sakari, varapuheenjohtaja 1969-1971, jäsen 1972
Kivekäs, Lasse K., varapuheenjohtaja 1981-1982, varajäsen 1983
Kovanen, Tapio, jäsen 1995-1998, varapuheenjohtaja 1999, puheenjohtaja 2008
Kuusisto, Esko, jäsen 1983-1986
Laaksonen, Reino, jäsen 1983-1986
Laikari, Hannu, varapuheenjohtaja 1979-1980, varajäsen 1981-1982
Lehmusluoto, Pasi O., jäsen 1974-1976
Lehtinen, Heikki, jäsen 1998-1999
Leinonen, Jukka, jäsen 2007-
Lemmelä, Risto, jäsen 1975-1977, varajäsen 1978-1980
Leskelä, Heino, puheenjohtaja 1979-1984, jäsen 1985
Malmi, Ensio, jäsen 1969-1975
Markkanen, Timo, jäsen 1992-1996
Mattila, Harri, varajäsen 1998-1999, jäsen 2000-2007
Meloni, Esko, varapuheenjohtaja 1991-1998, jäsen 1988-1990
Melvasalo, Terttu, varapuheenjohtaja 1989-1990
Meriluoto, Jukka, varajäsen 1996-1999
Munne, Pentti, jäsen 1984-1989
Mustonen, Seppo, puheenjohtaja 1985-1990
Myry, Jorma, jäsen 1972
Määttä, Raimo, jäsen 1972-1973 ja 1980
Niinimäki, Juhani, jäsen 1978-1983
Nilsen, Hannu, varajäsen 1978
Nurmento, Leena, jäsen 1982-1987
Nyroos, Hannele, puheenjohtaja 1993-1994
Ojala, Olli, jäsen 1969-1970
Oksman, Heikki, jäsen 1975-1977
Palosaari, Meeri, jäsen 1999-
Persson, Per-Edvin, jäsen 1989-1990
Pietilä, Pekka, varajäsen 1996
Pietiläinen, Kirsti, jäsen 1976-1977
Poikolainen, Marja-Liisa, puheenjohtaja 1976, varapuheenjohtaja 1974-1975, jäsen 1999-2007
Poutanen, Eeva-Liisa, jäsen 1999-
Rausti, Uki, jäsen 1969-1970
Rekolainen, Seppo, varajäsen 1995-1997
Ryhänen, Reino, jäsen 1969-1971
Saarinen, Risto, jäsen 1996-1999
Saijonmaa, Laura, jäsen 1995-1999
Salkinoja-Salonen, Mirja, varajäsen 1988
Salmela, Risto, jäsen 1990-1993
Salokangas, Arto, jäsen 1978-1981
Santala Erkki, jäsen 2011-, varapuheenjohtaja 2015-
Savisaari, Runo, puheenjohtaja 1972-1973, jäsen 1969-1971
Seppälä, Osmo, varajäsen 1999-
Seppänen, Paavo, puheenjohtaja 1974-1975, varapuhaanjohtaja 1972-1973, jäsen 1971
Seuna Pertti, jäsen 1977-1982, varajäsen 1983-1994, puheenjohtaja 1995-2004
Siivola, Lea, jäsen 1993-1994
Silander, Jari, jäsen, 2008-
Sippo, Pentti, jäsen 1971-1975
Sjöblom, Veikko, jäsen 1969-1971
Tikka, Matti, jäsen 1986-1991
Timonen, Risto, varajäsen 1989-1995
Wartiovaara, Jyrki, puheenjohtaja 1991-1992, varapuheenjohtaja 1983-1984, jäsen 1981-1982, varajäsen 1979-1980
Westerling, Harri, jäsen 1978-1981, varajäsen 1982-1983
Viitasaari, Matti, jäsen 1978-1979
Virta, Marketta, jäsen 1987-1990
Vuorivirta, Kaarina, jäsen 1996-1999
Vääriskoski, Esko, jäsen 1991-1992
Öhberg, Pirkko, jäsen 1999-2007, varajäsen 2008-

Vesiyhdistys ry:n toimihenkilöt

Airanne, Olavi, sihteeri 1975-1976
Anttila, Seppo, sihteeri 1971
Dahlbo, Kim, kansainvälisten asioiden sihteeri 1993
Kajosaari, Eero, sihteeri 1969-1970
Korhonen, Markku, sihteeri 1988-2002
Koskiaho, Jari, sihteeri 2005-
Meincke, Pirkkoliisa, taloudenhoitaja 1996-
Mäkelä, Timo, kansainvälisten asioiden sihteeri 1990
Nyroos, Hannele, sihteeri 1974-1975
Pennanen, Vappu, apulaissihteeri 1973
Poikolainen, Marja-Liisa, rahastonhoitaja 1971-1972, sihteeri 1972-1973, taloudenhoitaja 1980-1995
Pyykkö, Tarja, kansainvälisten asioiden sihteeri 1973-1982
Reuna, Marja, sihteeri 1976-1982
Saarela, Jouko, sihteeri 2003-2004
Sell, Kaarlo, rahastonhoitaja 1969-1971, apulaissihteeri 1970-1971
Timonen, Risto, sihteeri 1982-1988

Vesiyhdistys ry:n järjestämät Vesipäivät

1. Vesien rehevöityminen. Helsinki 1970.
2. Asumisjätevesien kemiallinen puhdistus. Helsinki 1971.
3. Ilman, veden ja maan likaantuminen ja niiden väliset vuorovaikutukset. Helsinki 1972.
4. Kalat ja vedet. Helsinki 1973.
5. Järvien kunnostus. Helsinki 1974.
6. Lietteen käyttö ja sijoitus. Helsinki 1975.
7. Suuret tekojärvet. Helsinki 1976.
8. Pohjavesien suojelu. Yhdessä Vesihuoltoliitto ry:n kanssa. Helsinki 1977.
9. Korkealaatuisen käyttöveden valmistus. Yhdessä ACTIM-Finlande ry:n kanssa. Helsinki 1978.
10. Vesistöjen hajakuormitus. Helsinki 1979.
11. Säännöstely ja sen ympäristövaikutukset. Helsinki 1980.
12. Vesistön muuttamisesta aiheutuvat vaikutukset nykytilanteessa ja tulevaisuudennäkymiä. Helsinki 1981.
13a. Maa-aineslaki ja pohjaveden suojelu. Helsinki 1982.
13b. Maa-aineslaki ja pohjaveden suojelu. Oulu 1982.
14. Vesistöjen virkistyskäyttö. Helsinki 1983.
15a. Pohjaveden suojelukysymyksiä. Helsinki 1984.
15b. Haja-asutuksen vedenhankinta ja pohjaveden suojelukysymyksiä. Kuopio 1984.
16. Suomen vesistöt vuonna 2000. Helsinki 1985.
17. Vesihuollon vaihtoehdot – Pienten taajamien ja haja-asutuksen vedenhankinta ja jätevesien käsittely. Helsinki 1986.
18. Pohjavesi ja maa-ainesten otto. Helsinki 1987.
19. Vesien happamoitumisen haitat ja torjunta. Helsinki 1988.
20. Vesistöjen kunnostus. Helsinki 1989.
21. Vesistöseurannan ja -valvonnan kehittäminen. Helsinki 1990.
22. Typen merkityksestä rehevöitymiskehityksessä eri vesistöalueilla. Helsinki 1991.
23. Vastaavatko suomalaiset vesientutkimusohjelmat 90-luvun haasteisiin? Helsinki 1992.
24. Biologinen ravinteiden poisto. Helsinki 1993.
25. Maailman vesipäivä. Helsinki 1994.
26. Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005. Helsinki 1995.
27. EU:n vesipolitiikka – tavoitteet, vaikutukset, toteutus. Helsinki 1996.
28. Vesistöjen tilan kehitys ja parantamiskeinot. Helsinki 1997.
29. Vesistöjen levähaitat. Helsinki 1998.
30. Järvikunnostuksen tulevaisuus. Helsinki 1999.
31. Suomen vesitutkimus- ja tietämys 2000-luvulle siirryttäessä. Helsinki. 2000.
32. Uusi ympäristölainsäädäntö ja vesistöt. Helsinki. 2001.
33. Vesi- ja vesialan osaaminen kauppatavarana. Helsinki. 2002.
34. Kaivot tyhjinä, järvet kuivina. Helsinki 2003.
35. Onko Suomen vesirattaissa hiekkaa? Helsinki 2004.
36. Poikkeukselliset vesiolot ja niiden hoito. Helsinki 2005.
37. Vesienhoidon haasteet vuoteen 2015. Helsinki 2006.
38. Laadukkaan pohjaveden turvaaminen. Helsinki 2007.
39. Turvallinen vesi – utopiaa? Helsinki 2008.
40. Taajama-pohjavesi-maankäyttö. Helsinki 2009.
41. Vesihuolto, ilmastonmuutos ja elinkaariajattelu – nyt! Helsinki 2010.
42. YK:n Vesipäivän teema: Water for Cities: Responding to the Urban Challenge. Helsinki 2011.
43. YK:n Vesipäivän teema: Water and Food Security. Helsinki 2012.
44. YK:n Vesipäivän teema: Water Cooperation. Yhteistyössä 100-vuotista toimintaansa juhlineen Porvoon Veden kanssa. Porvoo 2013
45. YK:n Vesipäivän teema: Water and Energy. Helsinki 2014.
46. YK:n Vesipäivän teema: Water and Sustainable Development. Helsinki 2015.
47. YK:n Vesipäivän teema: Water and Jobs – Where Blue Growth Comes From? sekä Nordic Leadership in Water Management. Yhteistyössä UM:n ja FWF:n kanssa. Helsinki 2016.
48. YK:n Vesipäivän teema: Water at Risk. Yhteistyössä Maj & Tor Nesslingin säätiön kanssa. Helsinki 2017.
49. YK:n Vesipäivän teema: Nature for Water. Helsinki 2018.
50. YK:n Vesipäivän teema: Water for All – Leaving No One Behind. Helsinki 2019.
51. YK:n Vesipäivän teema: Climate Change & Water. Webinaari 2020.
52. YK:n Vesipäivän teema: Valuing Water. Webinaari 2021.
53. YK:n Vesipäivän teema:  Groundwater – Making the invisible visible. Helsinki 2022.
54. YK:n Vesipäivän teema: Accelerating change. Helsinki 2023

Vesiyhdistys ry:n järjestämät Maakunnalliset vesipäivät

1. Pienvesistöjen tilasta Kuopion lähistöllä; luonnonravintolammikoiden kehittämismahdollisuuksista. Kuopio 1972.
2. Kalankasvatuksen ympäristövaikutukset. Kuopio 1979.
3. Vesilautakunnan tehtävät ja osuus vesitutkimusten käsittelyssä. Valkeakoski 1980.
4. Maatalouden vesiensuojelu. Yhdessä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa. Turku 1981.
5. Ympäristöhallinnon kehittäminen väliportaan hallinnossa ja kuntatasolla. Hämeenlinna 1982.
6. Saimaan ongelma ja siihen liittyviä uusia näkökohtia. Lappeenranta 1983.
7. Lapin vesistöjen suojelu ja käyttö. Rovaniemi 1984.
8. Kalojen verkkoallaskasvatus. Turku 1985.
9. Vedenhankinnan ajankohtaisia ongelmia. Seinäjoki 1986.
10. Kaatopaikkojen vesiensuojelu (1. Valtakunnallisten jätehuoltopäivien toinen esitelmäpäivä). Tampere 1987.
11. Vesistöjen levähaitat. Lahti 1988.
12. Ympäristötietojärjestelmät. Lappeenranta 1989.
13. Lohjanjärvi. Lohja 1990.
14. Maatalouden alueellinen vesiensuojelu. Seinäjoki 1991.
15. Pohjavesi yksittäistalouksien ja pienten yhtymien vedenhankinnassa. Kuopio 1992.
16. Ympäristövaikutusten arviointi – vedet, metsät, maisema ja alueiden käyttö Itä-Suomessa. Joensuu 1993.

Vesiyhdistys ry:n järjestämät opintomatkat

1. Lappeenranta 1973. Kymen läänin vesistöjen suojelukysymyksiä.
2. Kokkola 1974. Pohjanmaan vesistöihin liittyvät ongelmat.
3. Kuopio 1975. Kuopion alueen vesien tila ja käyttö.
4. Näsijärvi 1976. Kokemäenjoen vesistöalueen nykytila; virtaustutkimukset Vanajalla.
5. Turun saaristo 1977. Seilin tutkimusasema.
6. Tampere 1978. Bussilla Sääksmäelle ja laivalla takaisin Tampereelle.
7. Lahti 1979. Esitelmiä Mukkulassa; Kariniemen jätevedenpuhdistamo.
8. Helsinki 1980. Risteily merellä.
9. Ikaalinen 1981. Seitsemisen kansallispuisto.
10. Rautalammin reitti 1982. Kalanviljelylaitoksiin tutustuminen.
11. Lammi 1983. Biologinen asema; Lammin kunnan vesihuolto.
12. Kotka 1984. Kymijoen alaosan vesihuolto ja vesiensuojelu; Nevanlohen istutuskokeilut; Kotkan vesilaitos; Langinkoski.
13. Lohja, Tvärminne ja Inkoo 1985. Happamoitumistutkimukset alueella; Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys; Tvärminnen eläintieteellinen asema; IVO:n Inkoon voimalaitos ja Marsjön-järven tutkimukset.
14. Keuruu 1986. Äänekosken tehtaiden jätevedet ja niiden vaikutukset alapuolisessa vesistössä; Keuruun kaupungin vesiasiat.
15. Savonlinna 1987. Vesi- ja viemärilaitos; Bussilla Punkaharjulle ja Retrettiin, laivalla takaisin Savonlinnaan
16. Turku 1988. Turun vedenhankinta; Saaristomeren vesien tila; Paraisten kalatalousoppilaitos; Oy Partek Ab; Paraisten Lohi Oy; Vesibussiristeily
17. Äänekoski 1989. Keiteleen kanava; Metsä-Serla Oy.
18. Saimaa 1990. Kutilan kanavahanke; Vedenkorkeuden havainnointi; Kymmene Oy:n jätevesikuormitus; Saimaan kanava; Vehkataipaleen pumppuasema
19. Lahti ja Vesijärvi 1991. Vesijärvi-projekti; Tehokalastus; Mukkula; Enonsaari
20. Pori 1992. Kullaan vedenottamo; Reposaari; Satakunnan ympäristöntutkimuskeskus; Kemira Oy/Vuorikemia
21. Helsinki 1993. Helsingin kaupungin jätevedet; Saariston kaavoitus; Risteily Helsingin edustalla; Harakka.
22. Pohjanpitäjänlahti 1994.
23. Viro, Tallinna ja Pärnu 1995.
24. Tampere, Näsijärvi 1996.
25. Pietari, Laatokka, Valamo 1997.
26. Liettua 1998.
27. Viro, Pärnu, Saarenmaa 1999.
28. Latvia, Riika. 2000.
29. Viro, Tartto, Itä-Viro 2001.
30. Venäjä, Pietari 2002.
31. Unkari, Balaton, Budapest 2003.
32. Tsekin tasavalta, Praha 2004.
33. Puola, Krakova 2005.
34. Kiinan kansantasavalta 2006.
35. Rauma ja Tampere 2007.
36. Slovakia, Bratislava ja Itävalta, Wien 2008.
37. Kroatia, Zagreb ja Slovenia, Ljubljana 2009.
38. Ranska, Nizza 2010.
39. Islanti 2011.
40. Hollanti 2012.
41. Saksa 2013.
42. Pohjois-Saksa ja Puola 2014.
43. Portugali, Porto 2015.
44. Skotlanti, Edinburgh 2016.
45. Tanska, Kööpenhamina 2017.

Vesiyhdistys ry:n järjestämiä ekskursioita

1. Helsinki 1977. Maa ja Vesi Oy.
2. Espoo 1978. Kemira Oy:n tutkimuskeskus.
3. Helsinki 1978. Oy Vesi-Hydro.
4. Keski-Uusimaa 1978. Vesiensuojelun kuntainliiton toiminta; Keski-Uudenmaan runkoviemärin rakentaminen; Tuusulanjärven kunnostus.
5. Helsinki 1979. Perusyhtymä Oy.
6. Nurmijärvi ja Lohja 1986. Alko Oy:n Rajamäen tehtaiden ja Metsäliiton Teollisuus Oy:n Kirkniemen tehtaiden jätevesien puhdistus.
7. Hyvinkää ja Riihimäki 1987. Tervakoski Oy:n paperitehtaan jätevedenpuhdistamo; Ekokem Oy:n ongelmajätelaitos; Hyvinkään kaupungin Kaltevan jätevedenpuhdistuslaitos.
8. Riihimäki 1988. Päijännetunnelin Kalliomäen vedenjohtokuilu ja voimalaitos, Palaneenmäen lysimetrikenttä.
9. Kärkölä 1990. Kloorifenolien likaamien pohjavesialueiden puhdistuskokeilut; Tuusulan seudun vesilaitos Oy.
10. Asikkala 1991. Pääkaupunkiseudun kriisiajan vedenhankinta.
11. Utti 1992. Utin tekopohjavesilaitos, sen koekäyttö ja tutkimukset.
12. Hämeenlinna, Hausjärvi 1996.
13. Sipoo, Tuusula 1997.

Vesiyhdistys ry:n järjestämiä muita luento- ja keskustelutilaisuuksia

1. Vesikysymykset valtakunnansuunnittelussa. Helsinki 1970.
2. Öljyteollisuuden sijoittuminen Tvärminnen-Lappohjan alueelle. Helsinki 1971.
3. Pienten ja keskisuurten yhdyskuntien jäteveden puhdistuksen uusia menetelmiä. Helsinki 1971.
4. Vesialan tutkimuslaitosten tutkimustyön esittely. Helsinki 1971.
5. Kuka tekee ja mitä kalatalousselvitysasioissa? Helsinki 1972.
6. Vesiensuojelu; Kunnostus; Vesien käytön yleissuunnittelu. Oulu 1972.
7. Vesilain tarkistamiskomitean mietinnöstä. Helsinki 1973.
8. Julkisen valvonnan alaiset vesitutkimuslaitokset. Helsinki 1973.
9. Järven ilmastus. Helsinki 1973.
10. IAWPRC:n ja WPCF:n esittely. Helsinki 1974.
11. Avloppslammforskning i Sverige. Helsinki 1975.
12. Vesiensuojelun periaateohjelman soveltamisesta. Helsinki 1976
13. Veden terveydellinen valvonta. Yhdessä Lääkintöhallituksen ja Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry:n kanssa. Helsinki 1978.
14. Suojelu selkeäksi. Helsinki 1984.
15. Ranskalais-suomalainen teollisuuden jätevesiseminaari. Yhdessä ACTIM-Finlande ry:n kanssa. Helsinki 1985.
16. Jätevesien fosforin tavoiterajat. Espoo 1985.
17. Onko typenpoisto mielekästä. Espoo 1986.
18. Ihmisen toiminnan ja kasvihuoneilmiön vaikutuksesta hydrologiseen kiertokulkuun. Helsinki 1987.
19. Prosessiautomaatio ja analytiikka jätevedenpuhdistuksessa. Helsinki 1987.
20. Henkilöstörekrytoinnin kehittäminen kehitysmaiden vesiprojekteissa. Helsinki 1988.
21. Suomalaisen pohjaveden mutageenisuus ja pohjaveden likaantuminen. Helsinki 1988.
22. Kalantutkimus RKTL:ssä. Helsinki 1989.
23. Vesialan kehitysyhteistyöhankkeet. Helsinki 1989.
24. Kalanviljelyn kehitysnäkymät ja vesiensuojelun tavoitteet. Helsinki 1989.
25. Geofysikaaliset mittausmenetelmät pohjaveden kartoituksessa ja vedenhankintatutkimuksissa. Helsinki 1989.
26. Jäteveden ravinteiden poisto sekä nitrifoinnin tarve ja toteutus. Helsinki 1990.
27. Jävevesilietteen käsittely ja sijoitus. Helsinki 1990.
28. Kalastusmahdollisuuksien järjestäminen. Helsinki 1990.
29. Finnida:n vesistrategia – kritiikkiä ja kommentteja. Helsinki 1990.
30. Tekopohjavedet ja juomavesissä esiintyvät säde- ja homesienet. Helsinki 1990.
31. Vesiensuojelu – hyöty vai kustannus? Helsinki 1990.
32. Velvoitehoidon tuloksellisuus ja kalojen siirrot. Helsinki 1991.
33. Vesisektorin kehitysyhteistyön tavoitteet, painopisteet ja muodot tulevaisuudessa. Helsinki 1991.
34. Talousveden laatu Suomessa. Helsinki 1991.
35. Suomi Euroympäristössä – taluttaja vai talutettava? Helsinki 1991.
36. Jätelietteen kompostointi. Helsinki 1992.
37. Kehitysmaiden vesihuollon tulevaisuus ja erityisesti kaupungistumisen haasteet. Helsinki 1992.
38. Vesi ja EY. Helsinki 1992.
39. Pohjavesimallien käyttö ja sovellutukset. Helsinki 1992.
40. Porakaivopäivä. Iisalmi 1994.
41. Maa-ainesten otto ja pohjavesi. Helsinki 1994.
42. Luonnon monimuotoisuus – Itämeren lohi uhattuna. Helsinki 1995.
43. EWPCA-Council kokous. Helsinki 1995.
44. Pohjaveden laatu. Helsinki 1996.
45. Reaktorikompostointi. Turku 1997.
46. Kalatalouteen kohdistuvat muutokset ja vaikutukset ympäristölupatoimikunnan ja ympäristöoikeustoimikunnan mietinnöissä. Helsinki 1997.
47. Pohjaveden suojelu ja maankäyttö. Helsinki 1997.
48. Biofilmien käyttö jätevedenpuhdistuksessa. Helsinki 1998.
49. Millaista kehitys- ja lähialueyhteistyötä tulisi suomalaisten harjoittaa tulevaisuudessa? Helsinki 1998.
50. Öljyt ja pohjavesi. Helsinki 1998.
51. Jätevesiprosessin ohjaus. Espoo 1999.
52. Vesiyhdistys 30v juhla. Helsinki 1999.
53. Vesi, Voima ja Valta. Vesilainsäädäntö 100 vuotta. Helsinki 2002.

Vesiyhdistys on osallistunut seuraavien tilaisuuksien järjestämiseen

1. IAWPRC symposium on off-flavours in aquatic environment. Espoo 1982
2. IAWPRC symposium on forest industry wastewaters. Tampere 1984.
3. AQUA 86 -vesialan yleisönäyttely. Helsinki 1986.
4. IAWPRC symposium on forest industry wastewaters. Tampere 1987.
5. IAWPRC symposium on groundwaters. Kuopio 1987.
6. The 5th river basin management conference. Rovaniemi 1989.
7. IAWPRC symposium on forest industry wastewaters. Tampere 1990.
8. Valtakunnalliset ympäristöhuoltopäivät, ENTEC-messut. Tampere 1990.
9. Valtakunnalliset ympäristöhuoltopäivät, ENTEC-messut. Tampere 1992.
10. IAWPRC symposium on forest industry wastewaters. Tampere 1993.
11. Future Groundwater Resourses and Risk. Helsinki 1994.
12. ENTEC-messut, vesihuoltopäivät. Tampere 1994.
13. Nitrogen Removal from Municipal Wastewater. Helsinki 1995.
14. IAWQ symposium on forest industry wastewaters. Tampere 1999.

Vesiyhdistys ry:n julkaisuja -sarja

1. Sovellettu hydrologia. 1986. Vesiyhdistys ry., Helsinki. 503 s. Vesiyhdistys ry:n julkaisuja nro 1. ISBN 951-95555-1-X, ISSN 0782-9612.
2. Puhtaasti vedestä – Vesiyhdistys ry 25-vuotta. 1994. Vesiyhdistys ry., Helsinki. 181 s. Vesiyhdistys ry:n julkaisuja nro 2. Vesitalous nro 1/1994. ISBN 952-9606-06-0, ISSN 0782-9612, ISSN 0505-3838.
3. Pohjavesitutkimusopas – käytännön ohjeita. 2005. Suomen Vesiyhdistys ry., Helsinki. 194 s. Vesiyhdistys ry:n julkaisuja nro 3. ISBN 952-9606-73-7, ISSN 0782-9612.

Vesipäiväjulkaisut

1. Asumajätevesien kemiallinen puhdistus. 1971. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 185 s.
2. Ilman, veden ja maan likaantuminen ja niiden väliset vuorovaikutukset. 1972. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 154 s.
3. Kalat ja vedet. 1973. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 148 s.
4. Järvien kunnostus. 1974. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 146 s.
5. Lietteen käyttö ja sijoitus. 1975. Helsinki Vesiyhdistys ry. 205 s.
6. Suuret tekojärvet. 1976. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 163 s.
7. Pohjaveden suojelu. 1977. Helsinki. Vesiyhdistys ry ja Vesihuoltoliitto ry. Vesitalous nro 6/1977. 45 s.
8. Korkealaatuisen käyttöveden valmistus. 1978. Helsinki 1978. Vesiyhdistys ry ja ACTIM-Finlande ry. 205 s.
9. Vesistöjen hajakuormitus. 1979. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 118 s.
10. Säännöstely ja sen ympäristövaikutukset. 1980. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 109 s.
11. Maatalouden vesiensuojelu. 1981. Turku. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry ja Vesiyhdistys ry. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n julkaisu 49. 56 s. ISBN 951-9348-20-4, ISSN 0357-549
12. Vesistön muuttamisesta aiheutuvat vaikutukset nykytilanteessa ja tulevaisuudennäkymiä. 1981. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 95 s.
13. Ympäristöhallinnon kehittäminen väliportaan hallinnossa ja kuntatasolla. 1982. Helsinki. Vesiyhdistys ry. Moniste. 24 s.
14. Maa-aineslaki ja pohjaveden suojelu. 1982. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 145 s.
15. Saimaan ongelma ja siihen liittyviä uusia näkökohtia. 1983. Helsinki. Vesiyhdistys ry. Moniste. 60 s.
16. Vesistöjen virkistyskäyttö. 1983. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 102 s.
17. Lapin vesistöjen suojelu ja käyttö. 1984. Helsinki. Vesiyhdistys ry. Moniste. 71 s.
18. Haja-asutuksen vedenhankinta ja pohjaveden suojelukysymyksiä. 1984. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 182 s. ISBN 951-99615-4-2.
19. Kalojen verkkoallaskasvatus. 1985. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 60 s. ISBN 951-99686-2-8.
20. Suomen vesistöt vuonna 2000. 1985. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 105 s. ISBN 951-95555-0-1.
21. Vedenhankinnan ajankohtaisia ongelmia. 1986. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 115 s. ISBN 951-95555-2-8.
22. Vesihuollon vaihtoehdot. 1986. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 65 s. ISBN 951-95555-3-6.
23. Kaatopaikkojen vesiensuojelu. 1987. Helsinki. Vesiyhdistys ry. Moniste. 67 s.
24. Pohjavesi ja maa-ainesten otto. 1987. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 104 s. ISBN 951-95555-5-2.
25. Vesistöjen levähaitat. 1988. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 98 s. ISBN 951-95555-6-0.
26. Vesien happamoitumisen haitat ja torjunta. 1988. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 111 s. ISBN 951-95555-7-9.
27. Ympäristötietojärjestelmät. 1989. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 80 s. ISBN 951-95555-9-5.
28. Vesistöjen kunnostus. 1989. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 52 s. ISBN 951-95555-8-7.
29. Lohjanjärvi. 1990. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 74 s. ISBN 952-9606-00-1.
30. Vesistöseurannan ja -valvonnan kehittäminen. 1990. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 51 s. ISBN 952-9606-01-X.
31. Maatalouden alueellinen vesiensuojelu. 1991. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 54 s. ISBN 952-9606-02-8.
32. Typen merkityksestä rehevöitymiskehityksessä eri vesistöalueilla. 1991. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 57 s. ISBN 951-9606-03-6.
33. Pohjavesi yksittäistalouksien ja pienten yhtymien vedenhankinnassa. 1992. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 30 s. ISBN 952-9606-04-4.
34. Vastaavatko suomalaiset vesientutkimusohjelmat 90-luvun haasteisiin? 1992. Helsinki. Vesiyhdsitys ry. 88 s. ISBN 952-9606-05-2.
35. Ympäristövaikutusten arviointi – vedet, metsät, maisema ja alueiden käyttö Itä-Suomessa 1993. Helsinki. Vesiyhdistys ry. ISBN 952-9606-07-9.
36. Biologinen ravinteiden poisto. 1993. Helsinki. Vesiyhdistys ry. ISBN 952-9606-08-7.
37. Maa-ainesten otto ja pohjavesi. Helsinki 1994. ISBN 952-9606-09-5.
38. EU:n vesipolitiikka – tavoitteet, vaikutukset, toteutus. Helsinki 1996.ISBN 952-9606-10-9.
39. Vesistöjen tilan kehitys ja parantamiskeinot. Helsinki 1997. ISBN 952-9606-11-7.
40. Vesistöjen levähaitat. Helsinki 1998. ISBN 952-9606-12-5.
41. Järvikunnostuksen tulevaisuus. Vesiyhdistys 30v. Helsinki 1999. ISBN 952-9606-13-3.
42. Suomen vesitutkimus- ja tietämys 2000-luvulle siirryttäessä. Helsinki. 2000.
43. Uusi ympäristölainsäädäntö ja vesistöt. Helsinki. 2001.
44. Vesi- ja vesialan osaaminen kauppatavarana. Helsinki. 2002.

Muut julkaisut

1. Pohjavesitutkimukset. 1984. Vesiyhdistys ry. 209 s. Vesitalous nro 3/1984. ISSN 0505-3838.
2. Suomen vesientutkimuksen kehittämisohjelma. 1987. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 105 s. ISBN 951-95555-4-4.
3. Vesiyhdistys 20 v. 1989. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 24 s.
4. Pohjavesitutkimuksen kehittämisohjelma. 1990. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 29 s. ISBN 952-90-2067-8.
5. Suomen Vesiyhdistys ry 40 vuotta 1969 – 2009. 2009. Helsinki. Suomen Vesiyhdistys ry. 125 s.
6. Vesien vuoksi – suomalaisen vesiensuojelun vaiheita. 2017. Helsinki. Suomen Vesiyhdistys ry. ISBN 978-952-9606-20-7. 288 s.

Vesialan kirjallisuuspalkitut

1. Esko Kuusisto, 1989.
2. Juha Kämäri, 1990.
3. Jouko Sarvala, 1991.
4. Pertti Seuna, 1992.
5. Kalevi Salonen, 1993.
6. Juhani Kettunen, 1994.
7. Lea Kauppi, 1995.
8. Jaakko Puhakka, 1996.
9. Erik Wahlström, 1997.
10. Tapio Katko, 1998.
11. Olli Varis, 1999.
12. Heikki Simola, 2000.
13. Aleksander Maastik, 2001.
14. Markku Rummukainen, 2002.
15. Heli Saavalainen, 2003.
16. Pekka Vihervuori, 2004.
17. Jarmo Hukka, 2005.
18. Pertti Eloranta, 2006.
19. Petri Juuti, 2007.
20. Björn Klöve, 2008.
21. Bertel Vehviläinen, 2009.
22. Markku Virtanen, 2010.
23. Marko Keskinen, 2011.
24. Hannu Lehtonen, 2012.
25. Timo Huttula, 2013.
26. Juhani Päivänen, 2014.
27. Niina Rutanen, 2015.
28. Harri Mattila, 2016.
29. Matti Kummu, 2017.
30. Mika Sillanpää, 2018.
31. Eeva-Liisa Hallanaro, 2019.
32. Seppo Knuuttila, 2020.
32. Tarja Pitkänen, 2021.
32. Timo Maasilta, 2022.

Pro Aqua- palkitut

1. Matti Wäre, 1989.
2. Matti Viitasaari, 1994.
3. Heino Leskelä, 1999.
4. Seppo Mustonen, 2004.
5. Pertti Seuna, 2009.
6. Timo Maasilta, 2014.
7. Tapio Kovanen, 2019.

Juniorivesikilpailun kansalliset voittajat

1. Lovisa Gymnasium:’Loviisan ympäristön vesialueiden tila.’ 1998.
2. Kankaanpään lukio:’The suppression of NAL organisms in the activated sludge system.’ 1999.
3. Oulyn Lyseo, Jarkko Ruonala: ’Comparing environmentally friendly lubricants and mineral oils.’ 2000.
4. Messukylän lukio. Antti Eloranta: ’Vesistötutkimus Tampereen järvistä.’2001.
Kuopion Lyseo. Ilpo Rytkönen: ’kolifagisten bakteerien esiintyminen Kuopion alueen järvissä.’2001.
5. Mattlidenin lukio. Susanne Salovius: ’Kupulimaskan esiintymisestä Porvoonjoessa.’2002.
6. Kuopion Lyseon lukio: Veera Järvinen: ’Comparison of daily oxygen cycles of a eutrophic and an oligotrophic lake’. 2003.
7. Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu. Niko Granqvist: ’The Buffering Ability of the River Vantaa.’ 2004.
8. Joensuun Lyseon lukio. Sakari Tolppanen: ’The effects of eutrophication on the shores of Varaslampi.’ 2005.
9. Mattlidenin lukio. Kristoffer Krogerus: ’A comparison of the effects glucose and fructose have on the growth rate of activated sludge in an activated sludge process.’ 2006.
10. Kuopion Lyseon lukio. Heidi Heinonen: ’Comparing Cyanobacteria in Fresh and Brackish Water.’ 2007.
11. Mikkelin Yhteiskoulun lukio. Tiina Pippuri ja Noora Nuutinen: ’River Continuum Theory in Tampinjoki – Hanhijoki – Emolanjok i in Mikkeli.’ 2008.
12. Mikkelin yhteiskoulun lukio. Riina Kilpeläinen ja Sanni Nieminen: ’Simuloidun öljyonnettomuuden vaikutus ja nopean öljyntorjunnan merkitys taimenen Salmo trutta varhaisessa kehitysvaiheessa jääkaappiolosuhteissa.’ 2009.
13. Mattlidenin lukio. Venla Ruohonen: ’Spectrophotometric analysis of orthophosphate concentration of seawater’. 2010.
14. Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu. Ishar Ahluwalia: ’Analyzing the effects, caused by elevated levels of dissociated CO2 in the Indian Ocean’s and the Baltic Sea’s water; on the calcium carbonate shells of the Blue mussels’. 2011.
15. Mattlidenin lukio. Pihla Ruohonen: ’How to Increase Dissolved Oxygen in a Stream’. 2012
16. Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu. Filip Soich: Determining The Viability of Struvite Precipitation as an Alternative Method for Phosphate Ion removal from Wastewater’. 2013.
17. Mattlidenin lukio. Riki Oura: ’Investigating well-water quality by liquid scintillation counting and potentiometric determination in Kirkkonummi’. 2015.                                                                    18. Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Liina Yliheikkilä: ’Effect of the Baltic Sea water to the germination and growth of different type of plant seeds.’. 2016
19. Kuopion Lyseon lukio. Maija Utriainen: ’The Effect of the Proximity of Agricultural Cultivated Fields to a Body of Water on the Eutrophication Level of the Freshwater Area. 2017.
20. Helsingin Suomalainen yhteiskoulu. Santeri Langdon: ’Analysis of a storm water biofiltration system’. 2018.

Vuodesta 2015 eteenpäin kisan järjesti BMOL.