Limnologian jaosto

Limnologian jaosto perustettiin helmikuussa 2019 jatkamaan Suomen limnologisen yhdistyksen toimintaa. Limnologian jaoston tavoitteena on edistää Suomen limnologista tutkimusta. Jaosto pyrkii edistämään vesialan ammattilaisten ja opiskelijoiden verkostoitumista toimimalla alan asiantuntijoiden yhdyssiteenä ja tiedon lähteenä.

Jaoston toiminta kattaa mm. vaihtuvateemaisten limnologipäivien, symposioiden ja keskustelutilaisuuksien järjestämisen. Joka kolmas vuosi järjestettävillä limnologipäivillä on suuri merkitys tutkimustiedon vaihdolle, sekä pitemmällä aikavälillä tutkijoiden ja tutkimusryhmien verkostoitumiselle ja korkeatasoisen vesiekosysteemien tutkimuksen ylläpitämiselle. Edelliset limnologipäivät järjestettiin 3.-4.11.2022 Kuopiossa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston tutkimusyhteisöjen kanssa.

Limnologian jaosto on avoin kaikille limnologiasta kiinnostuneille – tervetuloa mukaan toimintaan!

Limnologian jaoston Facebook-sivustoa seuraamalla saa ajankohtaista tietoa jaoston toiminnasta. Jaoston jäsenyys edellyttää Suomen Vesiyhdistys ry:n jäsenyyttä. Jäseneksi voi liittyä täältä. Tiedotusta hoidetaan myös jaoston sähköpostilistalla, jolle pääsee ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa jaoston sihteerille sly.sihteeri(at)gmail.com.

Limnologian jaoston työvaliokunnassa toimivat Antton Keto (puheenjohtaja), Kari-Matti Vuori (varapuheenjohtaja), Laura Härkönen (sihteeri), Noora Hellén, Petrina Köngäs sekä Anne Liljendahl. Uusia jäseniä otetaan ilolla vastaan myös työvaliokunnan toimintaan!

______________________________________________________________________________

Ajankohtaista limnologian jaostossa

Limnologipäivät pidettiin Kuopiossa 3-4.11.2022

Limnologian jaosto järjesti vesistöjen tummumisen syihin ja seurauksiin keskittyneen teemasession osana Itä-Suomen yliopiston tutkimusyhteisöjen järjestämää 2nd International Conference for Sustainable Resource Society: Seizing a sustainable future -konferenssia. Tilaisuuden kieli oli englanti.

Koko konferenssi keskittyi kestävyysmurrokseen, muuttuvaan ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Limnologien teemasessiossa käsiteltiin syvemmin vesistöjen hiilikiertoa ja sen vaikutuksia vesiekosysteemeissä. Lisätietoa teemasessiosta ja esityksistä löytyy täältä.