Pro Aqua -palkinto 2024

Suomen Vesiyhdistys ry. jakaa joka viides vuosi Pro Aqua -palkinnon. Palkinto on kunnianosoitus vesialan hyväksi tehdystä ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta työstä. Palkinto on jaettu yhdistyksen historiassa seitsemän kertaa. Aiempia palkinnon saajia ovat Matti Wäre, Matti Viitasaari, Heino Leskelä, Seppo Mustonen, Pertti Seuna, Timo Maasilta ja Tapio Kovanen. Suomen Vesiyhdistys myönsi kahdeksannen Pro Aqua -palkinnon maailman vesipäivänä 22.3.2024 Erkki Santalalle.

Vuoden 2024 Pro Aqua -palkinnon saaja Erkki Santalaa onnittelee Vesiyhdistyksen puheenjohtaja Annina Takala (Kuva: Luova Helsinki)

Erkki Santala on tehnyt työuransa johtavana asiantuntijana ja yli-insinöörinä Suomen ympäristöhallinnossa 1970-luvulta aina 2010-luvulle. Hänen tehtäviinsä on kuulunut yhdyskuntien vesihuoltoon liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeiden ohjelmointi, koordinointi ja toteutus sekä alan koulutus- ja neuvontatoiminta.

Erkki Santala on erikoistunut haja-asutuksen vesihuoltoon. Hän on johtanut useita pienten jäteveden käsittelylaitteiden toimivuuteen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita sekä laatinut julkaisuja, oppaita ja tiedoteaineistoja. Hän on osallistunut aktiivisesti myös vesihuollon ja vesiensuojelun säädösten, ohjeiden ja ohjelmien valmisteluun yhdessä ministeriöiden, aluehallinnon ja muiden toimijoiden kanssa.

Lisäksi Erkki Santala on toiminut aktiivisesti myös kansainvälisillä areenoilla. Hän on osallistunut pieniin jätevesijärjestelmiin liittyvään pohjoismaiseen yhteistyöhön 1980-luvulta alkaen ja toiminut 30 vuotta Suomen edustajana alan eurooppalaisessa standardisointityössä. Lyhytkestoisia toimeksiantoja hän on hoitanut mm. EU:n komission asiantuntijana hankearvioinneissa sekä Suomen kehitysyhteistyö- ja lähialuehankkeiden valmistelussa ja valvonnassa. Hän on edustanut Suomea aktiivisesti vesihuoltoasioissa niin työuransa aikana kuin sen jälkeenkin ja on toiminut luennoitsijana konferensseissa, seminaareissa ja työpajoissa ympäri maailman. Hän on edustanut myös Vesiyhdistystä muun muassa Kansainvälisessä Vesiyhdistyksessä (IWA) ja ollut pitkään IWA:n henkilöjäsen.

Erkki Santala on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan monin eri tavoin vesien tilaan niin työssään kuin aktiivisuudellaan eri kansalaisjärjestöissä, kuten Suomen Vesiyhdistyksessä, Huussi ry:ssä ja vesiensuojeluyhdistyksissä. Lisäksi hän on nostanut vesiensuojelun tärkeyttä esille myös tietojen tallentamisen ja historiatiedon osalta. Tästä erinomainen esimerkki on Vesiyhdistyksen vuoden 2017 maailman vesipäivänä julkaistu Vesien vuoksi -teos, jonka toimituskunnan puheenjohtajana Erkki Santala toimi ja oli yksi työn alkuperäisiä ideoijia.

Erkki Santalan panos Suomen Vesiyhdistyksen hyväksi onkin ollut merkittävä. Hän toimii historiajaoston puheenjohtajana ja on ollut yksi hajavesihuoltojaoston kantavia voimia. Hän on toiminut pitkään Vesiyhdistyksen hallituksen jäsenenä ja monena vuonna hallituksen varapuheenjohtajana. Vesiyhdistyksessä Erkki Santala toimii yhdistyksen historian ja perinteiden ylläpitäjänä ja esimerkiksi vuoden 2023 maailman vesipäivän seminaarissa hän piti esityksen yhdistyksen vaiheista ja merkityksestä. Kun yhdistys vuonna 2029 täyttää 60 vuotta, niin toivomme, että Erkki Santala on silloin aktiivisena mukana toimittamassa yhdistyksen historiikkia.

Kyselimme myös Erkki Santalan entisiltä työkavereilta taustoja. Kaikki olivat vilpittömän iloisia ja olivat sitä mieltä, että Pro Aqua -tunnustus menee juuri oikealle henkilölle. Eräs heistä totesi, että Erkki Santala on ollut esimiehenä ja kollegana aina hyvin kannustava ja välittävä sekä pyrkinyt saamaan nuoremmillekin jalansijaa vesiensuojelukentällä. Monien meidän kokemukset Vesiyhdistyksen piiristä ovat vastaavia. Erkki Santala on toivottanut meidät mukaan toimintaan ja häneen puoleensa on aina ollut mahdollista kääntyä ja pyytä neuvoa.

Erkki Santala pitää kiitospuhetta saatuaan Pro Aqua -palkinnon (Kuva: Eija Isomäki)

Sydämelliset kiitokset kaikesta vesialan eteen tehdystä työstä ja onnittelut kahdeksannen Pro Aqua -palkinnon saajalle Erkki Santalalle!