Dricksvatten

Brunnsvattnet taget ur grundvattentäkter är i allmänhet klart, friskt och som sådant användbart. Brunnsvattnet kan dock innehålla problematiska ämnen beroende på berggrunden och jordmånen eller kan vara nedsmutsat beroende på människoaktivitet. För att säkra vattenkvaliteten måste brunnens plats vara rätt vald. Det är viktigt att bygga brunnen med omsorg och att därefter sköta service, periodvis tvättning och grundligare underhåll ordentligt. Många kvalitetsproblem i brunnsvattnet kan lösas med behandling av vattnet. Det lönar sig att låta undersöka vattenkvaliteten i ett laboratorium med ca. tre års mellanrum då flera ämnen inte kan urskiljas med blotta ögat eller är smak- och luktlösa.

Miljöförvaltningens nätsidor innehåller mycket information – allt från val av brunnens plats till analys och behandling av vattnet. Även publikationen Brunnens plats och Analystolken hittas på sidorna (på finska).

foto, 106 kb jpg

En traditionell gammal brunn.