Julkaisutoiminta

Johdanto

Vesiyhdistys r.y. julkaisee vesiyhdistyksen julkaisuja ja Vesipäiväjulkaisut -sarjaa. Vesiyhdistys on myös yhtenä julkaisutahona tuottamassa tieteellistä julkaisusarjaa Boreal Environment Research, joka perustettiin vuonna 1996 jatkamaan Vesiyhdistyksen Aqua Fennica -sarjaa ja eräitä muiden yhteistyötahojen sarjoja. Boreal Environment Research -sarjaa julkaisevat yhdessä Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Riista -ja kalatalouden tutkimuslaitos, Merentutkimuslaitos, Suomen Limnologinen yhdistys, Ilmansuojeluyhdistys, Vesiyhdistys ja Helsingin yliopiston ympäristöntutkimusyksikkö.

Vesiyhdistys ry:n julkaisuja -sarja

1. Sovellettu hydrologia. 1986. Vesiyhdistys ry., Helsinki. 503 s. Vesiyhdistys ry:n julkaisuja nro 1. ISBN 951-95555-1-X, ISSN 0782-9612.
2. Puhtaasti vedestä – Vesiyhdistys ry 25-vuotta. 1994. Vesiyhdistys ry, Helsinki. 181 s. Vesiyhdistys ry:n julkaisuja nro 2. Vesitalous nro 1/1994. ISBN 952-9606-06-0, ISSN 0782-9612, ISSN 0505-3838.
3. Pohjavesitutkimusopas – käytännön ohjeita. 2005. Suomen Vesiyhdistys ry, Helsinki. 194 s. Vesiyhdistys ry:n julkaisuja nro 3. ISBN 952-9606-73-7, ISSN 0782-9612.
4. Suomen Vesiyhdistys ry 40 vuotta 1969-2009. 2009. Suomen Vesiyhdistys ry, Helsinki. 126 s.
5. Vesien vuoksi – suomalaisen vesiensuojelun vaiheita. 2017. Suomen Vesiyhdistys ry, Helsinki. 288 s. ISBN 978-952-9606-20-7.

Vesipäiväjulkaisut

1. Asumajätevesien kemiallinen puhdistus. 1971. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 185 s.
2. Ilman, veden ja maan likaantuminen ja niiden väliset vuorovaikutukset. 1972. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 154 s.
3. Kalat ja vedet. 1973. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 148 s.
4. Järvien kunnostus. 1974. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 146 s.
5. Lietteen käyttö ja sijoitus. 1975. Helsinki Vesiyhdistys ry. 205 s.
6. Suuret tekojärvet. 1976. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 163 s.
7. Pohjaveden suojelu. 1977. Helsinki. Vesiyhdistys ry ja Vesihuoltoliitto ry. Vesitalous nro 6/1977. 45 s.
8. Korkealaatuisen käyttöveden valmistus. 1978. Helsinki 1978. Vesiyhdistys ry ja ACTIM-Finlande ry. 205 s.
9. Vesistöjen hajakuormitus. 1979. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 118 s.
10. Säännöstely ja sen ympäristövaikutukset. 1980. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 109 s.
11. Maatalouden vesiensuojelu. 1981. Turku. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry ja Vesiyhdistys ry. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n julkaisu 49. 56 s. ISBN 951-9348-20-4, ISSN 0357-549
12. Vesistön muuttamisesta aiheutuvat vaikutukset nykytilanteessa ja tulevaisuudennäkymiä. 1981. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 95 s.
13. Ympäristöhallinnon kehittäminen väliportaan hallinnossa ja kuntatasolla. 1982. Helsinki. Vesiyhdistys ry. Moniste. 24 s.
14. Maa-aineslaki ja pohjaveden suojelu. 1982. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 145 s.
15. Saimaan ongelma ja siihen liittyviä uusia näkökohtia. 1983. Helsinki. Vesiyhdistys ry. Moniste. 60 s.
16. Vesistöjen virkistyskäyttö. 1983. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 102 s.
17. Lapin vesistöjen suojelu ja käyttö. 1984. Helsinki. Vesiyhdistys ry. Moniste. 71 s.
18. Haja-asutuksen vedenhankinta ja pohjaveden suojelukysymyksiä. 1984. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 182 s. ISBN 951-99615-4-2.
19. Kalojen verkkoallaskasvatus. 1985. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 60 s. ISBN 951-99686-2-8.
20. Suomen vesistöt vuonna 2000. 1985. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 105 s. ISBN 951-95555-0-1.
21. Vedenhankinnan ajankohtaisia ongelmia. 1986. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 115 s. ISBN 951-95555-2-8.
22. Vesihuollon vaihtoehdot. 1986. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 65 s. ISBN 951-95555-3-6.
23. Kaatopaikkojen vesiensuojelu. 1987. Helsinki. Vesiyhdistys ry. Moniste. 67 s.
24. Pohjavesi ja maa-ainesten otto. 1987. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 104 s. ISBN 951-95555-5-2.
25. Vesistöjen levähaitat. 1988. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 98 s. ISBN 951-95555-6-0.
26. Vesien happamoitumisen haitat ja torjunta. 1988. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 111 s. ISBN 951-95555-7-9.
27. Ympäristötietojärjestelmät. 1989. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 80 s. ISBN 951-95555-9-5.
28. Vesistöjen kunnostus. 1989. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 52 s. ISBN 951-95555-8-7.
29. Lohjanjärvi. 1990. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 74 s. ISBN 952-9606-00-1.
30. Vesistöseurannan ja -valvonnan kehittäminen. 1990. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 51 s. ISBN 952-9606-01-X.
31. Maatalouden alueellinen vesiensuojelu. 1991. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 54 s. ISBN 952-9606-02-8.
32. Typen merkityksestä rehevöitymiskehityksessä eri vesistöalueilla. 1991. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 57 s. ISBN 951-9606-03-6.
33. Pohjavesi yksittäistalouksien ja pienten yhtymien vedenhankinnassa. 1992. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 30 s. ISBN 952-9606-04-4.
34. Vastaavatko suomalaiset vesientutkimusohjelmat 90-luvun haasteisiin? 1992. Helsinki. Vesiyhdsitys ry. 88 s. ISBN 952-9606-05-2.
35. Ympäristövaikutusten arviointi – vedet, metsät, maisema ja alueiden käyttö Itä-Suomessa 1993. Helsinki. Vesiyhdistys ry. ISBN 952-9606-07-9.
36. Biologinen ravinteiden poisto. 1993. Helsinki. Vesiyhdistys ry. ISBN 952-9606-08-7.
37. Maa-ainesten otto ja pohjavesi. Helsinki 1994. ISBN 952-9606-09-5.
38. EU:n vesipolitiikka – tavoitteet, vaikutukset, toteutus. Helsinki 1996.ISBN 952-9606-10-9.
39. Vesistöjen tilan kehitys ja parantamiskeinot. Helsinki 1997. ISBN 952-9606-11-7.
40. Vesistöjen levähaitat. Helsinki 1998. ISBN 952-9606-12-5.
41. Järvikunnostuksen tulevaisuus. Vesiyhdistys 30v. Helsinki 1999. ISBN 952-9606-13-3.
42. Suomen vesitutkimus- ja tietämys 2000-luvulle siirryttäessä. Helsinki. 2000.
43. Uusi ympäristölainsäädäntö ja vesistöt. Helsinki. 2001.
44. Vesi- ja vesialan osaaminen kauppatavarana. Helsinki. 2002.

Muut julkaisut

1. Pohjavesitutkimukset. 1984. Vesiyhdistys ry. 209 s. Vesitalous nro 3/1984. ISSN 0505-3838.
2. Suomen vesientutkimuksen kehittämisohjelma. 1987. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 105 s. ISBN 951-95555-4-4.
3. Vesiyhdistys 20 v. 1989. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 24 s.
4. Pohjavesitutkimuksen kehittämisohjelma. 1990. Helsinki. Vesiyhdistys ry. 29 s. ISBN 952-90-2067-8.
5. Suomen Vesiyhdistys ry 40 vuotta 1969 – 2009. 2009. Helsinki. Suomen Vesiyhdistys ry. 125 s.