Kansainväliset yhteydet

Suomen Vesiyhdistys ry on seuraavien kansainvälisten järjestöjen jäsen:

EUROPEAN WATER POLLUTION CONTROL ASSOCIATION (EWPCA)
EUROPEAN WATER ASSOCIATION (EWA)

EWPCA perustettiin vuonna 1981 jatkamaan European Abwasser Symposiumin (EAS) työtä. EWPCA:n tarkoituksena oli edistää eurooppalaista yhteistyötä jätevesien käsittelyn ja tutkimuksen sekä vesiensuojelun aloilla. Vuonna 1999 järjestön toimintakenttää laajennettiin ja sen uudeksi nimeksi valittiin European Water Association (EWA). Siten EWA on tänä päivänä koko vesialan kattava puolueeton, ei-kaupallinen järjestö, joka 25 eurooppalaisen jäsenyhdistyksensä kautta edustaa n. 60 000 vesialan ammattilaista. Järjestön varapresidenttinä toimii vuoden 2009 alusta lähtien Suomen Vesiyhdistys ry:n johtokunnan jäsen, professori Pertti Seuna. Lisätietoa EWA:n kotisivuilta: www.ewaonline.de

INTERNATIONAL ASSOCIATION ON WATER QUALITY (IAWQ)
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION (IWA)

Vuonna 1965 perustettiin maailmanlaajuinen järjestö IAWQ, joka pyrki erityisesti edistämään alan tutkimuksen käytännön sovellutuksia. Sen tärkeimpiä toimintamuotoja ovat olleet vesiensuojelututkimukseen ja -valvontaan liittyvien konferenssien järjestäminen sekä Water Research- ja Water Science and Technology -lehtien julkaiseminen. IAWQ on toiminut läheisessä yhteistyössä International Water Supply Associationin (IWSA) kanssa. Vuonna 1999 IAWQ ja IWSA yhdistyivät IWAksi. Suomessa IAWQ:ta edustanut Vesiyhdistys ja IWSA:aa edustanut Vesi- ja viemärilaitosyhdistys muodostivat yhteisen kansallisen komitean vuoden 2000 alusta lukien. Muuten yhdistykset jatkavat omaa toimintaansa, kuten tähänkin saakka. IWAlla on joukko spesialistiryhmiä, joista IWA specialist Group on Forest Industry on jo pitkään ollut suomalaisvetoinen; ryhmän puheenjohtajana on tällä hetkellä Antero Luonsi edesmenneen pitkäaikaisen puheenjohtajan Matti Viitasaaren jälkeen. Lisätietoja IWAsta kotisivuilta www.iwahq.org

WATER ENVIRONMENT FEDERATION (WEF)

WEF on vuonna 1928 perustettu järjestö, jonka toiminnan painopiste on Pohjois- Amerikan mantereella. Toimintaperiaatteena on yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien johtamista ja käsittelyä koskevan teknisen tiedon kehittäminen ja levittäminen. Järjestö julkaisee Journal WEF-lehteä sekä alan kirjallisuutta ja opetusmateriaalia. Vesiyhdistys on WEF:n kirjeenvaihtajajäsen. www.wef.org

Vesiyhdistys ry:llä on edustajia IAWQ/IWA:n ja EWPCA:n hallintoelimissä sekä komiteoissa ja erityisalojen työryhmissä.

Vesiyhdistys ry järjestää tai on mukana järjestämässä Suomessa pidettäviä alansa kansainvälisiä tilaisuuksia.