Maailman vesipäivän seminaarissa keskusteltiin veden ja rauhan yhteyksistä

Suomen vesiyhdistys järjesti yhteistyössä ulkoministeriön ja vesidiplomatian yhteishankkeen kanssa Maailman vesipäivän seminaarin perjantaina 22.3.2024. Seminaaria oli mahdollista seurata paikan päällä Tieteiden talolla ja etänä tapahtuma-alustan kautta. Kaiken kaikkiaan seminaarin osallistui lähes 190 henkilöä.

Seminaarin ensimmäinen osa pidettiin suomeksi ja sen avasi ulkoministeri Elina Valtonen. Puheenvuorossaan ulkoministeri korosti, että vedellä on suora kytkös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan – samalla muistuttaen, että vettä ei tulisi nähdä ainoastaan konfliktien aiheuttajana vaan myös yhteistyön mahdollistajana.

Foreign Minister Elina Valtonen
Ulkoministeri Elina Valtonen (Kuva: Luova Helsinki)

Suomen Vesiyhdistyksen puolesta tilaisuuden avasi yhdistyksen puheenjohtaja Annina Takala. Hän totesi, että meillä Suomessakaan ei ole enää sitä luksusta, että pystyisimme suhtautumaan veden ja rauhan kysymyksiin vain teoreettisella kiinnostuksella, vaan vesi ja rauha on meidän kaikkien yhteinen asia. Takala iloitsikin päivän korkeatasoisesta ohjelmasta ja kiitti yhteistyökumppaneita tämän mahdollistamisesta.

Suomen Vesiyhdistys ry:n puheenjohtaja Annina Takala
Suomen Vesiyhdistys ry:n puheenjohtaja Annina Takala (Kuva: Luova Helsinki)
Yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun tapahtuma-alustalla
Yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun tapahtuma-alustalla (Kuva: Luova Helsinki)

Johtava tutkija Suvi Sojamo Suomen ympäristökeskuksesta toi globaalin katsauksen vesiturvallisuuteen sekä käsitteli veden ja rauhan kytköksiä erityisesti tutkimuksen näkökulmasta. Sojamon mukaan veteen liittyvien konfliktien määrä on kasvanut viime vuosina, mutta vesi on yleensä vain yksi tekijöistä konfliktien taustalla. Sojamo nosti esiin myös eri näkökulmia, miten veden kautta voidaan edistää pitkäkestoista rauhaa. Katso Sojamon esitysdiat (pdf).

Johtava tutkija Suvi Sojamo Suomen ympäristökeskuksesta
Johtava tutkija Suvi Sojamo, Suomen ympäristökeskus (Kuva: Luova Helsinki)

Myös Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa on liittynyt vesi. Ulkoministeriön lähetysneuvos, Ukraina-tiimin vetäjä Jussi Soini antoi esityksessään yleiskuvan Ukrainan tilanteeseen ja kertoi Suomen antamasta tuesta. Ukraina on Suomen suurin kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun kumppanimaa, jonka lisäksi Suomi osallistuu Ukrainan jälleenrakentamiseen.

Jussi Soini, lähetystöneuvos, Ukraina-tiiminvetäjä
Jussi Soini, Ulkoministeriön lähetystöneuvos, Ukraina-tiiminvetäjä (Kuva: Luova Helsinki)

Patoturvallisuuden asiantuntija Eija Isomäki Kainuun ELY-keskuksesta kertoi kesäkuussa 2023 tapahtuneesta Ukrainan Kahovkan padon räjäytyksestä ja sen seurauksista. Padon tuhoamisella oli vaikutusta laajasti alueen vesihuoltoon, kasteluveden saatavuuteen sekä esimerkiksi Zaporižžjan ydinvoimalan jäähdytysveden saantiin. Räjäytys vaikutti veden määrän lisäksi myös veden laatuun, sillä räjäytyksen seurauksena veden mukana levisi sedimenttejä, öljyjä ja muita epäpuhtauksia. Katso Isomäen esitysdiat (pdf).

Eija Isomäki, patoturvallisuuden asiantuntija, Kainuun ELY-keskus
Eija Isomäki, patoturvallisuuden asiantuntija, Kainuun ELY-keskus (Kuva: Luova Helsinki)

Vesidiplomatian yhteishankkeesta kertoi projektikoordinaattori Elina Häkkinen Suomen ympäristökeskuksesta. Häkkinen kertoi hankkeen osa-alueista – vesidiplomatian kytkemisestä rauhanvälitykseen, kansainvälisestä vesidiplomatiayhteistyöstä sekä vesidiplomatiaosaamisen vahvistamisesta. Häkkinen kertoi hankkeessa kehitetystä konfliktianalyysityökalusta, jota voidaan hyödyntää osana ennakoivaa rauhanvälitystä, sekä kansainvälisten rajavesisopimusten toimeenpanon ja vesidiplomatiayhteistyön edistämisestä. Hankkeessa on myös vahvistettu suomalaista vesidiplomatiaosaamista järjestämällä koulutuksia, tukemalla vesidiplomatiaa käsitteleviä opinnäytetöitä sekä vesidiplomatiaviestintää edistämällä.

Elina Häkkinen, projektikoordinaattori, Suomen ympäristökeskus
Elina Häkkinen, projektikoordinaattori, Suomen ympäristökeskus (Kuva: Luova Helsinki)

Kahvitauon jälkeen seminaarin englanninkielisen osan avasi etänä puhunut entinen Ruotsin ulkoministeri ja EU:n komissaari Margot Wallström. Hän johtaa kansainvälistä työryhmää, joka on hiljattain julkaissut raportin Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien ympäristötuhojen vaikutuksista Ukrainassa. Wallström muistutti, että rauhan on tarkoitettava myös rauhaa luonnon kanssa. Vesistöjen saastuminen ja vesi-infrastruktuurin tuhoutuminen vaikuttavat selviytymismahdollisuuksiimme.

EU:n komissaari Margot Wallström
Entinen Ruotsin ulkoministeri ja EU:n komissaari Margot Wallström (Kuva: Luova Helsinki)

Ohjelmassa kuultiin myös videotervehdykset Slovenian ulkoministeriön vesilähettiläs Tanja Miškovalta sekä Tukholmassa järjestettävän Maailman vesiviikon (World Water Week) tieteellisen ohjelmakomitean puheenjohtaja Jon Lanelta. Suomi on tänä vuonna erityisen näkyvästi mukana Maailman vesiviikon ohjelmassa.

Slovenian ulkoministeriön vesilähettiläs Tanja Miškova
Slovenian ulkoministeriön vesilähettiläs Tanja Miškova (Kuva: Luova Helsinki)
Maailman vesiviikon (World Water Week) tieteellisen ohjelmakomitean puheenjohtaja Jon Lane
Maailman vesiviikon (World Water Week) tieteellisen ohjelmakomitean puheenjohtaja Jon Lane

Aalto-yliopiston vesitalouden apulaisprofessori Marko Keskinen kertoi vesidiplomatian tärkeydestä sekä veden että diplomatian näkökulmasta. Keskinen korosti vesidiplomatian ajankohtaisuutta, geopoliittinen maiseman ollessa murroksessa samalla kun planetaarisia rajoja ollaan ylittämässä. Keskinen tarjosi esityksessään tutkimuksellisen katsauksen vesidiplomatian määritelmiin. Katso Keskisen esitysdiat (pdf).

Aalto-yliopiston vesitalouden apulaisprofessori Marko Keskinen
Aalto-yliopiston vesitalouden apulaisprofessori Marko Keskinen (Kuva: Luova Helsinki)

Erik Aarnos YK:n Euroopan talouskomissiosta (UNECE) valotti esityksessään, miten rajavesisopimukset luovat puitteet alueelliselle rajavesiyhteistyölle ja tukevat rauhanrakentamista ja konfliktien ennaltaehkäisyä. Katso Aarnoksen esitysdiat (pdf).

Erik Aarnos YK:n Euroopan talouskomissiosta (UNECE)
Erik Aarnos YK:n Euroopan talouskomissiosta (UNECE)

Seminaaripäivän päätti ulkoministeriön vesiasioiden erityisedustaja Antti Rautavaaran vetämä paneelikeskustelu. Paneeliin osallistui paikan päällä ulkoministeriön rauhanvälityskeskuksen yksikönpäällikön sijainen Anna Huovila ja Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Emma Hakala. Heidän lisäkseen paneelissa olivat etänä mukana Geneva Water Hubin Laura Turley sekä Senegalin edustaja Mohamed C.B.C. Diatta.

Ulkoministeriön vesiasioiden erityisedustaja Antti Rautavaara vetämässä paneelikeskustelua
Ulkoministeriön vesiasioiden erityisedustaja Antti Rautavaara vetämässä paneelikeskustelua (Kuva: Luova Helsinki)
Ulkoministeriön rauhanvälityskeskuksen yksikönpäällikön sijainen Anna Huovila (vas) ja Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Emma Hakala
Ulkoministeriön rauhanvälityskeskuksen yksikönpäällikön sijainen Anna Huovila (vas) ja Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Emma Hakala (Kuva: Luova Helsinki)

Paneelikeskustelun tulokulmana oli ennaltaehkäisevä näkökulma veden ja rauhan tematiikkaan. Panelisteista Huovila kertoi inklusiivisesta lähestymistavasta rauhanvälitykseen sekä eri yhteiskunnan toimijoiden, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan roolista rauhanprosesseissa. Hakala puolestaan nosti esiin konfliktianalyysin merkityksen vesidiplomatialle sekä laajemmin ennaltaehkäiseviä näkökulmia ympäristöperustaisesta rauhanvälityksestä. Diatta kertoi Senegalin vahvasta kokemuksesta vesidiplomatian edistämisessä kansainvälisesti sekä jakoi Senegalin rajavesiyhteistyön parhaita käytäntöjä. Turley nosti esiin instituutioiden ja infrastruktuurin merkityksen rauhalle sekä kansainvälisten sopimusten roolin erityisesti ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.

Paneelissa olivat etänä mukana myös Geneva Water Hubin Laura Turley sekä Senegalin edustaja Mohamed C.B.C. Diatta
Paneelissa olivat etänä mukana myös Geneva Water Hubin Laura Turley sekä Senegalin edustaja Mohamed C.B.C. Diatta (Kuva: Luova Helsinki)

Kiitos vielä kerran niin aktiiviselle yleisölle kuin erinomaisille puhujille!

Maailman vesipäivän seminaarin yleisöä 2024
Maailman vesipäivän seminaarin yleisöä, etualalla Suomen Vesiyhdistyksen entinen puheenjohtaja Riku Vahala (Kuva: Luova Helsinki)

Kiitos tilaisuuden mahdollistamisesta Maa- ja vesitekniikan tuki ry:lle.

Iltatilaisuudessa jaettiin Suomen Vesiyhdistys ry:n kirjallisuuspalkinto ja Pro Aqua -palkinto.

Opi lisää päivän teemasta: