Vuoden 2024 kirjallisuuspalkinto

Suomen Vesiyhdistys on jakanut kirjallisuuspalkinnon vuodesta 1989 alkaen. Jakoperusteiden mukaan palkinto voidaan myöntää tieteellisestä tai kansanomaisemmasta julkaisuista tai tuotannosta.

Järjestyksessään 36. kirjallisuuspalkinto myönnettiin Maailman vesipäivänä 22.3.2024 apulaisprofessori Hannu Marttilalle. Hän toimii Oulun yliopistossa Hydrologia ja vedenlaatu -tutkimusryhmän vetäjänä. Prof. Marttila on julkaissut merkittävän määrän kansainvälisesti arvostetuissa tieteellisissä lehdissä. Hän on julkaissut tutkimusryhmänsä kanssa erityisesti pohjoisten alueiden hydrologian ja vedenlaadun monitorointiin, mallintamiseen sekä ympäristön muutoksiin liittyviä tutkimuksia. Tutkimusryhmän veden isotooppeihin, suoympäristöihin ja vedenlaatuun liittyvä tutkimus on mahdollistanut myös ekologisen näkökulman liittämisen hydrologiseen tutkimukseen, joten yhteiskunnalliset vaikutukset myös vesien suojelun näkökulmasta ovat olleet keskeinen aihe.

Apulaisprofessori Hannu Marttila (kuva: Oulun yliopisto)

Prof. Marttila on tutkimustensa ja hydrologian alaan liittyvän aktiivisuutensa ansiosta ollut myös erinomainen yhdistävä tekijä, niin suomalaisten, kuin pohjoismaistenkin tutkijoiden välillä. 

Palkinnon myöntämiseen vaikutti tieteellisten kirjallisten ansioiden lisäksi myös se, että Prof. Marttila on toiminut aktiivisesti mukana Suomen Vesiyhdistyksen hydrologian jaostossa ja on jaoston välityksellä edistänyt alan tiedon välitystä ja ymmärrystä hydrologiasta.

Veden kautta voidaan edistää rauhaa – Maailman vesipäivän teemana ajankohtaisesti vesi ja rauha

Tiedote: Vaikka vesivarojen niukkeneminen ja vesipula voi johtaa kiistoihin ja jopa konflikteihin, vesi on myös yhteistyön mahdollistaja. Suomen Vesiyhdistys yhdessä ulkoministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen vesidiplomatian yhteishankkeen kanssa järjestävät Maailman vesipäivänä seminaarin päivän teemasta. Tieteiden talolla puhumassa ovat mm. ulkoministeri Elina Valtonen ja Ukrainan sodan ympäristövaikutuksia arvioivaa työryhmää johtava Margot Wallström.

Aseellisissa konflikteissa vesivaroja ja -infrastruktuuria käytetään strategisina kohteina ja niiden hallintaa voimataktiikkana kansainvälisistä sopimuksista huolimatta. Tämänvuotinen Maailman vesipäivän teema ”Water for Peace” kuitenkin muistuttaa, että oikeudenmukainen ja kestävä vesivarojen hallinta voi toimia rauhan vipuvartena.

Vesiosaamista tarvitaan konflikteissa

Teema on erittäin ajankohtainen sekä maailmalla että Suomessa. Suomi pyrkii edistämään aktiivisesti rauhaa vesiyhteistyön ja diplomatian avulla. Vesidiplomatia on lähestymistapa, jolla pyritään ehkäisemään ja ratkaisemaan veteen liittyviä poliittisia jännitteitä vesiosaamisen ja diplomatian keinoin. Vesidiplomatia on yksi Suomen vesialan kansainvälisen strategian kärjistä. Suomalaisessa vesidiplomatiaosaamisessa yhdistyvät monipuolinen vesialan tuntemus, kokemus kansainvälisestä rajavesiyhteistyöstä ja rauhanvälityksen asiantuntemus.

Suomen Vesiyhdistys yhteistyössä ulkoministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman vesidiplomatian yhteishankkeen kanssa järjestää perinteisen Maailman vesipäivän seminaarin perjantaina 22.3.2024 klo 12–16 teemalla ”Leveraging Water for Peace – Vesi rauhan vipuvartena”. Tilaisuus järjestetään Tieteiden talolla, ja tilaisuutta on mahdollisuus seurata myös etänä. Tilaisuuden ensimmäinen osa on suomeksi ja toinen englanniksi.

Seminaarissa tarkastellaan vesiyhteistyön ja -diplomatian mahdollisuuksia rauhan edistämisessä ja konfliktien ehkäisyssä sekä keskustellaan vesidiplomatian merkityksestä ja kansainvälisten vesisopimusten roolista.

Tilaisuuden avaa ulkoministeri Elina Valtonen. ”Vedellä on suora kytkös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Vaikka vesivarojen käyttö voi muodostaa jännitteitä maiden välille, on äärimmäisen tärkeää, että vettä ei nähdä ainoastaan konfliktien aiheuttajana, vaan myös yhteistyön mahdollistajana”, ulkoministeri Valtonen toteaa.

Tilaisuuden englanninkielisessä osuudessa puhuu entinen Ruotsin ulkoministeri ja EU:n komissaari Margot Wallström. Hän johtaa kansainvälistä työryhmää, joka on hiljattain julkaissut raportin Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien ympäristötuhojen vaikutuksista Ukrainassa.

”Elämme aikaa, jossa ympäristöön kohdistuu valtavia paineita. Sodat ja konfliktit pahentavat tilannetta entisestään. Vesistöjen saastuminen ja vesi-infrastruktuurin tuhoutuminen vaikuttavat selviytymismahdollisuuksiimme. Rauhan on tarkoitettava myös rauhaa luonnon kanssa”, Wallström sanoo.

Pohjavedestä kertova kirja lapsille – nyt myös suomeksi

Anne Petäjä Ronkainen ja Mirjam Orvomaa ovat vapaa-ajallaan kääntäneet pohjavedestä kertovan lastenkirjan suomeksi.

​Vapaaehtoistyö kuuluu kansainväliseen projektiin ”The Groundwater Project – making groundwater understandable”.

Kansikuva: Leon ja Venlan seikkailu pohjaveden pinnan alle

Kirja ”Leon ja Venlan seikkailu pohjaveden pinnan alle” on ladattavissa ilmaiseksi pdf-muodossa täältä: https://www.vesiyhdistys.fi/leon-ja-venlan-seikkailu_finnish/

Om någon vill läsa eller ladda ner boken på svenska så finns den också via den här länken.

Annen ja Mirjamin haastattelut sekä englanniksi että suomeksi löytyvät YouTubesta:

Suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=g-3KIeAM6vI&t=2s

Englanniksi: https://www.youtube.com/watch?v=le2ri79hekU&t=37s

Maailman vesipäivän seminaari 22.3.2024

Leveraging water for peace – Vesi rauhan vipuvartena

See description in English

Vesivaroja ja -infrastruktuuria käytetään strategisina kohteina ja niiden hallintaa voimataktiikkana aseellisissa selkkauksissa. Samaan aikaan oikeudenmukainen ja kestävä vesivarojen hallinta voi toimia yhteistyön ja rauhanrakentamisen alustana. Maailman vesipäivän teemana vuonna 2024 on Water for Peace – Vesi rauhan vipuvartena. Teema on erittäin ajankohtainen niin maailmalla kuin myös meillä Suomessa, sillä edistämme aktiivisesti rauhaa vesiyhteistyön ja diplomatian avulla.

Suomen vesiyhdistys yhteistyössä ulkoministeriön ja Vesidiplomatian yhteishankkeen kanssa järjestää perinteisen Maailman vesipäivä seminaarin 22.3.2024 klo 12 alkaen. Tilaisuus järjestetään Tieteiden talolla ja tilaisuutta on mahdollisuus seurata myös etänä.

Seminaarissa tarkastelemme vesiyhteistyön ja -diplomatian mahdollisuuksia rauhan edistämisessä ja konfliktien ehkäisyssä. Seminaarin ohjelma tarjoaa oivalluksia ja konkreettisia ajankohtaisia esimerkkejä veteen liittyvien konfliktien ratkaisemisesta. Kuulemme myös vesidiplomatian merkityksestä ja kansainvälisten vesisopimusten roolista.

Ohjelma // Programme

Aika // Time: perjantai 22.3.2024 klo 12.00–16.00 // Friday 22 March 2024
Paikka // Location: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki; tilaisuutta voi myös seurata etänä // Seminar will be livestreamed for online participants.

Seminaarin ensimmäinen osa järjestetään suomeksi ja toinen osa englanniksi. // The first part of the seminar will be organised in Finnish and the second part in English.

Ilmoittautuminen: Seminaari on avoin kaikille ilmoittautuneille, mutta osallistujamäärä on rajattu. Ilmoittautuminen on suljettu.

Registration: The event is open for all through registration, however the places are limited. Registration to attend the seminar has been closed. You can change the language of the registration form at the top right corner.

1. OSA // PART 1 (In Finnish)

Moderaattorit Elina Häkkinen & Annina Takala

12.00 Tilaisuuden avaus

Avauspuheenvuoro
ulkoministeri Elina Valtonen

Suomen Vesiyhdistyksen tervehdys
Annina Takala, puheenjohtaja, Suomen Vesiyhdistys

Miten vesi ja rauha kytkeytyvät toisiinsa? Näkökulmia tutkimuksesta
Suvi Sojamo, johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus

Ukraina-tilannekuva ja Suomen tuki Ukrainalle
Jussi Soini, lähetystöneuvos, Ukraina-tiiminvetäjä

Kahovka, kesäkuu 2023
Eija Isomäki, patoturvallisuuden asiantuntija, Kainuun ELY-keskus

Kohti ennakoivaa rauhanvälitystä ​– Vesidiplomatian yhteishanke
Elina Häkkinen, projektikoordinaattori, Suomen ympäristökeskus

Keskustelua

13.30 Kahvitauko // Coffee break

PART 2 (In English)

Moderators Elina Häkkinen & Annina Takala

14.00 Opening words
Margot Wallström, Co-Chair of the International High-level Working Group on Environmental Consequences of the war (on Ukraine), Chair of Olof Palme International Center, former EU Commissioner for Environment and former Minister for Foreign Affairs of Sweden

Greeting from the Slovenian Ambassador of Water Diplomacy
Tanja Miskova, Ambassador-at-Large for Water Diplomacy, Ministry of Foreign and European Affairs of Slovenia

Water diplomacy – linking water and peace
Marko Keskinen, Associate Professor, Aalto University

Video greeting from World Water Week
Jon Lane, Chairman of the Scientific Programme Committee, World Water Week

Benefits of transboundary water cooperation
Erik Aarnos, Associate Environmental Affairs Officer, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Panel discussion: Leveraging water for peace – preventive perspectives
Moderated by Antti Rautavaara, Special Envoy for Water, Ministry for Foreign Affairs of Finland

Panellists:
Laura Turley, Senior Science-Policy Interface Manager, Geneva Water Hub
Mohamed C.B.C. Diatta, Coordinator of the Unit for the Follow-up, Promotion and Popularisation of the Recommendations of the 9th World Water Forum, Senegal
Anna Huovila, Deputy Director, Peace Mediation Centre, Ministry for Foreign Affairs of Finland
Emma Hakala, Leading researcher, Finnish Institute of International Affairs

16.00 Closing words

16.30 Iltatilaisuus // Cocktail party
Suomen Vesiyhdistyksen tunnustukset ja palkinnot

Water resources and water infrastructure are used as strategic targets, and their control as a power tactic in armed conflicts. Meanwhile, fair and well-governed management of water resources can serve as a platform for cooperation and peacebuilding. Water can act as the starting point for preventive and proactive mediation and as a catalyst for peace. This year, the World Water Day will focus on Water for Peace. The theme is highly relevant for Finland, too, as we are actively promoting peace through water cooperation and diplomacy.

On this World Water Day, 22 March 2024, we invite you to the seminar on Leveraging Water for Peace, organised by the Water Association Finland together with the Ministry for Foreign Affairs of Finland and the project Water Cooperation and Peace – Finnish Water Way. The seminar will begin at 12 o’clock in Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), and it will also be livestreamed for online participants.

The seminar will give an opportunity to explore the potential of water cooperation and water diplomacy for peace promotion and conflict prevention. The programme of the seminar will provide us insights to topical examples of solving water-related conflicts, and we will also hear about the importance of water diplomacy and the role of international water conventions.

Tilaisuuden järjestämistä tukee Maa- ja vesitekniikan tuki ry // The event is supported by Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Tilaisuuden järjestäjät:
Suomen Vesiyhdistys ry, ulkoministeriö ja Vesidiplomatian yhteishanke

Ylimääräinen kokous 9.1.2024 klo 17.30

Suomen Vesiyhdistys ry:n ylimääräinen kokous pidetään tiistaina 9.1.2024 Teamsin välityksellä. Kokouksen aiheena on uuden vaalitoimikunnan jäsenen valinta kesken kauden vapautuvalle paikalle. Osallistuminen vaatii ennakkoilmoittautumisen, jotta osallistujan jäsenyys voidaan varmistaa. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 8.1. täältä, niin saat osallistumislinkin kokoukseen.

Kokouksen työjärjestys:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vaalitoimikunnan kokoonpano: Uuden vaalitoimikunnan jäsenen valinta kesken kauden vapautuvalle paikalle.

6. Kokouksen päättäminen

Program of National Modeling Seminar 20.11.2023, Kallahti, Helsinki

Seminar venue: Kulttuurikeskus ja kokoushotelli Sofia
Kallvikinniementie 35
00980 Helsinki https://maps.app.goo.gl/CC73ZJHRCJJwpvfq5

See full program with abstracts here (pdf)

09:00 – 09:15  Coffee and welcoming words

09:15 – 09:45  Invited Keynote talk

Cintia Uvo “Presenting the Digital Waters flagship – DIWA”

09:45 – 10:15  Invited Keynote talk

Samuli Junttila “Environmental thresholds for drought- and heat-related tree mortality”

10:15 – 10:30 Poster introductions

10:30 – 11:30  Session 1: Subsurface hydrology

Jari-Pekka Nousu: Modelling spatiotemporal soil moisture dynamics in a subarctic catchment

Pihla Bergholm: Restoring groundwater levels in an aquifer with the help of groundwater flow  modeling 

Anna Autio: On the functioning of control tile drainage systems in a mineral agricultural field – lessons learned from simulations and observation; a case study of Tyrnävä 

Mika Tähtikarhu: Hydrology from nano- to country-scale: a compilation of studies shows the role of the  scales and their links with green transition in agricultural systems 

11:30 – 13:15  Lunch and poster session

13:15 – 14:15 Session 2: Tree- to ecosystem fluxes

Dan Kou: Modeling carbon fluxes from diverse terrestrial and aquatic ecosystems in a boreal landscape (Kaamanen) of Northern Finland

Hui Tang: Implementing frost hardening and mortality through plant hydraulics in CLM5.0-FATES

Teemu Hölttä: Is boreal trees’ growth limited by carbon sink activities? — Implications of coupled  semi-mechanistic models of stomata behaviour and cambial growth  

Charlotte Angove: Synchronies between leaf water heavy isotope modelling and ecosystem-level  evapotranspiration 

14:15 – 14:35  Seminar questionnaire summary and discussion

Summary of participants’ opinions on models and green transition

14:35 – 14:50  Coffee break

14:50 – 15:35  Session 3: Urban water and carbon

Emil Nyman: Combining novel methods for comprehensive storm water management, planning and communication

Carla Maria Di Natale: Climate change adaptation using low impact development for stormwater management in a Nordic catchment

Minttu Havu: Modeling CO2 uptake of urban green in a warming Nordic city

15:35 – 16:20  Session 4: Freshwater

Erik van Rooijen: Modelling of river bank erosion in cold-climate regions 

Marta Fregona: A simple model for predicting ice timing and thickness in lakes  

Katri Rankinen: Quantification of the effect of environmental changes on the brownification of Lake  Kukkia in southern Finland 

16:20 – 16:30  Final words

17:30 – 20:00  Dinner at Ravintola Fregatti (at own cost, location: https://maps.app.goo.gl/oApttQwrHrAUSpEP6)

Contact information:

Jari-Pekka Nousu tel. 029 532 2996, firstname.lastname@luke.fi
Samuli Launiainen tel. 029 532 5323, firstname.lastname@luke.fi

Avoin Seminaari – Resilienssi Jätevesihuollossa

Ajankohta: Keskiviikko 13.12.2023 klo 16–20

Paikka: Viikinmäen jätevedenpuhdistamo, Hernepellontie 24, 00710 Helsinki

Järjestäjä: Suomen Vesiyhdistys Ry, Jätevesijaosto

Viime vuosina maailmassa on tapahtunut paljon asioita, joita olisi ollut miltei mahdotonta ennustaa vielä vuosikymmen sitten. Euroopassa käynnissä oleva avoin täysimittainen sota, maailmantalouden myllerrykset pandemian takia ja tekoälyn arkipäiväistyminen ovat kaikki aiheita, jotka vaikuttavat myös kansalliseen infraan sekä jätevesihuoltoon. Tämänvuotisen seminaarin tavoitteena on esitellä erilaisia näkökulmia siihen, miten näiden muutosten vaikutukset ovat nähtävissä jätevesihuollon jokapäiväisessä tekemisessä, ja miten voisimme tulevaisuudessa varautua erilaisiin muutoksiin vielä paremmin. 

OHJELMA

Kahvitauko

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Mikko Ojanen (Xylem Water Solutions Suomi), tervetulosanat lausuu Tommi Fred, HSY. Moderaattorina puheenjohtajan lisäksi toimii Paula Lindell. 

Luentojen jälkeen jatketaan keskustelua iltapalan ääressä. Seminaari on maksuton.

ILMOITTAUTUMINEN seminaariin 10.12.2023 mennessä alla olevan linkin kautta:

FLOWMEMBERS-linkki ilmoittautumiseen

Tervetuloa seminaariin!

Jätevesijaoston puolesta,

Mikko Ojanen

Puheenjohtaja

TERVETULOA SUOMEN VESIYHDISTYKSEN TALOUSVESIJAOSTON SEMINAARI-ILTAPÄIVÄÄN 9.11. klo 12-16!

Tervetuloa Suomen Vesiyhdistys ry:n talousvesijaoston järjestämään iltapäiväseminaariin! Seminaarin aiheena on muun muassa juomaveden turvallisuuden takaaminen ja ajankohtaiset lakisääteisten vaatimusten muutokset erityisesti vesihuoltolaitosten näkökulmasta. Tervetuloa joko paikan päälle tai etäyhteyden päähän! Paikan päälle saapuville tarjoamme kahvit. Ilmoittautumisia pyydetään alla olevan linkin kautta, ja ilmoittautuneille lähetetään tapahtuman Teams-linkki lähempänä seminaaria.

Tilaisuus on maksuton.

Tervetuloa!

Aika: Torstai 9.11.2023 klo 12-16
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, Sali 104
Etäosallistumismahdollisuus Teamsilla

Ilmoittautumiset 2.11. mennessä:

https://www.flomembers.com/suomen-vesiyhdistys/events/register/d3d9446802a44259755d38e6d163e820

Lisätietoja tapahtumasta:
Anne-Mari Aurola, talousvesijaoston pj. anne-mari.aurola@afry.com
Eeva-Leena Rostedt, talousvesijaoston siht. eeva-leena.rostedt@turunvesihuolto.fi

Seminaariohjelma (muutokset mahdollisia):
12.00 Tilaisuuden avaus / Talousvesijaoston puheenjohtaja Anne-Mari Aurola12.05 Turvallisuus vesihuollossa / Veli-Pekka Vuorilehto, HSY
12.25 Pohjavesivarojen turvaaminen ulkoisilta uhkatekijöiltä / Jussi Ahonen, GTK
12.55 Vesihuollon huoltovarmuusindikaattorit / Saijariina Toivikko, VVY
13.25 Paneelikeskustelu juomavesidirektiivin tuomista muutoksista, moderaattorina Heli Härkki, HSY

14.00 Kahvitauko

14.20 WSP:n käyttö pienissä vesilaitoksissa Pohjoismaissa / Pekka Rossi, Oulun yliopisto
14.45 Kolifaagit vesihuollossa / Kristiina Valkama, THL
15.10 Talousvesilainsäädännön soveltamisopas / Paul Streng, Valvira
15.35 Rakennusten vesilaitteistojen riskinarviointi / Paul Streng, Valvira
16.00 Tilaisuus päättyy

National Modeling Seminar 20.11.2023 in Kallahti, Helsinki

How hydrology and modeling support green transition in the changing environment?

In the Nordic, water has been the invisible resource. It gains wider interest when becoming a problem for land-use activities, infrastructure, recreation, or ecosystem resilience. The change towards more sustainable use of Earth’s resources and resilient societies in changing climate requires a renewed focus on water.

We welcome you to the 2023 edition of the National Modeling Seminar series organized in collaboration with the Hydrology division of Water association Finland, universities, and research institutes. The seminar will focus on two broad themes:

  1. How process-based environmental models, data-driven approaches and new data streams can improve systemic thinking in hydrology?
  2. How hydrology and environmental modeling should support green transition?

Join the discussion by presenting recent work and sharing your ideas. Let’s make hydrology greater than ever!

Time: Mon 20.11.2023, 09:00 – 16:30.

Venue:  Cultural Centre and Conference Hotel Sofia (https://www.sofia.fi/en/), Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki.

The seminar is sponsored by Natural Resources Institute Finland (Luke), including lunch. We will have an informal seminar dinner for participants (at own cost, time and location to be announced later).

Registration (DL 6.11.2023): https://forms.gle/dwTgs7UYMF42UvqW6

Abstract submission (DL 13.10.2013) extended DL 27.10.2023: Please prepare your Abstract using the template (max length 300 words) and submit it via the registration form, or by email to Jari-Pekka Nousu (jari-pekka.nousu(a)luke.fi). We welcome broad range of presentations, the only requirement is that there is a linkage either to i) hydrology, ii) environmental modeling or iii) their impacts in ecosystems or society. A poster session will be organized, and posters are accessible whole day during coffee breaks & lunch.

Contact: Jari-Pekka Nousu (jari-pekka.nousu(a)luke.fi) & Samuli Launiainen (samuli.launiainen(a)luke.fi)