Energibrunnar

Med hjälp av värmepumpsteknologi kan man använda jordmånens och berggrundets värmeinnehåll för uppvärmning och kylning av fastigheter och uppvärmning av bruksvatten.

Jordvärmesystemet består av en värmepump, rörledningar och kollektorkretsen. Kollektorkretsen kan installeras i marken, i ett hål borrat i berggrunden eller vattendrag. Energi samlas från marken med kollektorrör som installeras på ca en meters djup och längden för enskilda hus är minst 500 meter. Det kräver en areal på ca 1,5 m2 per meter rör. Kravet på areal beror på kvaliteten av jordmånen. I torr jord kan det behövas större areal än i fuktig jord som t ex lerjord. Från större djup i berggrunden samlas energi med kollektorrör som installeras i ett borrhål. Kollektorrör som installeras i ett borrhål och tillhörande brunnssystem kallas för energibrunn eller värmebrunn.

Mera information