Energiakaivot

Lämpöpumpputekniikan avulla maa- ja kallioperän lämpöenergiaa voidaan käyttää rakennusten ympärivuotiseen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen sekä käyttöveden lämmittämiseen.

Maalämpöjärjestelmä sisältää lämpöpumpun, siirtoputkiston ja keruupiirin. Keruupiiri voidaan asentaa maaperään, kallioon porattuun reikään tai vesistöön. Energiaa kerätään maaperän pintaosista maaperään asennettavan putkiston eli maapiirin avulla. Maaperästä energiaa kerätään noin metrin syvyyteen asennettavan keruuputkiston avulla, jonka pituus pientalokohteissa on lyhyimmilläänkin lähes 500 metriä. Maapiirin vaatima pinta-ala on noin 1,5 m2 putkimetriä kohti. Pinta-alan tarve riippuu maaperän laadusta ja kuivassa maaperässä pinta-alan tarve voi olla huomattavasti suurempi kuin kosteassa maassa, kuten esimerkiksi savimaassa. Syvemmältä kallioperästä energiaa kerätään porareikään asennettavan keruuputkiston avulla. Porareikään asennettavaa keruuputkistoa ja siihen kuuluvia kaivorakenteita kutsutaan energiakaivoksi tai lämpökaivoksi.

Lue lisää: Ympäristöopas Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa