Veden kautta voidaan edistää rauhaa – Maailman vesipäivän teemana ajankohtaisesti vesi ja rauha

Tiedote: Vaikka vesivarojen niukkeneminen ja vesipula voi johtaa kiistoihin ja jopa konflikteihin, vesi on myös yhteistyön mahdollistaja. Suomen Vesiyhdistys yhdessä ulkoministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen vesidiplomatian yhteishankkeen kanssa järjestävät Maailman vesipäivänä seminaarin päivän teemasta. Tieteiden talolla puhumassa ovat mm. ulkoministeri Elina Valtonen ja Ukrainan sodan ympäristövaikutuksia arvioivaa työryhmää johtava Margot Wallström.

Aseellisissa konflikteissa vesivaroja ja -infrastruktuuria käytetään strategisina kohteina ja niiden hallintaa voimataktiikkana kansainvälisistä sopimuksista huolimatta. Tämänvuotinen Maailman vesipäivän teema ”Water for Peace” kuitenkin muistuttaa, että oikeudenmukainen ja kestävä vesivarojen hallinta voi toimia rauhan vipuvartena.

Vesiosaamista tarvitaan konflikteissa

Teema on erittäin ajankohtainen sekä maailmalla että Suomessa. Suomi pyrkii edistämään aktiivisesti rauhaa vesiyhteistyön ja diplomatian avulla. Vesidiplomatia on lähestymistapa, jolla pyritään ehkäisemään ja ratkaisemaan veteen liittyviä poliittisia jännitteitä vesiosaamisen ja diplomatian keinoin. Vesidiplomatia on yksi Suomen vesialan kansainvälisen strategian kärjistä. Suomalaisessa vesidiplomatiaosaamisessa yhdistyvät monipuolinen vesialan tuntemus, kokemus kansainvälisestä rajavesiyhteistyöstä ja rauhanvälityksen asiantuntemus.

Suomen Vesiyhdistys yhteistyössä ulkoministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman vesidiplomatian yhteishankkeen kanssa järjestää perinteisen Maailman vesipäivän seminaarin perjantaina 22.3.2024 klo 12–16 teemalla ”Leveraging Water for Peace – Vesi rauhan vipuvartena”. Tilaisuus järjestetään Tieteiden talolla, ja tilaisuutta on mahdollisuus seurata myös etänä. Tilaisuuden ensimmäinen osa on suomeksi ja toinen englanniksi.

Seminaarissa tarkastellaan vesiyhteistyön ja -diplomatian mahdollisuuksia rauhan edistämisessä ja konfliktien ehkäisyssä sekä keskustellaan vesidiplomatian merkityksestä ja kansainvälisten vesisopimusten roolista.

Tilaisuuden avaa ulkoministeri Elina Valtonen. ”Vedellä on suora kytkös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Vaikka vesivarojen käyttö voi muodostaa jännitteitä maiden välille, on äärimmäisen tärkeää, että vettä ei nähdä ainoastaan konfliktien aiheuttajana, vaan myös yhteistyön mahdollistajana”, ulkoministeri Valtonen toteaa.

Tilaisuuden englanninkielisessä osuudessa puhuu entinen Ruotsin ulkoministeri ja EU:n komissaari Margot Wallström. Hän johtaa kansainvälistä työryhmää, joka on hiljattain julkaissut raportin Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien ympäristötuhojen vaikutuksista Ukrainassa.

”Elämme aikaa, jossa ympäristöön kohdistuu valtavia paineita. Sodat ja konfliktit pahentavat tilannetta entisestään. Vesistöjen saastuminen ja vesi-infrastruktuurin tuhoutuminen vaikuttavat selviytymismahdollisuuksiimme. Rauhan on tarkoitettava myös rauhaa luonnon kanssa”, Wallström sanoo.