Jäsenkirje 3/2022

Sisältö

Maailman Vesipäivää vietettiin 22.3.

Maailman vesipäivän seminaaria vietettiin 22.3.2022 Säätytalossa (Kuva: Jari Koskiaho)

Parin vuoden tauon jälkeen taas Säätytalon juhlavissa puitteissa vietetyn vesipäivän teemana oli ”Pohjavesi, näkymätön näkyväksi” ja ohjelmasta vastasi Vesiyhdistyksen Pohjavesijaosto. Tilaisuuteen osallistui paikan päällä lähes 70 ja etäyhteydellä lähes 90 henkeä. Seminaarissa kuultiin monta mielenkiintoista esitystä, joiden materiaalit ovat katsottavissa täällä. Tallenne tilaisuudesta lisätään VesiyhdistyksenYoutube-tilille.

Kuva: Erkki Santala.

Seminaariesitysten jälkeen pidettyä paneelikeskustelua veti Risto Saarinen (vasemmalla) ja keskustelemassa vedenhankinnan tarpeista tulevaisuudessa ovat vasemmalta oikealle Timo Kinnunen (Uudenmaan ELY-keskus), Veli-Pekka Vuorilehto (Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY), Arto Paananen (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) ja Riikka Juuti (Tampereen yliopisto).

Kuva: Jari Koskiaho

Vesipäivän iltatilaisuudessa myönnettiin vuoden 2022 Vesialan Kirjallisuuspalkinto Vesitalouslehden pitkäaikaiselle päätoimittajalle Timo Maasillalle. Hän toimi Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n toiminnanjohtajan tehtävänsä ohella yli kaksi vuosikymmentä Vesitalous-lehden päätoimittajana. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1960 ja on koko olemassaolonsa ajan ollut ja on edelleenkin keskeinen vesialan suomenkielinen ammattilehti, joka on lisännyt ja levittänyt monialaisesti tietoa vedestä ja siten edistänyt yhteistyötä vesialan eri osa-alueiden kesken.

Kuva: Jari Koskiaho

Young Water Professionals, eli YWP-jaoston kunniakirja luovutettiin tällä kertaa Vesilaitosyhdistykselle, jonka hallituksen jäsen Veli-Pekka Vuorilehto vastaanotti kunniakirjan YWP:n puheenjohtaja Sanni Eerikäiseltä huomionosoituksena Vesilaitosyhdistyksen pitkäjänteisestä työstä vesialan opiskelijoiden ja nuorten asiantuntijoiden toimialatuntemuksen ja verkostojen tukemiseksi työuran alkuvaiheessa usein eri tavoin.’

***

Vesiyhdistyksen vuosikokous 2022

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 12.4.2022 klo 17 alkaen Tieteiden talon väistötilassa: Runeberginkatu 14–16, Helsinki (3. krs., Sali A305). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä Teams-yhteyden kautta. HUOM.: ilmoittauduthan kokoukseen etukäteen tästä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:ssä mainitut asiat. Tervetuloa vuosikokoukseen!

 ***

Jaostouutisia

Vesihuoltojaosto

  • Seuraava kokous järjestetään hybridinä (Keskustakirjasto Oodi ja Teams) 19.4. klo 16 alkaen.

Hajavesihuoltojaosto

  • Kesäretki saaristoon elokuussa 2022 (Saaristokeskus Korpoström), alustava ohjelma ja kysely osallistumisesta lähetetään jaoston jäsenille pian
  • Hajavesihuoltojaoston jätevesiryhmän tapaaminen 6.4. klo 15-16:30, Teams
    • Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien ympäristökuormituksen jäljitys (Juho Kinnunen, Oulun yliopisto)
    • Haja-asutuksen jätevesien ravinnepotentiaali (Suvi Lehtoranta, Suomen ympäristökeskus)
  • Hajavesihuoltojaoston kaivoverkoston tapaaminen ti 30.8.2022 klo 9:30-11:30
    • alustuksia ja keskustelua

***

Ajankohtaista yhteistyökumppaneilta

Vesitalouden Teams-aamukahvitilaisuus

Suon ennallistamisella on välittömiä vaikutuksia alueen vesitalouteen ja valumavesien laatuun. Vaikutukset eivät kuitenkaan ole aina yksiselitteisiä ja muutokset tarvitsevat aikaa.

Tule keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia sekä kokemuksia soiden ennallistamisesta Vesitalous-lehden aamukahveille torstaina 31.3.2022 kello 9:00-10:00.  Keskustelun alustavat erikoistutkija Anna-Kaisa Ronkanen Suomen ympäristökeskuksesta ja apulaisprofessori Hannu Marttila Oulun yliopistosta. Voit liittyä mukaan tästä linkistä.

 ***

Vesihuolto 2022 -tapahtuma Vaasassa

Vesihuolto 2022 -päivät järjestetään Botniahallissa ja Vaasan alueella 11.-12.5.2022. Seminaariin ja samalla tutustumaan näyttelyyn odotetaan noin 600 osallistujaa eri puolilta Suomea. VVY:n yhteistoimintajäsenet pystyttävät noin 140 yrityksen näyttelyn Botniahalliin.

Ohjelma, lisätiedot ja hinnasto löytyvät linkistä: https://www.vvy.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/vesihuoltopaivat/

Ilmoittautumiset VVY:n koulutuskalenterin kautta: https://vvy.etapahtuma.fi/Koulutushaku/Koulutustuote/id/703