Esitelmäehdotuksia Vesihuolto 2018 -päiville

Vesihuoltopäivät 2018 järjestetään 23. – 24.5.2018 Saimaan kylpylässä, Rauhanrinne 1, 55320 Lappeenranta. Tapahtumapaikan etäisyys Imatralle on seitsemän kilometriä ja Lappeenrantaan 35 kilometriä.

Etsimme nyt Vesihuolto 2018 -päiville ajankohtaisia aiheita. Ilmoita halukkuutesi 20 min mittaisen esityksen pitämiseen 15.11.2017 mennessä. Ilmoitus tehdään Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilla osoitteessa http://www.vvy.fi/vesihuolto2018.

Esityksiä toivotaan erityisesti teemoista:
1. Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen
2. Verkostojen hallinnan kehittäminen: kuntotietojen kartoittamisen työkalut, saneerausmenetelmät, vuoto- ja hulevesien hallinta
3. Lietteiden hyötykäytön ja ravinteiden kierrätyksen edistäminen sekä puhdistamolietteiden tuotteistaminen
4. Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet
5. Esitystä voi tarjota myös vapaasta teemasta.

Lisätietoja: apulaisjohtaja Mika Rontu (09) 8689 0114, mika.rontu(a)vvy.fi ja tiedottaja Eeva Hörkkö (09) 8689 0123, eeva.horkko(a)vvy.fi

Vesitalous-lehdessä 3/2018 julkaistaan esitelmistä artikkeleita. Ilmoita esitelmäehdotuksen yhteydessä, mikäli olet kiinnostunut kirjoittamaan lehteen.