Kansallinen mallinnusseminaari – uudet mallit & parempia päätöksiä

100-vuotias Suomi tarvitsee tehokkuutta ja parempia päätöksiä nyt enemmän kuin koskaan. Uudet teknologiat, laskennallisten menetelmien kehittyminen sekä avoin data tarjoavat uusia työkaluja ja mahdollisuuksia ympäristön seurantaan ja päätöksenteon tueksi. Juhlavuoden kunniaksi seminaarin teemaksi on valikoitunut ”Mallit päätöksenteon tukena”. Toivotamme kaikki ympäristön mallintamisen, seurannan ja kunnostuksen parissa työskentelevät tervetulleeksi Ouluun lokakuussa 2017 kuuntelemaan ja esittelemään teemaan liittyvää viimeisintä tutkimustietoa!

Jo yli kymmenen vuoden ajan vuosittain järjestettävä kansallinen mallinnusseminaari (http://mallinnusseminaari.fi/) on koonnut yhteen vesialan käytännön, hallinnon ja tutkimuksen asiantuntijoita keskustelemaan ajankohtaisista teemoista ja tulevaisuuden näkymistä. Vuonna 2017 Suomen Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto (https://www.vesiyhdistys.fi/hydrologian-jaosto/) on mukana seminaarin järjestelyssä ja osanotosta odotetaan aiempia vuosia suurempaa. Antoisan seminaaripäivän päätteeksi luvassa on yhteisillallinen rennommissa merkeissä!

 

Aika: 31.10.2017 klo 9.00–16.00

Paikka: Tellus Innovation Areena, Oulun yliopisto

Järjestäjä: Hydrologian jaosto ja Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä, Oulun yliopisto

Kohderyhmä: Ilmakehä-, geoinformatiikka-, metsä-, ympäristö-ja vesitutkimuksissa matemaattisten mallien parissa työskentelevät tohtoriopiskelijat, tutkijat ja asiantuntijat

 

Abstraktit ja ilmoittautuminen:

Seminaarin tieteellinen komitea:
  • Prof. Leena Finér, Luonnonvarakeskus
  • Dos. Timo Huttula, Suomen ympäristökeskus
  • Prof. Bjørn Kløve, Oulun yliopisto
  • Prof. Harri Koivusalo, Aalto-yliopisto
  • TkT Jari Silander, Suomen ympäristökeskus

Lisätietoja: hannu.marttila@oulu.fi

 

***************************

NATIONAL MODELLING SEMINAR – NEW MODELS & BETTER DECISION

100-year old Finland needs efficiency and better decisions now more than ever. New technologies, development of computational methods and open data offer new tools and possibilities for environmental monitoring and to support decision making. The theme of the seminar this year is “Models for supporting decision making”. We welcome everyone working with environmental modelling, monitoring and restoration to participate to this seminar in Oulu! Joint dinner will be organized after seminar.

Time: 31 October 2017 at 9.00–16.00

Place: Tellus Innovation Arena, University of Oulu

Organizer: Hydrology division and Water Resources and Environmental Engineering Research Unit

Target group: Doctoral students, researchers and experts working with mathematical modelling in atmospheric, geoinformatics, forestry, environment and water related studies.

 

Abstracts and registration:

Scientific Committee:
  • Prof. Leena Finér, Natural Resources Institute Finland
  • Dos. Timo Huttula, Finnish Environment Institute
  • Prof. Bjørn Kløve, University of Oulu
  • Prof. Harri Koivusalo, Aalto University
  • TkT Jari Silander, Finnish Environment Institute

Further information: hannu.marttila@oulu.fi